Кафедра музикознавства, інструментальної
та хореографічної підготовки
Факультет мистецтв

ПИТАННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ
З ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ, ЕТИКИ, ЕСТЕТИКИ
ТА МЕТОДИКИ ЇХ ВИКЛАДАННЯ

1. Сутність та сенс мистецтва. Поняття художньої культури.
2. Функції мистецтва.
3. Науки про мистецтво. Специфіка та взаємозв’язок різних наукових підходів до вивчення мистецтва.
4. Історична типологія мистецтва. Художня епоха, художній напрям, художній стиль, художній метод.
5. Загальна характеристика та принципи класифікації видів мистецтва.
6. Художня тема, художня ідея та художній образ. Засоби образного вираження.
7. Художня культура первісного суспільства.
8. Мистецтво Стародавнього світу.
9. Художня культура античності.
10. Художня культура Середніх віків.
11. Візантійський стиль у мистецтві. Становлення іконографічного канону.
12. Художня культура західноєвропейського Середньовіччя.
13. Відродження як перехідний етап розвитку європейської художньої культури.
14. Художня культура Нового часу. Основні мистецькі напрямки.
15. Класицизм як напрямок у мистецтві, художній стиль і естетична теорія. Форми класицизму.
16. Порівняльна характеристика світоглядних принципів класицизму та бароко.
17. Романтизм як напрямок у мистецтві. Художньо-естетичні ідеї романтизму.
18. Імпресіонізм та постімпресіонізм.
19. Модернізм як художній феномен: основні мистецькі напрямки та світоглядні характеристики.
20. Постмодернізм як сукупність тенденцій художньої культури другої половини ХХ – початку ХХІ ст.
21. Художня культура Київської Русі. Види і жанри мистецтва.
22. Розвиток художньої культури в Україні. Основні етапи становлення українського мистецтва.
23. Національне відродження в українській художній культурі ХІХ століття.
24. Розвиток художньої культури України в ХХ столітті.
25. Музика як вид мистецтва.
26. Живопис як вид мистецтва.
27. Архітектура як вид мистецтва.
28. Скульптура як вид мистецтва.
29. Видова специфіка літератури та театру.
30. Кіномистецтво як феномен художньої культури.
31. Мета і завдання викладання художньої культури в загальноосвітній школі. Міжпредметні зв’язки. Обладнання кабінету художньої культури.
32. Історичний розвиток педагогіки мистецтва.
33. Аналіз авторських програм з художньої культури. Сучасні методичні підходи до викладання художньої культури в загальноосвітній школі.
34. Професійні вимоги до вчителя художньої культури загальноосвітньої школи. Професіограма вчителя ХК.
35. Загальні та специфічні особливості уроку художньої культури. Типи, жанри, структура уроків. Форми контролю знань учнів.
36. Принципи та методи викладання художньої культури в загальноосвітній школі.
37. Комплексне використання різних видів мистецтва у шкільному курсі «Художня культура».
38. Методика аналізу творів мистецтва на уроках ХК. Сутність поняття «інтерпретація».
39. Методика формування естетичного сприйняття мистецтва на уроках художньої культури. Створення емоційних ситуацій.
40. Методика формування образного мислення старшокласників на уроках художньої культури. Використання проблемних ситуацій.
41. Форми і методичні прийоми розвитку творчої активності старшокласників на уроках художньої культури.
42. Позакласні та позашкільні форми художньо-естетичного виховання школярів. Провідні функції та загальні принципи педагогіки дозвілля.
43. Зміст, форми та методи організації художньо-естетичного виховання школярів у позаурочний час.
44. Організація позашкільної художньо-виховної роботи.
45. Художньо-естетичне виховання як складова засвоєння курсу художньої культури. Національні пріоритети художньо-естетичного виховання.
46. Аналіз структури уроку за темою «Види і мова мистецтв» для 9 класу ЗОШ (розділ 1, тема 1).
47. Аналіз структури уроку за темою «Візуальні мистецтва. Декоративно-прикладне мистецтво. Народний костюм» для 9 класу ЗОШ (розділ 1, тема 2).
