Кафедра фізичної культури та методики її викладання
Природничий факультет

Компоненти дистанційного навчання викладачів                                кафедри ФКіМВ

 

 

Поліщук С.В.

  

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ОПРАЦЮВАННЯ ТЕМ У ПЕРІОД ДРУГОГО ЕТАПУ КАРАНТИНУ З ДИСЦИПЛІНИ «БАСКЕТБОЛ З МЕТОДИКОЮ НАВЧАННЯ» ДЛЯ 3 КУРСУ (БАКАЛАВР) СПЕЦІАЛЬНОСТІ 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА), ГРУПА ФК 17                                   (10.04 -24.04)

Викладач: Поліщук С.В.

Змістовний блок 2. Техніка баскетболу та методика навчання.

Тема 5 (лекція 10.04.020). Техніка баскетболу. Класифікація техніки баскетболу.

Завдання для самостійного опрацювання:

Завдання 1. Поняття «прийом техніки», спосіб виконання прийому.

Завдання 2. Критерії оцінювання виконання технічних прийомів

Завдання 3 Класифікація техніки гри. Розділ, група техніки, різновид техніки

Тема 6 (лекція 24.04.2020). Техніка нападу.

Завдання 1. Аналіз техніки та методика навчання пересуванням (хода, біг, стрибки, зупинки, повороти).

Завдання 2. Аналіз техніки та методика навчання володіння м’чем (отримання та передача м’яча).

Завдання 3. Методика навчання технічним прийомам у баскетболі. Етапи вивчення технічних прийомів.

Рекомендована література:

1. Андріанов В.С. Фізичне виховання: методика викладання: навчальний посібник для студентів педагогічних університетів /В.С. Андріанов, В.І.Марчик. – Кривий Ріг: КДПУ, 2011, – 46с.

2. Семашко Н.В. Баскетбол: учебник для институтов физической культуры. Издание 2-е, переработанное / Н.В.Семашко. – М.: «Физкультура и спорт», 1976, – 264 с.

3. Колос В.М. Баскетбол: теорія, практика: методическое пособие для тренеров, преподавателей учебных заведений / В.М. Колос. – Минск: «Полымя», 1988, -167с.

4. Бабушкін В.С. Підготовка юних баскетболістів: навчальний посібник для тренерів, вчителів фізичної культури. / В.С. Бабушкін. –К,; «Здоров’я», 1985, -144с.

Допоміжна література:

1.Буйлик Ю.Ф. Минибаскетбол в школе: пособие для учителей физической культуры / Ю.Ф.Буйлик, Ю.Н Портных. – М,; «Просвещение», 1976, -111с.

2. Лидеберг Ю.М. Баскетбол: игра и обучение. Пособие для тренеров, студентов физической культуры / Ю.М.Лидеберг. – М,; «Физкультура и спорт», 1971 -278с.

Викладач: Поліщук С.В. (polishchuk 3011 @gmail.com (0679104908)

Консультації відбуваються за допомогою електронної пошти, в соціальній мережі Viber і в телефонному режимі.                                    

Марчик В.І.

         Виконання навчальної програми з дисциплін

на період карантину 16.03-24.04.2020 р.

 • «Теоретико-методичні та психолого-педагогічні аспекти фізичного виховання», ТОАм-ПНФм-15,

журнал, нарахування балів у поточній роботі, теоретичний матеріал у доступі на Мудл

https://moodle.kdpu.edu.ua/course/view.php?id=282

 

Лекційні заняття

20.03.20 – Тема 2.3

3.04.20 – Тема 2.4

17.04.20 – Тема 2.5

Практичні заняття (тестування он-лайн)

13.04.20 – Тест 2.3

14.04.20 – Тест 2.4

17.04.20 – Тест 2.5

 • «Медико-біологічні основи фізичного виховання», ТОАм-ПНФм-15, журнал, нарахування балів у поточній роботі, теоретичний матеріал у доступі на Мудл

https://moodle.kdpu.edu.ua/course/view.php?id=181

Лекційні заняття

19.03.20 – Тема 2.2

26.03.04.20 – Тема 2.3

2.04.04.20 – Тема 2.4

9.04.20 – Тема 2.4

16.04.20 – Тема 2.5

23.04.20 – Тема 3.1

Практичні заняття (тестування он-лайн)

6.04.20 – Тест 2.1

7.04.20 – Тест 2.2

8.04.20 – Тест 2.3

9.04.20 – Тест 2.4

16.04.20 – Тест 2.5

23.04.20 – Тест 3.1

Макаренко Н.Г.

