Кафедра математики та методики її навчання
Фізико-математичний факультет

Кафедра математики та методики її навчання розпочала роботу в рік заснування Криворізького педагогічного.

Команда кафедри працює над колективною комплексною темою «Теоретико-методичні засади та технології реалізації компетентнісного підходу в процесі підготовки вчителя математики».

Професорсько-викладацький склад плідно взаємодіє з науковцями інших кафедр фізико-математичного факультету. Це забезпечує ефективну організацію освітнього процесу й здійснення наукових досліджень із залученням сучасного методологічного апарату. Традиційною для кафедри є участь в організації та проведенні Міжнародної науково-практичної конференції «Теорія та методика фундаментальних дисциплін у вищій школі».

Члени кафедри створюють підручники, навчальні посібники, укладають методичні рекомендації, розробляють електронні курси тощо. Серед них: «Математичний аналіз для спеціальності фізика та інформатика», «Елементи диференціальної геометрії і топології», «Диференціальні рівняння в частинних похідних», «Основи технології навчання. Проектуємо урок математики», «Математика 5 клас. Мультимедійний підручник. Посібник для вчителів та учнів»; навчально-методичний посібник «Інноваційні інформаційно-комунікаційні технології навчання математики», навчально-методичний посібник для вчителів і студентів із електронним компакт-диском «Уроки математики з комп'ютером». Розроблено та впроваджено дистанційні курси «Інформаційно-комунікаційні засоби навчання математики», «Теорія ймовірностей і математична статистика»«Геометрія, 7 клас». Викладачі кафедри математики та методики її навчання підготували більше 50 методичних вказівок і методичних рекомендацій на допомогу в опрацюванні складних тем навчальних програм: «Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з алгебри і теорії чисел», «Методичні вказівки до практичних занять по дослідженню функцій, заданих параметрично та побудови їх графіків», «Організація і проведення самостійної роботи студентів з аналітичної геометрії».

Професорсько-викладацький склад співпрацює з Центром довузівської підготовки й підвищення кваліфікації вчителів; надає допомогу школам, гімназіям і ліцеям міста, працює над створенням нового науково-методичного матеріалу для забезпечення освітнього процесу, орієнтованого на сучасні засоби навчання та новітні інформаційні технології.

Викладачі кафедри проводять науково-дослідницьку роботу зі студентами. На І-ІІ курсах працюють гуртки з алгебри, геометрії та математичного аналізу. На ІІІ-IVкурсах – проблемні групи, робота яких спрямована на поглиблене вивчення окремих питань сучасної математики й можливостей їх застосування в закладах середньої освіти. При кафедрі діє студентський науковий гурток «Олімпіадні задачі з математики». В епіцентрі уваги його членів – олімпіадні й конкурсні задачі зі шкільної та вищої математики. Учасники цього об’єднання є переможцями та призерами різноманітних конкурсів, олімпіад і конференцій.

Фахівці напряму підготовки спеціальності «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика» затребувані на ринку праці: вже під час педагогічної практики вони отримують гідні пропозиції від закладів середньої освіти. Кваліфікація випускників дозволяє їм обіймати посади, пов'язані не тільки з викладацькою діяльністю, а й із роботою інженерів-програмістів, математиків тощо.

Професорсько-викладацький склад кафедри веде активну громадсько-просвітницьку діяльність, постійно вдосконалює роботу в науковій, виховній, освітній сферах, піклується про розширення навчально-методичної бази з використанням найновіших методів і форм викладання точних наук.

Kaf math 2018 копия

  Склад кафедри математики та методики її навчання КДПУ 

1-й ряд (зліва направо):

Польгун Катерина В’ячеславівна - кандидат педагогічних наук, асистент;

Віхрова Олена Вікторівна  – кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету;

Корольський Володимир Вікторович  – кандидат технічних наук, професор, завідувач кафедри до жовтня 2019 року;

Черних Лариса Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри математики та методики її навчання;

Армаш Тетяна Сергіївна – кандидат педагогічних наук, старший викладач;

2-й ряд (зліва направо):

Шиперко Світлана Геннадіївна – старший викладач;

Величко Оксана Іванівна – старший лаборант;

Лов’янова Ірина Василівна – доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри математики та методики її навчання;

Бобилєв Дмитро Євгенович – – кандидат педагогічних наук, старший викладач, завідувач кафедри з жовтня 2019 року;

Білоусова Галина Миколаївна – старший викладач;

Крамаренко Тетяна Григорівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри математики та методики її навчання;

Дереза Ірина Сергіївна – кандидат педагогічних наук, старший викладач.

 

Детальніше  читати видання до 90-річчя з дня заснування КДПУ і кафедри математики  

Математична освіта у Криворізькому педагогічному: особистісний вимір : біобібліографічні нариси / автор-упорядник Т. Г. Крамаренко. – Кривий Ріг : КДПУ, 2020. – 448 c. - URI : http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/123456789/3617.

 

6521
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша