КАЛЕНДАР  ПАМ’ЯТНИХ   ДАТ*

 

ДВНЗ «КРИВОРІЗЬКИЙ  ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

 

на 2018 рік

 

Січень

 130 років від дня народження Григорія Тимофійовича Кисельова – директора Криворізького педагогічного інституту у 1934-1938 рр..

Зазнав репресій.

50 років як, відповідно до постанови Вченої Ради Українського географічного товариства, на базі Криворізького державного педагогічного інституту відкрите Криворізьке відділення, першим, роботу якого очолив канд. географ.наук, доцент Т.А.Клевцов.

40 років від створення вокального ансамблю «Лілея», першим керівником якого стала ст. викладач музично-педагогічного факультету Л.М.Ворона.

35 років як вокальний ансамбль «Лілея» захистив почесне звання «народний самодіяльний колектив»

35 років як в Криворізькому державному педагогічному інституті, з метою підвищення педагогічної майстерності викладацького та навчально-допоміжного персоналу, відбулися семінари по оволодінню навичками використання ТЗН (Наказ по Криворізькому державному педагогічному інституті від 15.01.1983 р. за  № 12)

25 років як була створена Науково-дослідна лабораторія «Духовність літератури» з метою апробації концепції духовності  (розроблена проф. А.В. Козловим (1938-2014)) на матеріалі української та зарубіжної літератур.

25 років як відкрито аспірантуру та навчально-консультативний пункт з підготовки філософських кадрів вищої кваліфікації при кафедрі філософії Криворізького державного педагогічного інституту.

 25 років як, з ініціативи проф. В.С. Пікельної, почала функціонувати Наукова школа «Управління педагогічними процесами в закладах освіти».

 20 років як з’явилася сторінка Криворізького державного педагогічного інституту в мережі Internet.

20 років від створення при КДПІ Криворізького відділення Українського товариства охорони птахів, яке  очолює к.б.н., доцент В.І Стригунов.

 10 років від заснування наукового вісника «Філологічні студії» (відповідальний редактор док-р філолог. н., проф. Ж. В. Колоїз), матеріали якого адресовані широкому колу науковців, а також усім тим, хто цікавиться питаннями функціонування й культури мови.

З 2010 р. затверджено як фахове видання для філологічних наук: мовознавство.

 

Березень

95 років від дня народження кандидата педагогічних наук, доцента Володимира Максимовича Непомнящого – одного з ініціаторів відкриття та організатора роботи спеціальності «Креслення, образотворче мистецтво та художня праця», а згодом – Художньо-графічного факультету при Криворізькому державному педагогічному інституті (другому, після Одеського педінституту в Україні ВНЗ, що почав готувати художників-педагогів).

 

Квітень

 105 років від дня народження члена Спілки письменників України Петра Семеновича Ногіна (літературне ім’я – Панас Ногін) (1913-1976) – криворізького літератора - «робітничого співця».

Випускник мовно-літературного факультету Криворізького учительського (2-річного) інституту 1940 року.

80 років від дня народження доктора педагогічних наук, професора Валерії Семенівни Пікельної (1938-2012) – Заслуженого працівника освіти України, Відмінника освіти.

В Криворізькому державному педагогічному університеті (інституті) працював у 1976-2012 рр.

 60 років від моменту підписання до друку ІІІ тому Наукових Записок Криворізького державного педагогічного інституту (Київ, видавництво «Радянська школа», 157 с.)

 15 років як вийшов з друку 1-й номер газети «Університетські новини».

 

Травень

105 років від дня народження Героя Радянського Союзу Якова Пантелеймоновича Вергуна (1913-1985) – ветерана педагогічної справи.

Випускник природничого факультету Криворізького педагогічного інституту 1954 року.

95 років від дня народження члена Спілки журналістів України Давида Ісайовича Кана (1923-2010) – криворізького письменника, краєзнавця; ветерана газети «Червоний гірник».

Випускник мовно-літературного факультету Криворізького педагогічного інституту 1953 року.

 

Червень

 125 років від дня народження українського архівіста Володимира Яковича Гнатюка (1893 р.-після 1933-го р. доля невідома) – літературознавець, дослідник польсько-українських літературних зв’язків доби романтизму.

На початку 1930-х рр. викладав, очолював кафедру в Криворізькому інституті професійної освіти.

 35 років як підписаний наказ про перейменування природничого факультету Криворізького державного педагогічного інституту  в природничо-географічний (Наказ по Криворізькому державному педагогічному інституті від 22.06.1983 р. за № 508)

 

Липень

80 років від дня народження доктора філологічних наук, професора Анатолія Васильовича Козлова (1938-2014) – літературознавця, орденоносця, Відмінника освіти.

В Криворізькому державному педагогічному університеті (інституті) працював у 1972-2014 рр.