48. Аналіз структури уроку за темою «Художні напрями та стилі. Візантія – народження трійці в художньому образі» для 9 класу ЗОШ (розділ 1, тема 3).
49. Аналіз структури уроку за темою «Жанрова палітра музичного мистецтва. Напрями музики масових жанрів (джаз, диско, поп, рок)» для 9-го класу ЗОШ (розділ 1, тема 3).
50. Аналіз структури уроку за темою «Театр як синтез мистецтв. Театральні професії (актор, режисер та ін.)» для 9-го класу ЗОШ (розділ 1, тема 4).
51. Аналіз структури уроку за темою «Образотворче мистецтво. Давньоруська ікона» для 10-го класу ЗОШ (розділ 1, тема 1).
52. Аналіз структури уроку за темою «Театральна культура. Народний ляльковий театр вертеп» для 10-го класу ЗОШ (розділ 2, тема 3).
53. Аналіз структури уроку за темою «Образотворче мистецтво. Народне мистецтво та основні центри художніх промислів» для 10 класу ЗОШ (розділ 4, тема 1).
54. Аналіз структури уроку за темою «Музичне мистецтво. Камерні жанри вокальної та інструментальної музики. Напрями популярної музики. Музичне виконавство та освіта» для 10 класу ЗОШ (розділ 4, тема 2).
55. Аналіз структури уроку за темою «Кіномистецтво. Світове значення творчості О. Довженка» для 10 класу ЗОШ» (розділ 4, тема 4).
56. Аналіз структури уроку за темою «Архітектура Близького і Далекого Сходу» для 11 класу ЗОШ (розділ 1, тема 2).
57. Аналіз структури уроку за темою «Російський живопис» для 11 класу ЗОШ (розділ 1, тема 7).
58. Аналіз структури уроку за темою «Європейська музична культура» для 11 класу ЗОШ (розділ 2, тема 1).
59. Аналіз структури уроку за темою «Італія – батьківщина оперного мистецтва» для 11 класу ЗОШ (розділ 3, тема 2).
60. Аналіз структури уроку за темою «Європейське кіномистецтво» для 11 класу ЗОШ (розділ 4, тема 1).
61. Специфіка, сенс та призначення етики.
62. Мораль як предмет етики. Функції моралі.
63. Структура моралі. Моральна свідомість та моральна самосвідомість.
64. Структура моралі. Моральна практика та моральні відносини.
65. Прикладна етика.
66. Поняття, сутність та історичні форми етикету.
67. Аналіз навчальних програм та підручників з етики для учнів 5-6 класів.
68. Принципи й методи викладання етики.
69. Типи та структура шкільного уроку етики. Оцінювання навчальних досягнень учнів.
70. Поняття естетичного та основні етапи становлення естетичної науки. Предмет естетики.
71. Естетична свідомість та її структура.
72. Форми естетичної діяльності.
73. Основні естетичні категорії.
74. Програмне та методичне забезпечення шкільного курсу естетики.
75. Принципи й методи викладання естетики.
76. Типи та структура шкільного уроку естетики. Оцінювання навчальних досягнень учнів.
77. Морально-естетичне виховання. Методика організації і проведення позакласної та позашкільної роботи з морально-естетичного виховання.
78. Структура та зміст уроку етики у 5 класі «Як розрізняють добро та зло».
79. Структура та зміст уроку етики у 5 класі «Коли нам буває соромно».
80. Структура та зміст уроку етики у 5 класі «Якими є моральні норми українського народу».
81. Структура та зміст уроку етики у 5 класі «Як спілкуватися, долаючи відстань».
82. Структура та зміст уроку етики у 6 класі «Чому моральні цінності визначають як життєві орієнтири».
83. Структура та зміст уроку етики у 6 класі «Що таке мистецтво керувати собою».
84. Структура та зміст уроку етики у 6 класі «Що означає бути моральною людиною».
85. Структура та зміст уроку етики у 6 класі «Ми – громадяни України».
86. Структура та зміст уроку естетики у 10 класі «Естетика і мистецтвознавство».
87. Зміст, мета та поурочне планування теми з естетики у 10 класі «Категорії естетики».
88. Структура та зміст уроку естетики в 11 класі «Історичні закономірності розвитку мистецтва».
89. Структура та зміст уроку естетики в 11 класі «Функції мистецтва».
90. Структура та зміст уроку естетики в 11 класі «Види мистецтва».

5011
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Січень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31