Кафедра математики та методики її навчання
Фізико-математичний факультет

Завантажити текст довідки 

 

Матеріали для науково-методичної ради університету на 14 грудня 2017 року про наявність міжнародних проектів кафедр Криворізького державного педагогічного університету (станом на 5 грудня 2017 року)

 

Довідку за поданням кафедр на основі заповненої форми готували

Крамаренко Тетяна Григорівна – доцент кафедри математики та методики її  навчання;

Здещиц Валерій Максимович – професор кафедри фізики та методики її навчання;

Антоненко Іван Іванович – доцент кафедри ЗТД професійного навчання.

Для добору відомостей було розроблено Google Форму з такими показниками:

Назва міжнародного проекту

Напрямок роботи

Мета проекту і завдання

Координатор проекту

Форми роботи за проектом

Результати роботи / очікувані результати роботи

Перспективи розвитку проекту

Хто є членом закордонного навчального закладу чи громадської організації

Додаткові відомості

Форму відправляли завідувачам кафедр університету, а з окремими керівниками відповідальні зустрічалися особисто.

За побажаннями завідувачів кафедр подавали також відомості про договори про співпрацю.

Не подавали відомостей про угоди щодо навчання іноземних студентів та угоду КДПУ з Британською радою, оскільки ці договори укладені на  рівні університету, а не кафедр

1. Про наявність актуальних міжнародних проектів повідомили кафедри

 1. Кафедра соціології та економіки. Польща.  Координатор проекту Професор, доктор соціологічних наук, професор кафедри соціології та економіки Алла Степанівна Лобанова
 2. інформатики та прикладної математики. Польща. Розробник проекту д.ф.-м.н., проф. Міненко Павло Олександрович   
 3. Філософії. Німеччина. Координатор проекту професор, доктор філософських наук, ректор університету Ярослав Владиславович Шрамко.
 4. Зоології та методики навчання біології Німеччина. Координатор проекту канд.. біолог наук Олена Володимирівна Комарова та завідувач кафедри, доцент Володимир Іванович Стригунов
 5. загальної та вікової психології Польща. Координатор проекту проекту Зав. кафедри загальної та вікової психології КДПУ доктор психологічних наук, доцент Токарева Н.М., доктор психологічних наук, професор Державної Вищої Професійної Школи ім. Вітелона в Легніце Республіка Польща Сенько Т.В.
 6. Німецької мови і літератури з методикою викладання Німеччина. Координатор проекту д-р пед. наук, проф. Бориско Н.Ф. (м. Київ) та проф., д-р Каспар-Хене Х. (м. Геттінген, Німеччина)

Форми роботи за проектами

1. Організація спільних наукових конференцій в Україні.
2. Участь у наукових конференціях в Польщі.
3. Написання наукових праць: статей, підручників.
4. Стажування.

Теоретичні та експериментальні дослідження

Здійснення спільних наукових проектів і взаємне наукове відвідування.

Проведення лекційних, практичних та лабораторних занять

Виконання наукових досліджень.

Апробація результатів у системі педагогічної та методичної діяльності.

Напрацювання методичного забезпечення освітнього процесу

Семінари для авторів підручників, спільні робочі зустрічі авторів підручників, семінари-презентації навчально-методичних комплексів 

Проблеми впровадження  міжнародних проектів

1) угоди і проектів з Росією перестали діяти; а багато кафедр були орієнтовані саме на таку співпрацю.

2) з західно-європейськими країнами складно укладати міжнародні проекти через

 • недодостатній рівень володіння викладачами іноземними мовами,
 • недостатня зарплата викладачів та зовнішнє фінансування для відвідування заходів, які проводяться за кордоном;
 • недостатній рівень матеріально-технічної бази університету;
 • висловлювалися думки, що надто відповідальна ланка роботи, яку не можна виконувати як-небудь, щоб не псувати репутацію університету;
 • неналежна обізнаність викладачів кафедр про нові можливості щодо започаткування проектів;

 

 

2. Про наявність актуальних міжнародних угод повідомили кафедри

 

 1. української мови Росія. Кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Шарманова Наталя Миколаївна
 2. початкової освіти Придністров’я , Польща
 3. російської філології та зарубіжної літератури Білорусь
 4. Ботаніки та екології Польща
 5. англійської мови з методикою викладання США
 6. англійської філології  США
 7. української та світової літератур Польща Координатор проекту к. філол. наук, доцент Яременко Н. В.

