Кафедра математики та методики її навчання
Фізико-математичний факультет

 T G Kramarenko

Оcвіта  

Київський державний університет імені Т.Г.Шевченка, механіко-математичний факультет (1980-1985 р.), спеціальність "Математика", кваліфікація "Математик. Викладач";

здобувач кафедри математики та методики її навчання Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова (2005-2008 р.) 

Посада   доцент кафедри математики і методики її навчання
Наукові ступені і звання  

кандидат педагогічних наук (2008),

доцент кафедри математики і методики її навчання (2011)

Дисципліни, які викладає  

Інформаційно-комунікаційні засоби навчання математикитеорія ймовірностей та математична статистикаметоди математичної статистики у наукових дослідженняхтеорія ймовірностей і математичні методи у практичній психологіїкурс "Intel Навчання для майбутнього" 

Тема кандидатської дисертації  

"Формування особистісних якостей школяра у процесі комп'ютерно-орієнтованого навчання математики" (2008 р.), 13.00.02 Теорія і методика навчання (математика) 

Коло наукових інтересів   

ОсвітаІКТ в освітіметодика навчання математикитеорія ймовірностейматематична статистикаeducationICT in educationmath education 

Публікації  

22 публікації у фахових виданнях "Педагогічні науки", 62 у збірниках наукових праць, матеріалах конференцій, 2 у зарубіжних виданнях та  навчально-методичні посібники.

Бібліометрія  

 Google Scholar

Репозитарій КДПУ (ua)

ORCID ID        0000-0003-2125-2242

Корпоративна пошта,

персональна сторінка

 

kramarenko.tetyana@kdpu.edu.ua

https://kdpu.edu.ua/personal/tkramarenko.html

В університеті працює   з 2004 року


Сайт викладача   https://sites.google.com/a/kdpu.edu.ua/kramarenko-tetyana-grigorivna/
Математичний канал   Математичний канал на YouTube
Захоплення журналістика    Крамаренко Т.Г., Крамаренко М.В. Блог «Кривий Ріг - моє місто» [Вибрані публікації в часописі "Домашняя газета". Кривий Ріг, Дніпропетровська область] [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://domashka1.blogspot.com/    

Підвищення кваліфікації

 № п/п  Рік  Назва курсів  Де пройдено
 1.  2005, листопад  Курс "Інтел Навчання для майбутнього" 
3 версія
 Від Microsoft Україна в Криворізькому державному педагогічному університеті
 2.  2008, лютий  Захист дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата педагогічних наук.  Спеціалізована вчена рада при Національному педагогічному університеті ім. М.П. Драгоманова
 3.  2013, листопад-грудень  Планові курси підвищення кваліфікації Кафедра теоретичних основ інформатики Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова
 4.   2014, січень  Курс "Інтел Навчання для майбутнього" 10 версія  Від Microsoft Україна в Луцькому педагогічному училищі
 5  2014, листопад  Використання хмарних технологій в практиці вчителя математики основної школи

Від Microsoft Україна дистанційно  

Дистанційні курси КЗ "КОІППО імені Василя Сухомлинського"

 6  2014, листопад - грудень  Інформаційно-комунікаційні технології в очно-дистанційному (комбінованому) навчанні  кафедра інформатики і прикладної математики Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ "Криворізький національний університет"

 


 

1) наявність навчального посібника, що рекомендований МОН

Інноваційні інформаційно-комунікаційні технології навчання математики : навчальний посібник / Корольський В. В., Крамаренко Т. Г., Семеріков С. О., Шокалюк С. В. ; за ред. М.І. Жалдака. – Кривий Ріг: Книжкове видавництво Кирєєвського, 2009. – 316 с. - Режим доступу: http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/571

 

Особистий внесок 12 друкованих аркушів, сторінки 22 – 220. 

Посібник з грифом МОН України №1.4/18 –Г– 2801 від 23.12.08. Рекомендовано як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.


2) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання / конспектів лекцій / практикумів /методичних вказівок /рекомендацій;

1) Крамаренко Т. Г. Уроки математики з комп’ютером. Посібник для вчителів і студентів / За ред. М. І. Жалдака. – Кривий Ріг: Видавничий дім, 2008. –  272 с.   – Режим доступу: http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/570

Затверджено вченою радою Криворізького державного педагогічного університету від 14.02.2008, протокол №7.


 Електронні навчальні курси на платформі Moodle

http://moodle.kdpu.edu.ua/course/index.php?categoryid=4

2) Крамаренко Т. Г. Теорія ймовірностей і математична статистика [Електронний ресурс] / Т. Г. Крамаренко // Електронний навчальний курс. – Режим доступу : http://moodle.kdpu.edu.ua/  (дата звертання 20.09.2016).

3) Крамаренко Т. Г. Інформаційно-комунікаційні засоби навчання математики [Електронний ресурс] / Т. Г. Крамаренко // Електронний навчальний курс. – Режим доступу : http://moodle.kdpu.edu.ua/  (дата звертання 20.09.2016).