Група ФК - 19
Спортивно - педагогічне вдосконалення
1)Проведення самостійноі розминки ( відео в вайбері)
2)Вправи для розвитку фізичних якостей (відео в вайбері)
3)Комплекс ЗРВ для початковоі школи
4) Комлекс вправ для старшокласників
5) Комплекс вправ з предметами (мячі, гімнастичні палиці, гімнастчичні лавки)
6)Комплекс вправ біля гімнастичноі стінки
7)Загальна фізична підготовка "кросова"

Група ГОЕ - ТУР - 19
Фізичне виховання
1)Самостійне опрацювання теоретичного матеріалу
Модуль плавання:
- cтилі плавання, дистанціі
Модуль легка атлетика:
- біг на короткі дистанціі, низький старт, біг по дистанціі, фінішування
2)Загальнофізична підготовка
- силова, вправи на гнучкість, по можливості кросова підготовка


Група ГОЕ - ТУР - 18
Фізичне виховання
1)Плавання (Теорія)
- вправи для вивчення техніки стилю "кроль на грудях"
2)Легка атлетика (Теорія)
- біг на середні/довгі дистанції, техніка високого старту
3)Загальнофізична підготовка
- згинання рук в упорі лежачи
-піднімання тулубу з положення лежачи за 1 хв.
- вправи на гнучкість
- крос від 1000 м.

Андріанов Т.В.

Фізичне виховання (БХ – 1, 2 курс; ХГ – 1, 2 курс, МХК - 1, 2 курс):

Лекційний матеріал надається через: електронну пошту, Вайбер. А саме- теми для теоретичного опрацювання.

Практична робота- написання реферату з теми за відповідним навчальним модулем, а також відео матеріали фізичних вправ, що можливо робити вдома в період карантину.

Шутько В.В.

Теорія та методика фізичного виховання (ФК-19).

8.Загальна характеристика швидкості. Розвиток швидкості

Форми прояву швидкісних здібностей.                                                                                                                                                                    Фактори, що зумовлюють прояв швидкості.                                                                                                                                                         Засоби виховання швидкісних здібностей.                                                                                                                                                             Методи розвитку швидкості.                                                                                                                                                                              Методика розвитку швидкості рухових реакцій .                                                                                                                                                  Методика розвитку швидкості циклічних та ациклічних рухів.                                                                                                                        "Швидкісний бар'єр", його профілактика та усунення.

9.Загальна характеристика витривалості.                                                                                                                                                               Розвиток витривалості                                                                                                                                                                                   Фактори що впливають на прояв витривалості.                                                                                                                                                       Засоби виховання витривалості.                                                                                                                                                                            Характеристика компонентів навантаження.                                                                                                                                                 Методи виховання витривалості .                                                                                                                                                                Методика виховання загальної витривалості.                                                                                                                                           Особливості виховання специфічних типів витривалості.

10.Загальна характеристика гнучкості та її розвиток

Фактори, від яких залежить прояв гнучкості.

Засоби удосконалення гнучкості.

Методика розвитку гнучкості.

Практичні рекомендації для покращення гнучкості.                                                      

Види розтягування.

                                                                                                                                                                              

11. Загальна характеристика спритності

           Види координаційних здібностей.

Фактори, що зумовлюють прояви спритності.

Основи методики розвитку спритності.                                                                              

Методика розвитку координаційних здібностей

Засоби та методи розвитку спритності.

http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3014

 

 

Теорія та методика фізичного виховання (ФК-18).

45. Методичні особливості уроку фізичного виховання у молодших школярів.

46. Особливості методики фізичного виховання в середньому шкільному віці

47. Особливості методики шкільного уроку фізичної культури для юнаків і дівчат.

48. Методичні особливості навчання техніки рухових дій та розвитку фізичних якостей у дітей молодшого шкільного віку.

49. Методичні особливості навчання техніки рухових дій та розвитку фізичних якостей у підлітків.

50. Методичні особливості навчання техніки рухових дій та розвитку фізичних якостей у старшокласників.

51. Компоненти професійної майстерності учителя фізичної культури.

52. Авторитет учителя фізичної культури.