Не повідомляли про наявність міжнародних проектів та міжнародних угод 18 кафедр університету.

Про зібрані відомості станом на 5 грудня 2017 повідомляємо.

Відомості про міжнародні проекти

 1. Кафедра соціології та економіки

Факультет  географії, туризму та історії

Назва міжнародного проекту Інформаційне суспільство: особливості його розвитку в Україні та Польщі

Напрямок роботи

1. Розробка теоретичних і методичних засад функціонування інформаційного суспільства в Польщі та в Україні.
2. Дослідження цінностей сучасного інформаційного суспільства.
3. Методологія і методика викладання соціологічних дисциплін у вищих навчальних закладах.
4. Дослідження міграційних процесів в Україні та Польщі.

Мета проекту і завдання

Метою проекту є обґрунтування особливостей функціонування інформаційного (постмодерного) суспільства в Польщі та в Україні та його впливу на освітні процеси.
Завдання проекту:
1. Обґрунтування особливостей розвитку інформаційного суспільства, зокрема в Польщі та в Україні.
2. Виявлення цінностей і ризиків інформаційного (постмодерного) суспільства.
3. З’ясування впливу інформаційного суспільства на свідомість молоді та освітні процеси.
4. Аналіз міграційних процесів, зокрема молоді, в Польщі та в Україні.

Координатор проекту Професор, доктор соціологічних наук, професор кафедри соціології та економіки А.С.Лобанова

Форми роботи за проектом

1. Організація спільних наукових конференцій в Україні.
2. Участь у наукових конференціях в Польщі.
3. Написання наукових праць: статей, підручників.
4. Стажування.

Результати роботи / очікувані результати роботи

1. Кафедра організувала і провела 3 науково-практичні конференції (2014, 2016, 2017 рр.) «Інформаційне суспільство і Природа: вектори взаємовпливу», співорганізаторами яких виступили: Кафедра прикладних суспільних наук (м. Забже) Сілезької політехніки (Польща), а також Дніпропетровське відділення САУ, Дніпропетровський національний університет ім. О.Гончара і Класичний Приватний університет (м.Запоріжжя).
2. Видано друком 3 збірки наукових праць «Соціальні технології. Актуальні проблеми теорії і практик» (2014 – випуск 61; 2016 – випуск 69-70; 2017 – випуск № 75,видавець Класичний приватний університет (м.Запоріжжя) (фахове видання із соціології) з проблем функціонування і розвитку інформаційного суспільства.
3. Науковці кафедри взяли участь у наукових конференціях у Польщі, які проводилися Кафедрою прикладних суспільних наук Сілезької Політехніки:
Лобанова А.С. Міжнародна наукова конференція «Meijcse nauk społecznych i humanitarnych na uczelniach technichnych – Inspiracje teoretyczne Jacka Rąba», Сілезька Політехніка (m. Wisla, Polska), 8 czerwca 2016 r.
Лобанова А.С. Славина Е.С. MIĘDZYNARODOWY KONGRES NAUKOWY «ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ: 19-20 maja 2017 r. Zabrze. Wydział Organizacji i Zarządzania
Грабовець І.В., Братченко Л.В., Лобанова А.С., Славина Е.С., Рудая Д.А., Черноус Л.С. III Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa „Rozwój Społeczny wobec wartoćżi. Etyka- Technika- Społczeństwo” (Wisła; Polska, 28-30 września 2017 r.).
4.Магістри з Політехніки Сілезької Пауліна Кузёр і Мілош Брожек пройшли стажування на кафедрі соціології та економіки у червні 2016 р.і вересні 2017 р.
5. Підготовлено до друку спільний підручник «Окремі питання викладання соціології праці у вищих технічних закладах» (співавтори Лобанова А.С., Славіна О.С., Широкова М.С.).
6. Вийшли друком наукові статті у Польщі:
1. Lobanova A.Hierarchia wartośći elity politycznej współczesnej Ukrainy 1991-2015): proba analizy sociologychnej / Organizacja i Zarządzanie. Rozwój społeczny wobec wartośći / Pod redakcją naukową Aleksandry Kuzior i Danieli Fobelovej. – 2015- № 1943. Zeszyt 75. – S. 301-320.
2. Lobanova A. , Slavina O. Hybrydowa wojna na Ukrainie w 2014 r.: sposób rozwiązana kryzysu Ukraińskiego czy zwiastum trzetiej wojny światowej? / Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowieka. Społeczno-kulturowe, prawne, etyczne i polityczn uwarunkowania / Praca zbiorowa pod redakcją A.Kuzior. -Zabrze, 2015. – S.263-272. (у співавторстві з О.Славіною)
3. Lobanova A. Wiedza Spiologiyzna jako czynnik paradygmatów myślienia u studentów na uczelniach tachnicznych / Humanistyka. / Redakcją naukowa: Aleksandra Kuzior. – Zabrze, 2015. – S.108-115.
4. LobanovaA. Migracja ludności we współczesnej Ukrainie jako problem społeczno-ekonomiczny / Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowieka. Nowe problemy i wyzwania/ Praca zbiorowa pod redakcją A.Kuzior. -Zabrze, 2016. – S.183-192.
5. LobanovaA. Migracja ludności we współczesnej Ukrainie jako problem społeczno-ekonomiczny / Dialog edukacyjny RODNiIP „WOM” – Rybnik. – 2016. - NR 1-2 (32-33).-S.21-25.
6. Lobanova A, SlavinaE. Kultura ekologiczna mieszkańców wielkiego regionu przemysłowego jako czynnik jego zrównoważonego rozwoju (na przykładzie miasta Krzywy Róg, Ukraina). /Organizacja i zarządzanie- Zeszyty naukowe Politechniki Śląskiej. Z.106. Wielowymiarowa natura zrównowazonego Rozwoju. / Red. Naukowa A.Kuzior, H.Kretek. – Gliwice. -2017. – S. 183-194.