20 років як відбувся перший виїзд студентів-істориків до сел Зелене та Верабове Криворізького району на розкопки в рамках навчальної археологічної практики (Наказ по Криворізькому державному педагогічному інституті від 01.07.1998 р. за № 265-с)

 

Серпень

80 років як кабінет астрономії Криворізького педагогічного інституту (завідувач – В.В.Сакк) приступив до систематичних спостережень над телескопічними метеорами в рамках загального плану і за програмою, розробленою Центральною комісією по метеорах при АН СРСР.

30 років від прийняття Радою інституту рішення про відкриття в Криворізькому державному педагогічному інституті:

- художньо-графічного факультету;

- кафедри естетичного виховання на факультеті підготовки вчителів початкових класів.

(Протокол Ради інститут від 29.09.1988 року, №1)

 

Вересень

85 років як відбулася реорганізація Криворізького інституту професійної освіти у Криворізький педагогічний інститут.

35 років від відвідин Криворізького державного педагогічного інституту Головою Президії Верховної Ради УРСР В.В.Шевченко та присутності на урочистостях  з нагоди початку нового навчального року.

 35 років від організації кафедри фізичної географії та геології, роботу якої очолив кандидат географічних наук, доцент М.Ф.Шульгін (Наказ по Криворізькому державному педагогічному інституті від 22.06.1983 р. за № 508)

 35 років як в Криворізькому державному педагогічному інституті відбулось виокремлення з існуючої кафедри російської та української мов кафедри методики викладання філологічних дисциплін (Наказ по Криворізькому державному педагогічному інституті від 01.09.1983 р. за № 706)

20 років як за ініціативи кафедри соціології Криворізького державного педагогічного інституту у Кривому Розі було створено Лігу інтелігенції Кривбасу.

5 років як створено на базі кафедри педагогіки Центр гендерної освіти (кер. – док.пед.наук Т.О.Дороніна), що входить до Всеукраїнської мережі гендерних освітніх центрів при ВНЗ.

 

Жовтень

 95 років  від початку роботи у Кривому Розі 3-річних Педагогічних курсів під керівництвом М.Я.Бородуліна, які мали статус ВНЗ і, по суті, заклали підвалини вищої професійної педагогічної освіти на Криворіжжі.

 70 років  як при фізико-математичному факультеті КДПІ були організовані річні курси по підготовці вчителів малювання та креслення, по закінченню яких, випуск склав 15 осіб. (Наказ по Криворізькому державному педагогічному інституті від 03.10.1948 р. за № 38)

 15 років як був створений Інститут безперервної педагогічної освіти, роботу якого очолила доктор педагогічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України В.С.Пікельна. (Наказ по Криворізькому державному педагогічному університету від 13.10.2003 р. за № 142)

Сьогодні структурна одиниця функціонує у статусі Центру доуніверситетської та післядипломної освіти.

 

Листопад

5 років як студенти Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «КНУ» долучилися до ходи під гаслами «Кривий Ріг - за європейський вибір», «Студенти за європейську інтеграцію»

 

Грудень

55 років  від моменту призначення на посаду декана Криворізького ЗНФ (діяв на базі Криворізького державного педагогічного інституту у 1962-1968 рр.) українського джерелознавця Миколу Павловича Ковальського (1929–2006), доктора історичних наук, професора, Заслуженого діяча науки і техніки України.

За час його керівництва, Криворізький ЗНФ став одним із кращих загальнонаукових факультетів республіки (УРСР), зокрема за наявністю матеріальної бази, успішністю, якістю підготовки спеціалістів та зростанню наукових кадрів.

35 років як Криворізький державний педагогічний інститут був нагороджений Дипломом ІІ ст. Головного Комітету ВДНГ СРСР (павільйон «Народна освіта»), а декан фізико-математичного ф-ту, к.п.н, доцент С.В. Уткіна – срібною медаллю (Постанова ГК ВДНГ СРСР від 22.12.1983 р. за № 1015-Н)

30 років від початку занять на новоствореному факультеті підвищення кваліфікації молодих викладачів інституту. Деканом факультету, метою роботи якого було підвищення психолого-педагогічної культури молодих кадрів, призначено доцента кафедри педагогіки і психології Л.І.Разборову (Наказ по Криворізькому державному педагогічному інституті від 22.11.1988 р. за № 85)

 25 років від створення на базі Криворізького державного педагогічного інституту  Міжнародного дослідницького центру «Людина: мова, культура, пізнання», одним із ініціаторів створення якого був О.М.Холод, на той час: доцент кафедри методики викладання філологічних дисциплін в початкових класах

15 років як було ініційовано створення Центру здоров’я на базі секції валеології кафедри зоології Криворізького державного педагогічного університету. (Наказ по Криворізькому державному педагогічному університеті від 26.12.2003 р. за № 179)

_____________________________________

* можливі доповнення

 

3742
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Жовтень 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31