Кафедра історії України та правознавства
Факультет географії, туризму та історії

 2000, жовтень - започаткована робота кафедри історії України, відповідно до наказу по Криворізькому державному педагогічному університету  від 12 вересня 2000 р.. Зав.кафедрою - д.п.н., проф. В.О.Комаров

До першого складу кафедри увійшли:

кандидати історичних наук, доценти

                                                  Анатолій Васильович Дольчук

                                                  Аніслав Антонович Матрос

                                                  Валентина Олексіївна Шайкан

кандидат філософських наук, доцент

                                                  Володимир Юрійович Скороход

кандидат історичних наук

                                                   Наталія Анатоліївна Печеніна

Викладачі:

                     Галина Андріївна Богатирьова; Олег Петрович Батрак

Асистенти:

                    Лілія Віталіївна Задорожна, Ірина Євгеніївна Бугайова, Галина Павлівна Поліщук, Ірина Миколаївна Власенко.

2001, жовтень - відбулась Всеукраїнська наукова конференція «Україна минуле  і сучасність», ініційована кафедрою історії України.

2002 рік

 - кафедра історії України, в якості провідної та випускової, входить до складу новоствореного історичного факультету;

 - відкриття аспірантури зі спеціальності 07.00.01. - історія України.

2005 рік - після закінчення аспірантури Криворізького державного педагогічного університету асистент Л.В.Задорожна успішно захищає дисертацію (наук.кер.: проф., д.п.н. В.О.Комаров)  на здобуття наукового ступеню «кандидат педагогічних наук»  

2006 рік  - дисертацію на здобуття наукового ступеня «кандидат історичних наук» захистила Н.М.Товстоляк (наук.кер.: к.і.н., доцент О.І. Кожухар )

  2007 рік

Січень -  викладацький склад кафедри поповнюється першим доктором історичних наук - В.О.Шайкан

Березень - зав.кафедрою історії України КДПУ призначено д.і.н., доцента  В.О.Шайкан

Вересень - ст.викладачу кафедри Г.А.Богатирьовій присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук  за результатами захисту дисертації (наук.кер.: д.п.н., проф. В.С.Пікельна)

   - починає працювати Г.М.Ніколайченко - перший,  у штаті кафедри,  кандидат юридичних наук

2008 рік  - викладацький склад кафедри історії України поповнюється новим кандидатом історичних наук - А.В.Тарасовим (наук.кер.: проф., д.і.н. В.Й.Борисенко), який першим з числа випускників історичного факультету Криворізького державного педагогічного університету здобув науковий ступінь.

2010 рік

березень - захист дисертації на здобуття наукового ступеня «кандидат педагогічних наук» Поліщук Г.П. (наук.кер.: проф., д.п.н. В.О.Комаров) 

вересень - участь кафедри у спільному масштабному проекті Інституту історії України НАНУ, Асоціації істориків Другої світової війни, кафедри історії та українознавства КТУ, КЕІ КНЕУ - II-й Міжнародній науковій конференції (формат круглого столу) «Україна в добу окупації 1941-1944 рр.».

 2011 рік

квітень - кафедрою започатковується проведення Всеукраїнської наукової конференції «Війна в історичній та індивідуальній пам'яті».

жовтень - захист випускником істфаку, аспірантом кафедри історії України Р.П. Шляхтичем дисертації на здобуття наукового ступеня «кандидат історичних наук» (наук.кер.: проф., д.і.н. В.О.Шайкан).

2012 рік

січень - призначення доцента кафедри історії України, к. і. н. А.В. Тарасова на посаду декана історичного факультету

червень - започатковано проходження студентами історичного факультету   Історико-краєзнавчої практики (кер.: доц.Н.М.Товстоляк, доц.Г.М.Ніколайченко)  як альтернатива раніше діючої археологічної   практики.

жовтень - відбулася ІІ-га Всеукраїнська наукова конференція «Війна в історичній та індивідуальній пам'яті».

2013 рік, квітень - викладацький склад кафедри історії України поповнюється новим кандидатом юридичних наук за результатом захисту дисертації Шустровою К. В. (наук. кер.: к.юр.н., доцент О.Г.Комісаров)

2014 рік

 березень -     кафедра історії України ДВНЗ «Криворізький національний університет» Криворізький педагогічний інститут стає базовою у 2014-2016 рр. для проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської Олімпіади з історії України у відповідності до Наказу Міністерства освіти і науки України № 1820 від 23 грудня 2013 року «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади».

жовтень - ІІІ-тя Регіональна наукова конференція «Війна в історичній та індивідуальній пам'яті».

2015 рік

квітень -  відбувся успішний захист доцентом Н.Р.Романець дисертації на здобуття наукового ступеню «доктор історичних наук» (наук.конс.: д.і.н., проф. Іваненко В.В.)

   - започатковано проведення Історико-краєзнавчих читань «Криворіжжя: погляд у минуле...»

червень -  в результаті науково-дослідницької роботи професорсько-викладацького складу кафедри в рамках комплексної кафедральної  тему: «Суспільно-політичні процеси в Україні наприкінці ХІХ-ХХ ст.» науково-методичного семінару «Актуальні проблеми української історії та правознавства: питання теорії, методики та  практики» оформилась Науково-дослідницька лабораторія з дослідження актуальних проблем української історії, культури, правознавства та методики їх викладання

листопад - у відповідності до вимог МОН України кафедра, як така, що забезпечує викладання переважної більшості дисциплін правознавчого циклу перейменовується у кафедру історії України та правознавства

180
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Листопад 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30