7. Вийшли друком тези:
• Grabovets I. Internet jako sposób konstrujowania jdnostką przestrzeni społecznej i czasu //Księga streszeczeń. Redakcja Paulina Kuzior. – Zabrze, 2017.
• Bratchenko L. Bezrobocie we współczesnej Ukrainie jako problem ekonomiczno-społeczny. //Księga streszeczeń. Redakcja Paulina Kuzior. – Zabrze, 2017.
• Chernous L. Nowoczesne aspekty tipologizacji ukraińskich miast. //Księga streszeczeń. Redakcja Paulina Kuzior. – Zabrze, 2017.
• Ruda D. Social engagement as a social phenomenon in the context of sociological theories of the 20th Century. //Księga streszeczeń. Redakcja Paulina Kuzior. – Zabrze, 2017.
• Lobanova А., Slavina E. Społeczne odpowiedzialny biznes w nowoczesnej Ukrainie: problemy i perspektywy rozwoju. //Księga streszeczeń. Redakcja Paulina Kuzior. – Zabrze, 2017.

Вийшли друком спільні статті з польськими колегами в Україні
.
1. Лобанова А.С., Кузьор А.. Информационное общество и Природа: содержательная, ценностная и деятельностная взаимосвязь» // Соціальні технології. Актуальні проблеми теорії та практики. – Запоріжжя: Класичний приватний університет. – 2014. – Випуск 61. – С.39-46.
2. Лобанова А.С., Кузьор А.. Людина – Інформація – Природа: ризики та шанси взаємовпливу // Соціальні технології: Актуальні проблеми теорії та практики. - №69-70. – Запоріжжя: Класичний приватний університет. – 2016. – С.137-146.
3. Лобанова А.С., Кузьор А.. Міграційні настрої молоді України та Польщі як виклик соціально-економічним проблемам // Соціальні технології: Актуальні проблеми теорії та практики. - №.75 – Запоріжжя: Класичний приватний університет. – 2016. – С.137-146.
8. Здійснили переклад 2 статей польських колег професора Яна Руга «Kulturowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych. Na przykładzie Platformy Lotos Petrobaltic» і доктора Анни Кохманьскої «Struktura organizacyjna - typologia, przykłady stereotypowego podejścia do tego zagadnienia” з польської мови на українську і оприлюднили у збірці наукових праць. (Професор Лобанова А.С.)

9. Підготували рецензії на 5 статей польськиx соціологів для збірки наукових праць «Зошиті наукові» Сілезької політехніки: 1) Kształcenie zawodowe w Polsce w świetle obowiązujących aktów prawnych; 2) .Problematyka zmian klimatu w Regionalnych strategiiach innowacji (RSI), 3) Tożsamość Jednostki wobec innowacji cyfrowych i globalnego postępu technologicznego; 4) Zmiany w pracy produkcyjnej w perspektywie Koncepcji „Pszemysł 4.0” 5) Znaczenie systemów społecznych wspierających zdrowie i samopoczucie współczesnego człowieka. (Професор Лобанова А.С.).

10. Редагування збірки наукових праць «Organizacja i Zarządzanie». Zeszyt sto dziesiąty (110). Politechnika Śląska. № 1985.Redakcja naukowa Alla Labanowa, Paulina Kuzior. Gliwice, 2017. -217 s. (Професор Лобанова А.С.).

Перспективи розвитку проекту

Реалізація проекту передбачає подальшу співпрацю у розвитку проблематики інформаційного суспільства і міграційних процесів.

Хто є членом закордонного навчального закладу чи громадської організації

Александра Кузьор - завідувач кафедри прикладних суспільних наук Факультету управління і організацій Сілезької політехніки в м. Забже, професор, доктор хабілітований

Додаткові відомості

Проект здійснюється без спеціального фінансування на основі усних погоджень і внесення його проблематики у плани роботи кафедри соціології та економіки КДПУ і кафедри прикладних суспільних наук Сілезької Політехніки.

 1. Кафедра інформатики та прикладної математики

Факультет фізико-математичний

Назва міжнародного проекту Алгоритми та система програм для розв'язків трьохвимірних задач прикладної математики, фізики та економіки

Напрямок роботи науковий, науково-технічний, методичний та іноваційний

Мета проекту і завдання Створення трьохвимірного математичного апарату та його програмного забезпечення

Координатор проекту Центр менеджменту та маркетінгу в області наук про Землю Інституту геологічних наук НАН України, д.ф.-м.н., с.н.с. Корчагін Ігнатій Миколайович,  розробник проекту д.ф.-м.н., проф. Міненко Павло Олександрович

Форми роботи за проектом Теоретичні та експериментальні дослідження

Результати роботи / очікувані результати роботи математичні методи, алгоритми та комп'ютерні програми для навчання студентів та використання їх у дипломних проектах, при викладанні різних дичциплін у ВНЗ та на виробнцтві

Перспективи розвитку проекту Підготувати в Україні фахівці для реалізації напрямку у вітчизняному та закордонному виробництві й викладання основ у навчальних закладах

Хто є членом закордонного навчального закладу чи громадської організації один із польських університетів


 1. Кафедра Філософії

Факультет Української філології

Назва міжнародного проекту Німеччина, Рурський університет Бохума. Угода про співробітництво від 01.07.2012 р.

Напрямок роботи Здійснення спільних наукових проектів і взаємне наукове відвідування. Організація наукових конференцій.

Мета проекту і завдання Здійснення спільних наукових проектів

Координатор проекту проф. Шрамко Я.В.

Форми роботи за проектом Здійснення спільних наукових проектів і взаємне наукове відвідування. Організація наукових конференцій.

Результати роботи / очікувані результати роботи Участь у організації конференцій. Тези доповідей та пленарних виступів. Публікація наукових статей.

Перспективи розвитку проекту Продовження угоди у 2017 році.

Хто є членом закордонного навчального закладу чи громадської організації


 1. Кафедра зоології та методики навчання біології

Факультет природничий

Назва міжнародного проекту Doctors Against Animal Experiments Germany (DAAE)

Напрямок роботи Гуманізація навчального процесу, що забезпечує високу якість викладання біологічних та педагогічних наук у підготовці здобувачів вищої освіти.

Мета проекту і завдання Впровадження принципів гуманного підходу до освітнього процесу з використанням позитивної традиції заміни живих та вбитих тварин якісними альтернативами з використанням методів комп’ютерного моделювання біологічних процесів та проведення тестування на самих собі та студентах-сокурсниках.

Координатор проекту Nick Jukes, e-mail: coordinator@interniche.org  Координатор проекту канд.. біолог наук Олена Володимирівна Комарова та завідувач кафедри, доцент Володимир Іванович Стригунов

Форми роботи за проектом Проведення лекційних, практичних та лабораторних занять з дисциплін «Зоологія безхребетних», «Зоологія хордових», «Фізіологія людини та тварин», «Методика навчання біології» з використанням гуманних альтернатив з метою заміни ними демонстрування та експериментування із живими та вбитими тваринами та їх тканинами з 01 вересня 2017 року.