53. Фактори, що сприяють підвищенню активності школярів на уроках фізичної культури.                                                                               54.Міжпредметні зв’язки на уроках фізичної культури.

55. Переваги використання методу колового тренування на уроці фізкультури.                                                                                           56. Цінність індивідуального диференційованого підходу в організації занять.                                                                                         57. Застосування і значення ігрового методу на уроках фізичної культури з школярами різного віку.            

58.Домашнє завдання з предмету «фізична культура».

http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3359З

 

Переверзєва С.В.

 

1.Легка атлетика з методикою викладання (ФК 18-1,2)

16.03.20(з)

30.03.20(з)

9.03.20(ч)

23.03.20(ч)

13.04.20(з)

27.04.20(з)

6.04.20(ч)

20.04.20 (ч)

Тема 22 Методика техніки штовхання ядра. 4

Тема 23 Методичні принципи навчання і їх реалізація у практичній

Діяльності 3

Тема 24 Методика перевірки і оцінки рухових якостей. 4

Тема 25 Класифікація помилок при виконанні легкоатлетичних вправ. 4

Тема 26 Контроль і самоконтроль у процесі фізичного вдосконалення. 4

Тема 27 Пульсометрія. 4

Тема 28 Хронометраж. 4

Тема 29 Підготовка до змагальної діяльності. 3

Тема 30 Основи поняття технічної підготовки. 4

2 Легка атлетика з методикою викладання (ПНФ18)

23.03.20 (ч)

6.04.20(ч)

20.04.20(ч)

Тема 29 Підготовка до змагальної діяльності.4

Тема 30 Основи поняття технічної підготовки.4

Тема 31 Задачі, засоби і методи технічної підготовки.4

Методичні матеріали надано через електронну почту, самостійне опрацьоовання скласти план-конспект уроку (на різновиди л/а 6 консп.)

 

Василенко В. В.

Фізичне виховання

УАФ І курс

1.Плавання кроль на грудях у школах та у групах старших отрядів на літньому відпочинку.                 

2.Ігри на воді на заняттях .

3.Баскетбол основи технічних дій.

4.Основи тактичної підготовки у баскетболі.

5.Розподіл гравців по ігровим амплуа.

6.Баскетбол як гра, яка вдосконалює фізичні можливості школярів.

УАФ ІІ курс

1.Плавання на спині у школах та у групах старших отрядів на літньому відпочинку.  

2.Ігри на воді на заняттях .

3.Волейбол основи технічних дій.

4.Основи тактичної підготовки у волейболі.

5.Основи тактичних та технічних взаємодій на майданчику.               

6.Волейбол як гра, яка вдосконалює фізичні можливості школярів.

                        Фізична культура з методикою викладання

ПНП, ПНА   четвертий курс

1.Терміни з фізичного виховування.

2.Методи з фізичного виховання.

3.Принципи фізичного виховання.

4.Формування конспекту з предмету фізична культура.                               

5.Розвиток фізичних якостей сила.

6.Розвиток фізичних якостей швидкість.

7. Розвиток фізичних якостей гнучкість.

8. Розвиток фізичних якостей спритність.

9.Розвиток фізичних якостей витривалість.                                                   

10.Розввиток кидання малих м’ячив.                                                                                                                                                                                                        Олімпійский та професійний спорт

ПНФ       п’ятий курс  

1.Економічні основи олімпійського спорту.

2. Економічні основи професійного спору.

3.Особливості підготовки в олімпійському спорті.                              

4. Особливості підготовки професійного спортсмена.

5.Закінчення спортивної кар’єри у олімпійському спорті.

6.Особлвості завершення професійної кар’єри.

Кучерган Є В.

1. Гімнастика з методикою викладання (ФК-19-1,2): домашнє завдання: опрацювати залікові питання:

 • 03.20 – опрацювати лекцію № 4 (методичні матеріали й рекомендації щодо самостійної та індивідуальної роботи студентів денної та заочної форм навчання);
 • 04.20 – опрацювати лекцію № 5 (методичні матеріали й рекомендації щодо самостійної та індивідуальної роботи студентів денної та заочної форм навчання);
 • 04.20 – опрацювати лекцію № 6 (методичні матеріали й рекомендації щодо самостійної та індивідуальної роботи студентів денної та заочної форм навчання).

