Кафедра математики та методики її навчання
Фізико-математичний факультет

31 травня о 14.40 викладачам Криворізького державного педагогічного університету досвід використання мультимедійної дошки в підготовці майбутніх учителів презентувала доцент кафедри математики та методики її навчання Тетяна Григорівна Крамаренко.

Присутні мали змогу ознайомитися з технологією розробки уроків для дошки InterWrite, яка використовується в ауд. 314, переглянути  і "взяти участь" у проведенні низки уроків, які розробляли студенти спеціальності "Математика" в рамках вивчення курсу "Інформаційно-комунікаційні засоби навчання математики" з використанням програмного забезпечення для цієї дошки. А також ознайомитися з можливостями організації роботи "Школи у хмарах" на сервісах LearningApps та GeoGebra, переглянути низку наочностей, створених з використанням цих сервісів не лише для вивчення математики, але й інших навчальних предметів. Цікаво було присутнім дізнатися, як за допомогою програмного забезпечення для мультимедійної дошки записати скрінкасти, які на сьогодні набувають популярності в мережі YouTube, при розробці відкритих електронних навчальних курсів тощо, на скільки зручно подавати через мультимедійну дошку розробки уроків з бібліотек електронних наочностей, рекомендованих МОН для використання у школі. 

Присутні  висловлювали побажання  вдосконалювати уміння використовувати мультимедійну дошку в навчанні.


Тому для тих, хто бажає детальніше ознайомитися з технологією розробки уроків для мультимедійної дошки, радимо заповнити відповідну форму.  Час і місце проведення наступного майстер-класу буде повідомлено за отриманими адресами і телефонними номерами.


На нашу думку, доцільно 2-4 години для ознайомлення з технологією розробки уроків для мультимедійної дошки включити до офіційної програми курсів підвищення кваліфікації викладачів університету. 

2016Фіз мат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На фото студенти і викладачі фізико-математичного факультету університету

 


ВИКОРИСТАННЯ  У НАВЧАННІ МУЛЬТИМЕДІЙНОЇ  ДОШКИ

Серед технічних новинок, що приходять сьогодні до навчальних закладів, особливе місце займають мультимедійні дошки. Завдяки їх використанню можна збільшити потенціал розкриття теми у порівнянні з використанням звичайної дошки чи навіть комп’ютера з проектором.

Доцільне використання ІКТ у навчанні сприятиме підвищенню якості освіти, а саме через якість потенціалу досягнення мети освіти та якість процесу формування професіоналізму. Тому проблема підготовки майбутнього вчителя до використання комп’ютерно-орієнтованих та хмаро-орієнтованих засобів навчання є актуальною.

Метою тез є аналіз педагогічних аспектів використання у навчанні мультимедійної дошки з метою підвищення якості освіти.

Д.В.Васильєва термін «мультимедійна дошка» використовує у широкому розумінні – разом з відповідним обладнанням (комп’ютер учителя, мультимедійний проектор, сенсорна дошка, електронні олівці, програмні засоби, система дистанційного інтерактивного тестування та моніторингу знань тощо) [1]. Завдяки використанню спеціального програмного забезпечення, можна працювати з текстами і об’єктами, аудіо- і відеоматеріалами, Internet-ресурсами, робити записи від руки прямо на відкритих документах і зберігати відомості.

Через поєднання проекційних технологій з сенсорним пристроєм можемо управляти процесом презентації, вносити поправки і корективи, робити кольором позначки і коментарі, зберігати матеріали уроку для подальшого використання та редагування. Працюючи з мультимедійною дошкою, учитель підтримує постійний контакт з класом, заощаджує час. Унікальні можливості має для роботи та творчості і вчитель, і учні.

Проаналізувавши низку досліджень, виходячи з власного досвіду використання мультимедійної дошки в ВНЗ та в загальноосвітній школі, можемо виокремити переваги використання зазначеного засобу:

  • забезпечення динамічної подачі матеріалу за рахунок використання веб-ресурсів, можливості креслити і робити записи поверх додатків, зберігати і роздруковувати зображення на дошці, включаючи будь-які записи, зроблені під час заняття; забезпечення високого темпу заняття;
  • завдяки збереженню використаних файлів простіше організувати перевірку засвоєного матеріалу та повторення раніше вивченого;
  • посилення мотивації учіння завдяки різноманітному використанню ресурсів, в тому числі подання матеріалів практичного спрямування навчання, моделей для дослідження з динамічної математики;
  • надання значних можливостей для участі в колективній роботі, розвитку особистісних та соціальних навичок як учнів, так і студентів;
  • забезпечення багаторазового використання педагогами розроблених матеріалів та обміну матеріалами один з одним.

Поява мультимедійної дошки відповідно призвела до створення різноманітних електронних плакатів, широкого використання додатків хмарних сервісів LearningApps, GeoGebra, Padlet. Ці додатки орієнтовані як на використання в аудиторії, так і самостійну роботу вдома. У цифрових освітніх ресурсах типу «плакат», відомості розгортаються залежно від дій користувача, який управляє відповідними «кнопками». Плакат – це засіб надання інформації, основна його функція – демонстрація матеріалу.

Інтерактивні вправи на уроках зорієнтовані на розвиток мислення школярів, певної самостійності думок. Їх використання спонукає учнів до висловлення думки, висування гіпотез; стимулює вироблення творчого ставлення до будь-яких висновків, правил, тощо. Вправи спрямовані на самостійне осмислення матеріалу; спонукають учнів критично мислити («Чи справді це так?»); дослідити факти, проаналізувати алгоритм розв’язування, зрозуміти їх суть. Коли в завданнях наявна певна проблемна ситуація, то розв’язування їх в умовах використання інтерактивних технологій активно стимулює діяльність мислення, спрямовану на подолання протиріч.

Впровадження мультимедійної дошки у процесі викладання потребує від учителя чимало часу та зусиль. Наприклад, час на попередню підготовку уроку з використанням інтерактивної дошки на першому етапі значно збільшується. Також необхідні спеціальні заготовки, матеріали, оснащення, технології,  ресурси, спеціальні (професійні) знаряддя вчителя.

Саме тому ми поділилися напрацюваннями з цього питання на сайті вчителів математики Кривого Рогу (http://vmmkr.at.ua/), щоб стимулювати професійний ріст педагогів, спонукати їх до пошуку інноваційних підходів до навчання, а також розробляючи електронні навчальні курси з математики.

Висновки. Використання ІКТ на уроці допоможе зацікавити учнів, навчальний матеріал подати у фарбах, зі звуком чи іншими ефектами, інтенсифікувати процес засвоєння матеріалу. Застосування в навчальному процесі сучасних засобів навчання створює передумови поліпшення результатів навчання, підвищення якості освіти.

Список використаних джерел

1. Васильєва Д.В. Методика навчання математики учнів 5 – 6 класів з використанням мультимедійної дошки / Д.В. Васильєва. – Автореферат дис… канд. пед. наук: 13.00.02. – К., 2014. – 20 с.

2. Крамаренко Т.Г. Використання у навчанні мультимедійної дошки / Т.Г. Крамаренко, Ю.А. Мельниченко //Підвищення якості освіти: стан, проблеми, перспективи: матеріали Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції (м. Кривий Ріг, Криворізький державний педагогічний університет, 27-28 квітня 2017 р.) [за заг. ред. Л.О. Савченко]. – Кривий Ріг : КДПУ, 2017. – С. 86-88.

 

 

 

2043
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Січень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31