Результати роботи / очікувані результати роботи Заміна використання живих та вбитих тварин у навчальному процесі для демонстрування та експериментування з ними якісними альтернативами, спрямованими на використання методів комп’ютерного моделювання біологічних процесів та проведення тестування на самих собі та студентах-сокурсниках з 01 вересня 2017 року.

Перспективи розвитку проекту Надання студентам можливості відстоювати свободу совісті і захисту впровадження прогресивної гуманної освіти найвищої якості, популяризація етичної поведінки у суспільстві, насамперел, серед молоді.

Хто є членом закордонного навчального закладу чи громадської організації Mr. Nick Jukes, InterNICHE, 98 Clarendon Park Road, Leicester LE2 3AE, England; Dr. Corina Gericke, Doctors Against Animal, Experiments Germany, Goethestr. 6-7, 51143 Köln, Germany.


 1. Кафедра Кафедра загальної та вікової психології

Факультет Психолого-педагогічний

Назва міжнародного проекту Варіативність психічного розвитку особистості у сучасному світі

Напрямок роботи Організація та проведення спільних наукових досліджень

Мета проекту і завдання Співпраця в галузі науки та вищої освіти. Здійснення науково-методичних досліджень у рамках договору про співпрацю.

Координатор проекту Зав. кафедри загальної та вікової психології КДПУ доктор психологічних наук, доцент Токарева Н.М., доктор психологічних наук, професор Державної Вищої Професійної Школи ім. Вітелона в Легніце Республіка Польща Сенько Т.В.

Форми роботи за проектом Виконання наукових досліджень. Апробація результатів у системі педагогічної та методичної діяльності. Напрацювання методичного забезпечення освітнього процесу

Результати роботи / очікувані результати роботи Організація та редакційно-технічне забезпечення спільних наукових, науково-методичних та навчальних публікацій.

Перспективи розвитку проекту Обмін науковими виданнями з метою збагачення бібліотечних ресурсів ВНЗ.

Хто є членом закордонного навчального закладу чи громадської організації доктор психологічних наук, професор Державної Вищої Професійної Школи ім. Вітелона в Легніце Республіка Польща Сенько Т.В., доктор психологічних наук, професор Університету Яна Кохновського в Кельцах (Польща).

Додаткові відомості Договор про співпрацю підписаний із Державною Вищою Професійною Школою ім. Вітелона в Легніце Республіка Польща


 1. Кафедра німецької мови і літератури з методикою викладання

Факультет іноземних мов

Назва міжнародного проекту   Міжнародний проект з укладання та видання НМК для українських студентів-германістів

Напрямок роботи  Розробка навчально-методичних комплексів для студентів-германістів 

Мета проекту і завдання  Спільна діяльність з метою створення навчально-методичних матеріалів на сучасних засадах когнітивно-комунікативної, діяльнісно і особистісно

орієнтованої методики навчання іноземних мов і культур з урахуванням міжкультурного, компетентнісного, рефлексивного та рівневого підходів задля якісної підготовки висококваліфікованих германістів і вчителів німецької мови і літератури

Координатор проекту д-р пед. наук, проф. Бориско Н.Ф. (м. Київ) та проф., д-р Каспар-Хене Х. (м. Геттінген, Німеччина)

Форми роботи за проектом семінари для авторів підручників, спільні робочі зустрічі авторів підручників, семінари-презентації навчально-методичних комплексів 

Результати роботи / очікувані результати роботи упродовж участі в проекті (2013-2017рр.) розроблено та видано 2 навчально-методичних комплекси серії « DU» (2 підручники «DU 3», «DU 4»;  2 книги для викладача, компакт-диски з аудіотекстами до підручників)

Перспективи розвитку проекту Продовжувати співпрацю

Хто є членом закордонного навчального закладу чи громадської організації з 2017 р. кафедра є колективним членом Спілки «Німецька мова» (Verein Deutsche Sprache, VDS)

 

Відомості про угоди про міжнародну співпрацю

 1. Кафедра української мови

Факультет української філології

Назва міжнародного проекту Міжнародного проекту немає. Наявний лише договір про наукову співпрацю, украдений зі Старооскольською філією ФДАОЗ ВПО
«Бєлгородський державний національний дослідний університет» (чинний до 12.11.2018)

Напрямок роботи гуманітарний

Мета проекту і завдання Проведення спільних наукових досліджень у царинах, що представляють взаємний інтерес.

