Кафедра фізики та методики її навчання
Фізико-математичний факультет

мроррКоновал О.А. народився 5 жовтня 1946 року в с. Мар’яно Високопільського району Херсонської області.

1968 року закінчив фізико-математичний факультет Херсонського педагогічного інституту ім. Н.К. Круп-ської за спеціальністю «Фізика».

1973 року закінчив аспірантуру при відділі фотоелектроніки Інституту напівпровідників АН УРСР (нині Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України ).

1976 року захистив кандидатську дисертацію на тему «Дослідження шумів фотоструму в полікристалічних шарах сульфіду кадмію» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків. Захист відбувся в Інституті напівпровідників АН УРСР.

На кафедрі фізики Криворізького державного педагогічного університету працює з квітня 1974 року, спочатку асистентом кафедри фізики, а з 1980 року доцентом кафедри.

 

Стаж науково-педагогічної роботи Коновала О.А. складає 47 років. Протягом цього часу Коновал О.А. викладав на високому науково-методичному рівні «Загальну фізику» (розділи: механіка, молекулярна фізика, електромагнетизм, оптика, атомна та ядерна фізика), електротехніку, всі розділи «Теоретичної фізики» (класична та релятивістська механіка, класична та релятивістська електродинаміка, квантова механіка, статистична фізика та термодинаміка).

Глибокий аналіз та осмислення теорії і практики викладання теоретичної фізики у ВНЗ дозволило О.А. Коновалу запропонувати нову концепцію та інноваційні теоретико-методологічні підходи до вивчення фізики у ВНЗ, успішно захистивши у вересні 2010 року дисертацію «Теоретичні і методичні засади вивчення електродинаміки як релятивістської теорії у вищих педагогічних навчальних закладах» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика).

Вчене звання професора присвоєно у 2011 році.

Під його керівництвом на кафедрі фізики розроблялися і розробляються наступні актуальні науково-дослідницькі теми:

1. Комплексна кафедральна тема «Вдосконалення методики вивчення фізики в середній школі та вищих педагогічних закладах освіти» (Термін виконання: початок - 01.01.2007 р., закінчення - 31.12.2011 р.).

2. «Удосконалення методики вивчення фізики в сучасних загальноосвітніх навчальних закладах та педагогічних ВНЗ». (Термін виконання: початок - 01.01.2014 р., закінчення - 31.12.2018 р.).

Виконувалися такі держбюджетні науково-дослідницькі теми:

3. «Науково-методична система вивчення електромагнетизму на засадах теорії відносності в умовах кредитно-модульного навчання» (номер державної реєстрації № 0109U002916) (Термін виконання: початок - 01.01.2009 р., закінчення - 31.12.2011 р.).

4. «Дидактичні засоби самостійної роботи студентів» (номер державної реєстрації № 0112U000360) (Термін виконання: початок - 01.01.2012 р., закінчення - 31.12.2014 р.).

О.А. Коновал плідно займається науково-дослідною роботою, бере активну участь в українських та міжнародних науково-методичних конференціях.

Результати його науково-методичних досліджень оприлюднено та апробовано на більш ніж 50 науково-практичних конференціях всеукраїнського та міжнародного рівнів.

На даний момент наукові доробки проф. Коновала О.А. висвітлено у більш ніж 190 наукових праць. Серед них 1 одноосібна монографія та 3 монографії у співавторстві, 26 навчально-методичних видань, зокрема, 12 навчально-методичних посібників, три з яких мають гриф МОН України.

Наразі Коновал О.А. є членом спеціалізованої Вченої ради К 23.053.04 із захисту кандидатських дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика) у Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка (Наказ МОН України № 153 від 14.04.2014 р.).

Коновал О.А. за багаторічну сумлінну працю відзначений грамотами Міністерства освіти і науки України, управління освіти і науки Криворізької міської ради.

Наукові інтереси: теоретична фізика, теорія та методика навчання фізики, дидактика вищої та середньої школи.

960
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Січень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31