2. Гімнастика з методикою викладання (ПНФ-18): домашнє завдання: опрацювати залікові питання:

 • 03.20 – опрацювати лекцію № 3 (методичні матеріали й рекомендації щодо самостійної та індивідуальної роботи студентів денної та заочної форм навчання);
 • 03.20 – опрацювати лекцію № 4 (методичні матеріали й рекомендації щодо самостійної та індивідуальної роботи студентів денної та заочної форм навчання);
 • 03.20 – опрацювати лекцію № 4 (методичні матеріали й рекомендації щодо самостійної та індивідуальної роботи студентів денної та заочної форм навчання);
 • 04.20 – опрацювати лекцію № 5 (методичні матеріали й рекомендації щодо самостійної та індивідуальної роботи студентів денної та заочної форм навчання);
 • 04.20 – опрацювати лекцію № 5 (методичні матеріали й рекомендації щодо самостійної та індивідуальної роботи студентів денної та заочної форм навчання);
 • 04.20 – опрацювати лекцію № 6 (методичні матеріали й рекомендації щодо самостійної та індивідуальної роботи студентів денної та заочної форм навчання);
 • 04.20 – опрацювати лекцію № 6 (методичні матеріали й рекомендації щодо самостійної та індивідуальної роботи студентів денної та заочної форм навчання).

3. Історія фізичної культури (ПНФ-18): домашнє завдання: опрацювати залікові питання:

 • 04.20 – «Спорт і Олімпійські ігри Стародавньої Греції» (методичні матеріали й рекомендації щодо самостійної та індивідуальної роботи студентів денної форми навчання);
 • 04.20 – «Спорт і Олімпійські ігри Стародавньої Греції» (методичні матеріали й рекомендації щодо самостійної та індивідуальної роботи студентів денної форми навчання);
 • 04.20 – «Спорт і Олімпійські ігри Стародавньої Греції» (методичні матеріали й рекомендації щодо самостійної та індивідуальної роботи студентів денної форми навчання);
 • 04.20 – «Спорт і Олімпійські ігри Стародавньої Греції» (методичні матеріали й рекомендації щодо самостійної та індивідуальної роботи студентів денної форми навчання);
 • 04.20 – «Спорт і Олімпійські ігри Стародавньої Греції» (методичні матеріали й рекомендації щодо самостійної та індивідуальної роботи студентів денної форми навчання);
 • 04.20 – «Спорт і Олімпійські ігри Стародавньої Греції» (методичні матеріали й рекомендації щодо самостійної та індивідуальної роботи студентів денної форми навчання).

4. Фізичне виховання (БХ – 1, 2 курс; ХГ – 1, 2 курс):

Лекційний матеріал надається через: електронну почту, Вайбер, а саме теми для теоретичного опрацювання.

Практична робота написання реферату з теми за відповідним навчальним модулем, а також відео матеріали фізичних вправ, що можливо робити вдома в період карантину.

 

Терещенко О.П.

                                                 Завдання для самостійних занять з фізичного виховання для студентів на час карантину

Для якісної підготовки до тестів щодо оцінки фізичної підготовленості студентів, складання яких планується на квітень- травень2020 р., студентам необхідно підтримувати свою фізичну форму на досить високому рівні. Для цього необхідні постійні самостійні заняття фізичною культурою під час введеного карантину. Для якісної підготовки до тестів щодо оцінки фізичної підготовленості студентів, складання яких планується на квітень 2020 р., студентам необхідно підтримувати свою фізичну форму на досить високому рівні. Для цього необхідні постійні самостійні заняття фізичною культурою під час введеного карантину.Оцінка фізичної підготовленості включає вправи на всі фізичні якості: швидкість, сила, витривалість, спритність, гнучкість. Ми пропонуємо студентам комплекси вправ для самостійного виконання.

Для розвитку сили: згинання-розгинання рук в упорі лежачи (віджимання); підтягування; вправи на прес; присідання; стрибки на місці; вправи з обтяженням (гантелі, гирі).

Для розвитку гнучкості: нахили та повороти голови; нахили та повороти тулуба з різних вихідних положень (стоячи, сидячи); махи руками і ногами в різних площинах; вправи для розтяжки ніг (напівшпагати, шпагати); «місток».
Для розвитку витривалості: ходьба, біг, їзда на велосипеді не менше 20 хвилин, тривалі ігри на свіжому повітрі.

Для розвитку швидкості: бігові вправи і біг на короткі дистанції; їзда на велосипеді; катання на роликах. Ці вправи виконуються на високій швидкості 10-20 секунд.

Вправи на спритність і координацію: стрибки на скакалці, їзда на роликах.
Рекомендовані заняття на свіжому повітрі. Якщо дозволяють умови, деякі вправи можуть виконуватися в домашніх умовах. Всі вправи виконуються до невеликої втоми. Пульс під час занять не повинен перевищувати 23-25 ударів за 10 сек.

Для підтримки здоров'я рекомендується знаходитися на свіжому повітрі 1,5-2 години в день. Займатися самостійно або в групах не більш 2-3-х чоловік. Після занять прийняти душ.

Модуль «Волейбол»

Основи.

Розміри майданчика, розташування гравців.

Прийом-передача м’яча двома руками зверху і знізу. Подачі м’яча в волейболі.

Прийом-передача м’яча знизу та зверху по парах та зі стінкою.

Правила гри у волейбол.

Контрольні нормативи:

-прийом-передача м’яча зверху-20 разів без падіння м’яча,

- прийом-передача м’яча знизу-20 разів без падіння м’яча,

- прийом-передача м’яча знизу та зверху по парах -1 хвилину,

-нижня пряма подача- 5 разів.

Теоретична частина:

Розміри майданчика, висота сітки для жінок та чоловіків, склад команди, правила гри.

Література:

http://maxima-library.org/mob/b/382573?format=read

https://kopilkaurokov.ru/fizkultura/uroki/mietodichieskaia-razrabotka-podghotovitiel-nyie-i-podvodiashchiie-uprazhnieniia-dlia-obuchieniia-ighry-v-volieibol-pieriedacha-miacha

http://fvu.in.ua/images/judge-documentation/Pravyla_2017-2020.pdf

Модуль «Легка атлетика»

Техніка легкоатлетичних вправ (спеціальні бігові вправи, біг на середні та довгі дистанції, спортивна ходьба, спринтерський біг, естафетний біг,стрибки у довжину,штовхання ядра).

Контрольні нормативи:

-біг на 100 м,200 м,2000м.

-стрибки у довжину з місця.

Теоретична частина:

Техніку виконання легкоатлетичних вправ, правила змагань.

Література:

http://uaf.org.ua/images/otherdocuments/competitions/Doc/IAAF_Competition_Rules_2016-2017_ua.pdf

http://eprints.zu.edu.ua/18016/1/Legka_Atletika.pdf

 

Пустильник О.С.

 

Комплекс вправ.

Дванадцять вправ по 30 секунд кожне, з невеликими перервами на відпочинок (не більше 10 секунд - буквально щоб перевести подих і зайняти таку позицію) займають в загальному близько 7 хвилин. Під час такого тренування з максимальною для вас інтенсивністю м'язи отримують вплив, порівнянне з багатогодинним бігом.

 Малюнки додаються в соціальній мережі Viber

 

Письмений О.М.

1. Волейбол з методикою викладання (ФК-17): домашнє завдання: опрацювати залікові питання:

 • 03.20 – Правила змагань: «Гравець ліберо».
 • 03.20 – Правила змагань: Положення, таблиця та календар ігор. (Календар ігор скласти за круговою схемою).
 • 04.20 – Методика навчання передачі м’яча зверху двома руками.
 • 04.20 – Правила змагань. Перерви та заміни. Розташування гравців.
 • 04.20 – Методика навчання передачі м’яча знизу двома руками.
 • 04.20 – Методика навчання передачі м’яча у стрибку двома руками зверху.
 • 05.20 – Правила змагань: «Правила середньої та трьохметрової ліній»
 • 05.20 – Методика навчання верхньої прямої подачі.
 • 05.20 – Методика навчання нижньої прямої подачі.
 • 05.20 – Методика навчання нападаючого удару.
 • 05.20 – Техніка прийому та техніка протидії. Тактика захисту: «Кутом вперед» та «Кутом назад».

2. Фізичне виховання (ППФ– 1, 2 курс; ФІМ– 1, 2 курс):

Теоретичний матеріал для опрацювання надається через: електронну почту, Вайбер.

Практична робота: написання реферату з теми за відповідним навчальним модулем 1 курси: «Баскетбол»; 2 курси «Волейбол».