Координатор проекту договір підписаний Шрамком Я. В.,  Кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови
Шарманова Наталя Миколаївна

Форми роботи за проектом фундаментальне дослідження

Результати роботи / очікувані результати роботи

1. Удосконалення змісту підготовки фахівців різних напрямів підготовки.
2. Розробка і впровадження в навчальний процес підготовки фахівців інноваційних освітніх технологій.
3. Апробація та впровадження результатів досліджень аспірантів і докторантів.

Перспективи розвитку проекту Обмін науковими публікаціями, навчально-методичними матеріалами, довідковою літературою, а також виставками, що відображають досягнення обох навчальних закладів.

Хто є членом закордонного навчального закладу чи громадської організації


 1. Кафедра початкової освіти

Факультет психолого-педагогічний

Назва міжнародного проекту

Напрямок роботи

Мета проекту і завдання

Координатор проекту

Форми роботи за проектом

Результати роботи / очікувані результати роботи

Перспективи розвитку проекту

Хто є членом закордонного навчального закладу чи громадської організації

Додаткові відомості

1. Наукове співробітництво кафедри із закордонним організаціями.
Країна-партнер: Придністров’я (м. Тирасполь).
Установа-партнер: ПГУ им. Т.Г. Шевченко (м. Тирасполь).
Тема співробітництва: Воспитание студентов в современных условиях.
Документ, в рамках якого здійснюється співробітництво: планується укладання угоди.
2. Угода про співпрацю
Угода про співпрацю між Криворізьким державним педагогічним університетом (м. Кривий Ріг, Україна) та Академією Суспільних Наук (м. Лодзь, Польша) (2017 р.)
3. Закордонні стажування: 1) ст. викл. Дика Н.Д. Післядипломне закордонне стажування на базі Академії Суспільних Наук (м. Лодзь, Польша) (червень-вересень 2017 р.). Тема: «Сучасний університет: міжнародна співпраця і мобільність задля інновацій через проектний підхід». Сертифікат № 2017/09/006; 2) ст. викл. Федорова Л.Г. Післядипломне закордонне стажування на базі Академії Суспільних Наук (м. Лодзь, Польша).
4. Участь у міжнародних конференціях:
1) USA (Morrisville). XІ International scientific conference “Results of modern scientific research” (Oct 27, 2017). Учасник: доц. Вардянян М.В.
2) Італія (Palermo). The 60th IAVS annual Symposium «Vegetation patterns in natural and cultural landscapes» (June 20-24, 2017). Учасник : Лисогор Л.П.
3) Latvia (Riga) and Western Lithuania. 14th Eurasian Grassland Conference «Semi-natural Grasslands Across Borders» (4–11 July 2017). Учасник : ст. викл. Лисогор Л.П.
4) Росія (м. Оренбург). Международная научно-практическая конференция «Охрана природы и региональное развитие: гармония и конфликты (к Году экологии в России)» (25–29 сентября 2017 г.). Учасник: ст. викл. Лисогор Л.П.
5) Придністров’я (м. Тирасполь). Международная научно-практическая конференція «Воспитание студентов в современных условиях: содержание и механизмы», посвященная году Культуры в ПГУ им. Т.Г. Шевченко (17 февраля 2016 года, м.Тирасполь, ПГУ им. Т.Г. Шевченко). Учасники: Павлик О.А., Пруняк В.В., Шпачук Л.Р., Кравцова І.А., Лисевич О.В., Лисогор Л.П., Федорова Л.Г., Білоконна Н.І., Дика Н.Д.
6) Німеччина (м. Мюнхен). Міжнародна наукова конференція «Українська наука в європейському контексті. Німецько-українські наукові зв’язки» (8-10 квітня 2016, м.Мюнхен). Учасник: доц. Варданян М.В.

 


 1. Кафедра російської філології та зарубіжної літератури

Факультет іноземних мов

Назва міжнародного проекту Договір про наукове співробітництво з державним науковим закладом "Центр досліджень білоруської культури, мови і літератури Національної академії наук Білорусі" (від 13 травня 2013 року)

Напрямок роботи Здійснення наукового співробітництва та обмін досвідом у вивченні філологічних проблем

Мета проекту і завдання

1. Розвиток інноваційних форм і методів науково-дослідної діяльності, фундаментальних і прикладних досліджень.
2. Організація та проведення спільних теоретичних і прикладних семінарів, круглих столів, науково-практичних конференцій, зустрічей.
3. Здійснення планування і реалізації спільних науково-дослідницьких та дослідно-експериментальних проектів, навчальних і методичних програм.
4. Обмін науково-методичною продукцією, включення її до навчального процесу та обговорення результатів впровадження.
5. Здійснення спільних робіт, програм, проектів, спрямованих на вдосконалення філологічної та педагогічної освіти студентів і школярів.

