Кафедра фізики та методики її навчання
Фізико-математичний факультет

Перелік наукових публікацій викладачів у періодичному виданні, яке включено до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection, рекомендованих МОН

 

№ з/п

ПІБ викладача

Назва публікації

Назва наукометричної бази

1

Коновал О.А., Слюсаренко М.А.

Аnalysis of the coverage of kinematic effect of the special theory of relativity in the textbooks for secondary educational establishments / О.А. Коnoval, М.А. Slyusarenko // Scientific words Kamianets-Podilsky Ivan Ohienko National University. Series pedagogical / [Editorial Board Members: P/S/ Atamanchuk (Chairman, Scientific Editor) and other]. - Kamianets-Podilsky : Kamianets-Podilsky Ivan Ohienko National University, 2013. – Issue 19: Innovative Technology Management Quality Training of Teachers Physical and Technological Profil. – P. 88-91.

Google Scholar, CEJSH та Index Copernicus

2

Коновал О.А.

Didactic means of forming students-physicists` critical thinking style in the process of independent work on foreign language / L.P. Kadchenko, О.А. Кonoval // Соllection of scientific papers Kamianets-Podilsky Ivan Ohienko National University. Pedagogical series | [Editor Board: P.S. Atamanchuk (Charman, Scientific Editor) and other]. - Kamianets-Podilsky : Kamianets-Podilsky Ivan Ohienko National University, 2014. - Issue 20: Quality Management Training of Future Teacher in Physical and Technological Profile. – P. 274-277.

Google Scholar, CEJSH та Index Copernicus

3

Коновал О.А.

Дидактична система управління індивідуалізацією процесу формування дослідницьких умінь учнів при вивченні фізики / О.А. Коновал, Т.І. Туркот // Дидактика фізики як концептуальна основа формування компетентнісних і світоглядних якостей майбутніх фахівців фізико-технологічного профілю : Збірник наук. пр. Кам’янець-Подільського націон. ун-ту імені Івана Огієнка. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський націон. ун-т імені Івана Огієнка, 2013. – Вип. 21. – С. 38–41.

Google Scholar, CEJSH та Index Copernicus

4

Балабай Р.М.

Balabai R.M. Electronic Properties of Functionalized Graphene Nanoribbons // Ukr. J. Phys. –  2013. – vol. 58, №.4. – P. 392-400.

Scopus

5

Балабай Р.М.

Balabai R.M., Chernikova H.N. Platinum–nickel alloy catalysts for fuel elements //Applied Physics A. –  2014. – Vol. 116, №.2. –P. 649-655.

Scopus

6

Балабай Р.М.

Balabai R.M., Gorbanyuk T.I., Litovchenko V.G., Chernikova H.N. Activation of Catalytic Properties of Metal Nanoclusters // Ukr. J. Phys. – 2014. – Vol. 59, № 7. – P. 726-731.

Scopus

7

Балабай Р.М.

Balabai R.M., Barilka A.G. Graphene wetting by methanol or water // Ukr. J. Phys. – 2015. – Vol. 60, № 10. – P.1 050-1055.

Scopus

8

Балабай Р.М.

Balabai R.M., Gritsulia D.Yu., Litovchenko V.G. Tuning of Electron States of Transition Metal’s Catalysts Using Acceptor’s Atoms: ab initio Calculation // Journal оf  Nano- аnd Electronic Physics. – 2016. – Vol. 8, № 2. – P. 2007 (5pp).

Scopus

9

Здещиц В.М.

Дослідження мікросейсмічних явищ техногенного походження // В.М. Здещиц, О.А. Калініченко, П.Г.Пігулевський, Б.І. Рибалко, С.В.Щербіна. //  Геофізичний журнал.– 2015. – №5, – Т. 37. – С. 132 – 142. 

Scopus

10

Бурак В.І.

Аналіз змісту курсу фізики основної школи за новою програмою / В.І. Бурак // Зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного ун-ту. Серія педагогічна. – Вип. 21: Дидактика фізики як концептуальна основа формування компетентнісних і світоглядних якостей майбутнього фахівця фізико-технологічного профілю. – Кам’янець-Подільський : Інформ.-видавн. відділ К-НДУ, 2015.– С. 171–175.

Google Scholar та Index Copernicus

11

Кадченко В.М.

Інформаційно-комунікаційні технології як засіб формування позитивної мотивації навчання фізики / В.М. Кадченко, К.О. Біла // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Вип. 89/ Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка; гол.ред. Носко М.О. Серія : Педагогічні науки – Чернігів: ЧНПУ, 2011. – С. 85-89.

Google Scholar

12

Слюсаренко М.А.

Створення моделі навчання курсу теоретичної фізики "Електродинаміка" на основі задачного підходу в педагогічних університетах / М. Є. Чумак, М. А. Слюсаренко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Педагогічні науки. - 2013. - Вип. 109. - С. 281-285

Google Scholar

13

Слюсаренко М.А.

Проблемний підхід до навчання математичних дисциплін у ВНЗ / М. А. Слюсаренко, О. В. Віхрова // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія «Педагогіка і психологія» : зб. статей. – Ялта : РВВ КГУ, 2011. – Вип. 33. – Ч. 1. – С. 29–33.

Google S

 

cholar

2818
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Лютий 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28