Мінжоріна І.Л.

1. Рухливі ігри з методикою викладання (ФК-17).

Домашнє завдання – опрацювання лекційного матеріалу:

- 16.03.20 – опрацювати лекцію № 4 (методичні матеріали й

рекомендації щодо самостійної та індивідуальної роботи студентів денної та

заочної форм навчання);

- 30.03.20 – опрацювати лекцію № 5 (методичні матеріали й

рекомендації щодо самостійної та індивідуальної роботи студентів денної та

заочної форм навчання);

- 13.04.20 – опрацювати лекцію № 6 (методичні матеріали й

рекомендації щодо самостійної та індивідуальної роботи студентів денної та

заочної форм навчання).

- 27.04.20 – опрацювати лекцію № 7 (методичні матеріали й

рекомендації щодо самостійної та індивідуальної роботи студентів денної та

заочної форм навчання);

- 11.05.20 – опрацювати лекцію № 8 (методичні матеріали й

рекомендації щодо самостійної та індивідуальної роботи студентів денної та

заочної форм навчання).

2. Рухливі ігри з методикою викладання (ФК-17).

Домашнє завдання - опрацювання питань для самостійної роботи.

- 16.03.20 - «Рухливі ігри з методикою викладання » (методичні

матеріали

й .рекомендації щодо самостійної та індивідуальної роботи студентів денної

форми навчання);

- 30.03.20 - «Рухливі ігри з методикою викладання» (методичні

матеріали й рекомендації щодо самостійної та індивідуальної роботи

студентів денної форми навчання);

- 13.04.20- «Рухливі ігри з методикою викладання» (методичні матеріали

й рекомендації щодо самостійної та індивідуальної роботи студентів денної

форми навчання);

- 27.04.20 – «Рухливі ігри з методикою викладання» (методичні

матеріали й рекомендації щодо самостійної та індивідуальної роботи

студентів денної форми навчання);

- 11.05.20 – «Рухливі ігри з методикою викладання» (методичні

матеріали й рекомендації щодо самостійної та індивідуальної роботи

студентів денної форми навчання);

3. Фізичне виховання (ГТІ– 1, 2 курс; ДВХ – 2 курс).

Лекційний матеріал надається через електронну пошту, Вайбер, а саме

тези для теоретичного опрацювання.

Практична робота: написання наукових робіт для участі у

Всеукраїнських конференціях (м.Умань, м.Харків), написання рефератів за

відповідним навчальним модулем, а також відеоматеріали фізичних вправ,

які виконуються вдома в період карантину.

11138

Спеціальність 014 Середня освіта (Фізичне виховання)

1 курс (ФК-19)

Назва дисципліни

ПІБ викладача

                              Інформація про те, як організований освітній процес в умовах карантину

Електронна пошта

1.Теорія і методика фізичної культури

Шутько В.В

Теоретичні основи фізичного виховання http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3014

vshutko369@gmail.com

Гімнастика з методикою викладання

Кучерган Є.В. Брусило А.О.

Методичні матеріали та рекомендації щодо самостійної та індивідуальної роботи студентів денної та заочної форм навчання. Зв'язок зі студентами через Viber та електронну пошту

kucherganchik979@gmail.com

Спортивно педагогічне вдосконалення

Макаренко Н.Г. Рудь І.С

Студенти отримали самостійні завдання для підготовки конспектів занять та методичного матеріалу застосування засобів фізичного виховання. Зв'язок зі студентами через Viber та електронну пошту.

nataliaberezhok1964@gmail.com k_sports@kdpu.edu.ua

2 курс (ФК-18)

Теорія і методика фізичної культури

Шутько В.В

Основи методики фізичного виховання   http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3359Зв'язок зі студентами через Viber та електронну пошту.

vshutko369@gmail.com

Легка атлетика з методикою викладання

Переверзєва С.В.

Теоретична робота .Легка атлетика з методикою викладання  https://moodle.kdpu.edu.ua/course/view.php?id=286#section-3

pereva72@gmail.com

Спортивно педагогічне вдосконалення

Брусило А.О. Поліщук С.В

Студенти отримали самостійні завдання для підготовки конспектів занять та методичного матеріалу застосування засобів фізичного виховання. Зв'язок зі студентами через Viber та електронну пошту.

verybigbruce777@gmail.com

polishchuk3011@gmail.com

3 курс (ФК-17)

Рухливі ігри з методикою викладання

Мінжоріна І.Л.

Методика застосування рухливих ігор.https://vseosvita.ua/library/metodicni-rekomendacii-metodika-zastosuvanna-ruhlivih-igor-162968.html

irinaminjorina@gmail.com

Волейбол з методикою викладання

Письменний О.М

Навчання техніки волейболу у закладах освіти http://elibrary.krpd.edu.ua/handle/0564/382

alexnp59@gmail.com

Баскетбол з методикою викладання

Поліщук С.В

Техніка і тактика баскетболу. 

Студенти забезпечені лекційним та методичним матеріалом. Консультації відбуваються за допомогою електронної пошти і вайбер

polishchuk3011@gmail.com

Плавання з методикою викладання

Рудь І.С

Початкове навчання плаванню. Спортивне та прикладне плавання.Студенти забезпечені лекційним та методичним матеріалом. Консультації відбуваються за допомогою електронної пошти і вайбер

k_sports@kdpu.edu.ua

Спортивно педагогічне вдосконалення

Рудь І.С

Студенти отримали самостійні завдання для підготовки конспектів занять та методичного матеріалу застосування засобів фізичного виховання. Зв'язок зі студентами через Viber та електронну пошту.

k_sports@kdpu.edu.ua

Спеціальність 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології, автосправа)+

014 Середня освіта (Фізична культура)

1 курс магістратури (ТОА(ф) м-15)

Теоретико-методичні та психолого-педагогічні аспекти фізичного виховання

Марчик В.І.

Теоретичний матеріал, структура навчальної дисципліни, поточна робота (нарахування балів), рекомендавана література, екзаменаційні питання, журнал за посиланням 
https://moodle.kdpu.edu.ua/course/view.php?id=282 Звязок зі студентами через Viber та електронну пошту.

 

valentinamarchik@gmail.com

Медико-біологічні основи фізичного виховання і спорту

Марчик В.І.

Теоретичний матеріал, структура навчальної дисципліни, поточна робота (нарахування балів), рекомендавана література, питання до державної атестації, журнал за посиланням

https://moodle.kdpu.edu.ua/course/view.php?id=181

valentinamarchik@gmail.com

Олімпійський професійний спорт

Василенко В.В.

Методичні матеріали та рекомендації щодо самостійної та індивідуальної роботи студентів. Зв'язок зі студентами через Viber та електронну пошту

trener012@gmail.com

Спеціальність 013  ПОЧАТКОВА ОСВІТА

Спеціалізація «Фізична культура»

1 курс магістратури ПНФ м 15

Медико-біологічні основи фізичного виховання і спорту

Марчик В.І.

Теоретичний матеріал, структура навчальної дисципліни, поточна робота (нарахування балів), рекомендавана література, питання до державної атестації, журнал за посиланням

https://moodle.kdpu.edu.ua/course/view.php?id=181

valentinamarchik@gmail.com

Теоретико-методичні та психолого-педагогічні аспекти фізичного виховання

Марчик В.І.

Теоретичний матеріал, структура навчальної дисципліни, поточна робота (нарахування балів), рекомендавана література, екзаменаційні питання, журнал за посиланням 
https://moodle.kdpu.edu.ua/course/view.php?id=282 Звязок зі студентами через Viber та електронну пошту.

 

valentinamarchik@gmail.com

Олімпійський професійний спорт

Василенко В.В.

Методичні матеріали та рекомендації щодо самостійної та індивідуальної роботи студентів. Зв'язок зі студентами через Viber та електронну пошту

trener012@gmail.com

2 курс ПНФ18

Легка атлетика з методикою викладання

Переверзєва С.В.

Теоретична робота .Легка атлетика з методикою викладання  https://moodle.kdpu.edu.ua/course/view.php?id=286#section-3

pereva72@gmail.com

Гімнастика з методикою викладання

Кучерган Є.В.

Методичні матеріали та рекомендації щодо самостійної та індивідуальної роботи студентів. Зв'язок зі студентами через Viber та електронну пошту

kucherganchik979@gmail.com

Історія фізкультури і спорту

Кучерган Є.В.

Методичні матеріали й рекомендації щодо самостійної та індивідуальної роботи студентів денної форми навчання

kucherganchik979@gmail.com

10946
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Липень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31