Координатор проекту  Державний науковий заклад "Центр досліджень білоруської культури, мови та літератури Національної академії наук Білорусі" та кафедра російської філології та зарубіжної літератури Криворізького державного педагогічного університету

Форми роботи за проектом Інформування про тематику і строки проведення наукових конференцій та видання наукових збірників;
рецензування наукових та навчально-методичних робіт;
обмін науково-методичною продукцією.

Результати роботи / очікувані результати роботи Участь і конференціях і публікація статей

Перспективи розвитку проекту Залучення науковців до читання спецкурсів, розробка спільних проектів

Хто є членом закордонного навчального закладу чи громадської організації Заступник директора з наукової роботи філіалу "Інститут мови і літератури імені Якуба Коласа і Янки Купали" Центру досліджень білоруської культури, мови та літератури Національної академії наук Білорусі" кандидат філологічних наук С.Л.Гаранін

 


 1. Кафедра Ботаніки та екології

Факультет Природничий

Назва міжнародного проекту  Є договір про співробітництво між Головним гірничим інститутом (м. Катовіце, Польща) та Криворізьким державним педагогічним університетом (2013-2018 рр.), але на даний час ніяких проектів по ньому не виконується.

Напрямок роботи

Мета проекту і завдання

Координатор проекту   Куратор діяльності за договором співробітництва між Головним гірничим інститутом (м. Катовіце, Польща) та Криворізьким державним педагогічним університетом Євтушенко Е.О., к.б.н., доцент кафедри ботаніки та екології

Форми роботи за проектом

Результати роботи / очікувані результати роботи

Перспективи розвитку проекту

Хто є членом закордонного навчального закладу чи громадської організації

Додаткові відомості

 

 


 1. Кафедри англійської мови з методикою викладання;
 2. англійської філології

Факультет іноземних мов

Назва міжнародного проекту   Договір про співпрацю від 23 квітня 2013 р.

Напрямок роботи  Лінгвістичні дослідження, аналіз текстів

Мета проекту і завдання   Спільна діяльність з метою забезпечення якісної підготовки висококваліфікованих вчителів англійської мови, із розвитку пошукової, науково-дослідницької та творчої діяльності студентів, викладачів та аспірантів

Координатор проекту Науково-дослідницький центр "Райан" («Ryan Research International») США

Форми роботи за проектом Ведення спецкурсів та факультативних занять з метою реалізації цілей і завдань дослідницької роботи. Консультаційна допомога для проведення лінгвістичних досліджень

Результати роботи / очікувані результати роботи Підготовка методичних матеріалів з метою вдосконалення процесу викладання англійської моови як іноземної мови у навчальному закладі.
Проведення курсів підвищення кваліфікації "Міжкультурні аспекти аналізу тексту" для викладачів КДПУ та ВНЗ міста.

Перспективи розвитку проекту Продовжувати співпрацю

Хто є членом закордонного навчального закладу чи громадської організації Шарон Ворден


 1. Назва кафедри української та світової літератур

Факультет української філології

Назва міжнародного проекту Угода з Університетом Інформатики та Мистецтв (м. Лодзь), Польща

Напрямок роботи Удосконалення змісту і організації навчального процесу

Мета проекту і завдання Організація та проведення спільних теоретичних досліджень, круглих столів, науково-практичних конференцій. Здійснення науково-дослідницьких проектів, обмін науково-методичною продукцією, спрямованою на удосконалення філологічної освіти студентів та школярів. Рецензування наукових та навчально-методичних праць.

Координатор проекту к. філол. наук, доцент Яременко Н. В.

Форми роботи за проектом Наукова та творча співпраця з проблем удосконалення змісту і організації навчального процесу підготовки фахівців, розробка та впровадження в навчальний процес інноваційних освітніх технологій. Ефективне використання навчального та наукового потенціалу професорсько-викладацького складу

Результати роботи / очікувані результати роботи

Перспективи розвитку проекту

Хто є членом закордонного навчального закладу чи громадської організації

Додаткові відомості

 

3431
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Червень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30