Кафедра фізики та методики її навчання
Фізико-математичний факультет

Навчальні посібники

№ з/п

Автор

Назва

Вихідні данні

Співавтор

1.

Бурак В.І.

Релятивістська механіка : навчальний посібник за академічною програмою для середньої школи

Кривий Ріг : ДВНЗ «КДПУ», 2017. – 77 с. (2,58 др. арк.).

 

2.

Бурак В.І.

Релятивістська механіка : навчальний посібник за поглибленою програмою для середньої школи

Кривий Ріг : ДВНЗ «КДПУ», 2017. – 90 с. (3,01 др. арк.).

Коновал О.А.

Навчально-методичні посібники

№ з/п

Автор

Назва

Вихідні данні

Співавтор

1.

Здещиц В.М.

Молекулярна фізика і термодинаміка. Розв’язання задач фізичних олімпіад

Кривий Ріг: Видавець ФО-П Чернявський Д.О., 2017. – 276 с.

Г.П. Половина, А. В. Здещиц

 

Статті у зарубіжних виданнях

№ з/п

Автор

Назва

Вихідні данні

Співавтор

1.

Balabai R.

Microhardness of diamond-сBN nanocomposite

Diamond & Related Materials

Journal Metrics:

CiteScore:  2.52  

ImpactFactor:  2.561  

The submission status -Edit

Dariya Kravtsova

2.

С.Л. Мальченко

Орбита и физические характеристики компонентов масивного алоголя V622Per, члена рассеянного звездного скопления χ Мальченко

Письма в астрономический журнал, 2016. – т. 42. – № 9. – С. 1-13. (включене в РІНЦ)

А.Е. Тарасов

Статті у міжнародній базі даних (Scopus)+Print Screen сторінки автора

№ з/п

Автори

Назва роботи

Назва видання, де опубліковано роботу

Том, номер, випуск, перша-остання сторінки роботи

1.

Balabai, R.M.,Kravtsova, D.Y.

 

 

Anomalous electronic properties of thin metal films of Island structures: The first principles calculations   

Journal of Physical Studies

2017. – № 1/2., v. 21. – P.1703(8)

2.

Balabai, R.M.,Lubenets, A.G.

Lateral junctions based on graphene with different doping regions   

Journal of Nano- and Electronic Physics

2017. – Vol.9. – №.5 – P. 05017-1 - 05017-8

3.

Барилка А.Г., Балабай Р.М.

Вплив етанолу та води на фізико-хімічні процеси розчеплення парацетамолу та гліцину

Journal of Nano- and Electronic Physics

2017. – Vol.9. – №.6 – P. 06022-1 - 06022-7

Статті у фахових виданнях

№ з/п

Автор

Назва

Вихідні данні

Співавтор

1

Балабай Р.М.

Перенесення рідин всередині вуглецевих нанотрубок, покритих металами

Журнал фізики та інженерії поверхні//. – 2017. – том 2, № 1. – C. 38–43.

Барилка А.Г.

2

Balabai R.M.

Electronic Properties of Graphene/ZnO 2D-2D Heterocomposite //.

Semiconductor Physics, Quantum Electronics And Optoelectronics – 2017 (прийнято до друку)

Zdeshchyts A. V., Zalevskyi D. V.

3.

В.М. Здещиц

Поширення пружних хвиль в стрижнях змінного перерізу

Вісник криворізького національного університету. – Кривий Ріг. – 2017. – Вип.44. – С. 95– 101. 

А. В. Здещиц

4

Коновал О.А.

Дидактичний потенціал фізики у розвитку критичного мислення.

Педагогіка вищої та середньої школи : [зб. наук. пр.] / за заг. ред. д-ра пед. наук, проф. З. П. Бакум. – Вип. 50. – Кривий Ріг : ДВНЗ «КНУ», 2017. – С. 147–155. (0,4 др.арк.). ВАК-видання.

Соломенко А.О., Туркот Т.І

5.

Коновал О.А.

Ушинський як фундатор філософії освіти

Педагогіка вищої та середньої школи : [зб. наук. пр.] / за заг. ред. д-ра пед. наук, проф. З. П. Бакум. – Вип. 50. – Кривий Ріг : ДВНЗ «КНУ», 2017. – С. 242–249. (0,4 др.арк.). ВАК-видання.

 

Туркот Т.І.

6.

Коновал О.А.

Методико-праксіологічні підходи до організації самоосвітньої діяльності суб’єктів навчання в системі вищої та післядипломної освіти

Педагогіка вищої та середньої школи : [зб. наук. пр.] / за заг. ред. д-ра пед. наук, проф. З. П. Бакум. – Вип. 50. – Кривий Ріг : ДВНЗ «КНУ», 2017. – С. 257–269. (0,4 др.арк.). ВАК-видання.

Туркот Т.І., Бугра А.В.

7.

Коновал О.А.

Методична система розвитку критичного мислення студентів у процесі вивчення теоретичної фізики

 

“Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки”

Соломенко А.О., Туркот Т.І

8.

Мальченко С. Л.

Використання інформаційно-комунікаційних технологій при вивчені астрономії для підвищення пізнавальної активності учнів

Вісник Черкаського університету (серія: педагогічні науки). – 2016. – № 11. (включене до наукометричної бази Copernicus)

Ткачук Д.Л.

9.

Мальченко С.Л.

Огляд результатів ЗНО з дисциплін природничо-математичного циклу 2008-2016 рр.

Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції [«Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищій школі»], (Херсон 15-16 вересня 2016 р) / Укладачі: В.Д. Шарко, І.В. Коробова – Херсон : ПП В.С. Вишемирський. – 2016. – С. 67-69.

Хараджян Н.А.

Тези у вітчизняних виданнях

№ з/п

Автор

Назва

Вихідні данні

Співавтор

1

Balabai R.M.

Methods and Algorithms of the Realistic Physical and Chemical Portrayal of Nanoscale Systems

ХVІ Міжнародна  конференція з фізики і технології тонких плівок та наносистем (присвячена пам’яті професора Дмитра Фреїка). Матеріали.  / За заг. ред.  проф. Прокопіва В.В. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2017. – С.59.

Kravtsova D.Yu.

2

Balabai R.M.

Lateral Junctions Based on Graphene with different doping regions

ХVІ Міжнародна  конференція з фізики і технології тонких плівок та наносистем (присвячена пам’яті професора Дмитра Фреїка). Матеріали.  / За заг. ред.  проф. Прокопіва В.В. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2017. – С.325.

Lubenetsz A.G.

3

Balabai R.M.

Nanocellulose as a functional part of electronic components: ab initio diagnostic calculatio

ХVІ Міжнародна  конференція з фізики і технології тонких плівок та наносистем (присвячена пам’яті професора Дмитра Фреїка). Матеріали.  / За заг. ред.  проф. Прокопіва В.В. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2017. – С.206

Zdeschyts A.V.

4

Balabai R.M.

Influence of Ethanol and Water on Physical and Chemical Processes of Splitting of Paracetamol and Glycine

ХVІ Міжнародна  конференція з фізики і технології тонких плівок та наносистем (присвячена пам’яті професора Дмитра Фреїка). Матеріали.  / За заг. ред.  проф. Прокопіва В.В. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2017. – С.209

Barilka A.G.

5

Balabai R.M..

Flexible 2D layered material junctions

The International research and practice conference “Nanotechnology and Nanomaterials” (NANO-2017). Abstract Book of participants of the International Summer School and International research and practice conference 23-26 August 2017, Chernivtsi. Edited by Dr. Olena Fesenko. – Kiev: SME Burlaka, 2017. – P.198..

Zalevskyi D.V., Lubenetsz A.G.

6

Balabai R.M.

Nanocellulose as the Main Composite Component of Electromechanical Sensors

Spectroscopy of Molecules and Crystals: the Book of Abstracts of XXIII Galyna Puchkovska International School-Seminar, Kyiv, Ukraine, September 20-25, 2017. – K. Talkom, 2017. – P.169

Zdeshchyts A.V.

7

Балабай Р.М.

Електронні властивості фотонних кристалів, створених із масивів тІо2-наносфер або нанотрубок: розрахунки із перших принципів

Перспективні напрямки сучасної електроніки, інформаційних і комп'ютерних систем (MEICS-2017). Тези доповідей на II  Всеукраїнській науково-практичній конференції: 22-24 листопада 2017 р., м. Дніпро  / Укладачі  Іванченко О.В., Вашерук О.В.– Дніпро, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2017.– С.233.

Д. Кравцова, П. Мерзликін, Ю. Прихожа

8

Балабай Р.М

Латеральні двовимірні структури з діодними властивостями

Перспективні напрямки сучасної електроніки, інформаційних і комп'ютерних систем (MEICS-2017). Тези доповідей на II  Всеукраїнській науково-практичній конференції: 22-24 листопада 2017 р., м. Дніпро  / Укладачі  Іванченко О.В., Вашерук О.В.– Дніпро, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2017.– С.272

Соломенко А.Г.

9

Балабай Р.М.

Адсорбція молекул шкідливих газів вуглецевими нанотрубками легованими перехідними металами

Перспективні напрямки сучасної електроніки, інформаційних і комп'ютерних систем (MEICS-2017). Тези доповідей на II  Всеукраїнській науково-практичній конференції: 22-24 листопада 2017 р., м. Дніпро  / Укладачі  Іванченко О.В., Вашерук О.В.– Дніпро, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2017.– С.265.

Барилка А.Г.

10

Балабай Р.М.

Наноцелюлоза як основний компонент електромеханічних

датчиків

Перспективні напрямки сучасної електроніки, інформаційних і комп'ютерних систем (MEICS-2017). Тези доповідей на II  Всеукраїнській науково-практичній конференції: 22-24 листопада 2017 р., м. Дніпро  / Укладачі  Іванченко О.В., Вашерук О.В.– Дніпро, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2017.– С.244.

Здещиц А.В.

11

Балабай Р.М.

Електронні властивості 2D/2D гетероструктур: графен/ZnO

Збірник тез конференції молодих вчених з фізики напівпровідників «Лашкарьовські читання» з міжнародною участю, Київ, 5-7 квітня 2017 року, Україна. –.С. 56-57.

Здещиц А.В.

12.

Здещиц В.М.

Вимірювання імпульсної реакції масиву гірської породи при проходженні сейсмічних хвиль

Матеріали ІV міжнародної науково-технічної конференції «Сучасні технології розробки рудних родовищ. Еколого- економічні наслідки діяльності підприємств ГМК» м. Кривий Ріг24-25 листопада 2017 року

Б. І. Рибалко

13.

Коновал О.А.

Урахування стилю

навчальної  діяльності як умова забезпечення самоосвітньої компетентності педагога

Міжнародна науково-методична конференція:

«Нові концепції викладання у світлі інноваційних досягнень європейської дидактики», м. Київ, 30-31 жовтня 2017 року

Туркот Т.І

14.

Коновал О.А.

Синергетичний підхід до організації

самостійної навчальної діяльності  студентів  вищих педагогічних навчальних закладів

.

Матеріали Всеукраїнської конференцції «Професійна педагогіка і андрагогіка: актуальні питання, досягнення та інновації», 20-21 листопада 2017 року, КДПУ, м. Кривий Ріг

Туркот Т.І.

15.

Коновал О.А.

Самостійна робота з підручником як необхідна умова формування самоосвітньої компетентності особистості.

Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Від знаннєвої парадигми до компетентнісної: досвід, реалії, перспективи», м. Херсон, КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 26-27 жовтня 2017 року

Туркот Т.І.

16.

Слюсаренко М. А.

Використання web-сервісу Wolfram|Alpha при вивченні фізики

Матеріали X Всеукраїнської науково-методичної  конференції «Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології в освіті», 27-28 квітня 2017 року, КДПУ, м. Кривий Ріг

Н. А. Хараджян

17.

Мальченко С.Л.

Огляд результатів ЗНО з дисциплін природничо-математичного циклу 2008-2016 рр.

Збірник тез Міжнародної науково-практична конференції “Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищій школі”. – 2016. – Херсон.

Хараджян Н.А.

4317
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Березень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31