4) Крамаренко Т. Г. Математичний аналіз (кратні, криволінійні, поверхневі інтеграли) [Електронний ресурс] / Т. Г. Крамаренко // Електронний навчальний курс. – Режим доступу : http://moodle.kdpu.edu.ua/  (дата звертання 20.09.2016).

5) Електронні навчальні курси «Геометрія 7,8,9 клас»


 3)Тренінги Intel Навчання для майбутнього

Крамаренко Т.Г. Блог тренера за 10 версією курсу “Intel Навчання для майбутнього» [Електронний ресурс] / Т. Г. Крамаренко. – Режим доступу : http://kramarenko12.blogspot.com/   (дата звертання 20.09.2016).

Користувач:Крамаренко Тетяна Григорівна

Проведені тренінги


4) Участь в атестації наукових кадрів як офіційний опонент

  1. Офіційний опонент на захисті дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Васильєвої Дарини Володимирівни на тему: «“Методика навчання математики учнів 5 – 6 класів з використанням мультимедійної дошки”. 13.00.02 – теорія і методика навчання (математика). Спеціалізована вчена рада 26.053.03 у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова.   2012 р.
  2. Офіційний опонент на захисті дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Тутової (Павліна) Ольга Василівна «Методична система формування професійної готовності майбутнього вчителя до використання інформаційно-комунікаційних технологій в евристичному навчанні математики» 13.00.02 – теорія і методика навчання (математика). Спеціалізована вчена рада 26.053.03 у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова.  28. 09. 2010 р.
  3. Офіційний опонент на захисті дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Хари Олександри Миколаївни на тему: «Дистанційне навчання математики абітурієнтів у системі довузівської підготовки». 13.00.02 – теорія і методика навчання (математика). Спеціалізована вчена рада 26.053.03 у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова. 28. 09. 2010 р.
  4. Офіційний опонент на захисті дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Грамбовської Лариси Володимирівни «Особистісно орієнтоване навчання геометрії в основній школі». 13.00.02 – теорія і методика навчання (математика). Спеціалізована вчена рада 26.053.03 у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова.       2009 р.

5) Науково-дослідна робота зі студентами

1) керівництво студентами по написанню наукових робіт для участі у студентських науково-практичних конференціях (загальна кількість – 12 робіт).

2) керування проблемною групою «Проблеми використання ІКТ у підготовці вчителя математики»;

3) підготовка студентів до участі в конкурсах науково-дослідницьких робіт.

4)  керівництво студентом, який зайняв призове місце II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт). 2010-2011 Дипломом ІІ ступеня нагороджено Палія Валерія. Тема роботи «Методика навчання геометрії в основній школі з використанням ІКТ».

 Визначено п’ятірку студентів Криворізького національного університету - стипендіатів фонду Віктора Пінчука у 2014 році

 Фонд Віктора Пінчука в середині травня визначив переможців 8-го загальнонаціонального конкурсу стипендіальної програми «Завтра.UA». Цього року до участі в конкурсі долучились понад 2000 студентів з усієї України. Переможці конкурсу (цього року їх обрано 200) отримуватимуть протягом року щомісячну стипендію розміром 942 гривні, активно долучатимуться до проектів Фонду і PinchukArtCentre, відвідуватимуть публічні лекції Фонду та братимуть участь в щорічних зустрічах (YES), завдяки чому матимуть змогу особисто зустрітися та поспілкуватися з глобальними лідерами, інноваторами, провідними представниками політики, бізнесу та культури.

Від Криворізького національного університету стипендію Фонду присуджено п’яти студенткам Каснянчук Дар’ї (вдруге), Очеретній Елеонорі, Кірсич Дар’ї, Ломачевській Марії (другий рік поспіль), Олексійченко Тетяні.

Т.Г.Крамаренко - науковий керівник Ломачевської Марії, Олексійченко Тетяни (2014).

Т.Г.Крамаренко - науковий керівник  Ломачевської Марії (2013).

Т.Г.Крамаренко - науковий керівник Олексійченко Тетяни (2015).

Всеукраїнська науково-методична конференція «Інноваційні інформаційно-комунікаційні технології навчання математики, фізики, інформатики у середніх та вищих навчальних закладах".  Т.Г.Крамаренко відповідальна за підготовку  та випуск збірника матеріалів конференції. - Режим доступу:  http://elibrary.kdpu.edu.ua/jspui/handle/0564/569


Список наукових публікацій 


 

«Педагогічні замальовки» – науково-популярне видання, де представлено досвід роботи освітян, висвітлено окремі теоретико-методичні аспекти запровадження інноваційних технологій навчання, зокрема математики, фізики та інформатики; подано довідковий матеріал про багатьох викладачів, випус кників, студентів Криворізького державного педагогічного інституту / університету, кращих учителів закладів середньої освіти, працівників закладів освіти та культури міста тощо.

Крамаренко Т. Г. Педагогічні замальовки : нариси / Тетяна Григорівна Крамаренко [Електронний ресурс]. — Кривий Ріг : Вид. Р. А. Козлов, 2018. — 592 с. — Режим доступу: http://elibrary.kdpu.edu.ua/jspui/handle/0564/2007.

147
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша