011 ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ - 012 ДОШКІЛЬНА ОСВІТА - 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА - 015 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА -           035 ФІЛОЛОГІЯ - 053 ПСИХОЛОГІЯ - 054 СОЦІОЛОГІЯ - 104 ФІЗИКА ТА АСТРОНОМІЯ

 

011 ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

Актуальні питання дидактики

Актуальні питання теорії та методики виховання

Актуальні питання цифровізації освіти

Гендерний вимір історіїта теорії педагогіки

Дидактика вищої школи

Методика організації історико-педагогічних досліджень

Методика організації науково-педагогічних досліджень

Методологічна культура педагогічної діяльності

Методологія педагогіки

Моніторинг та діагностика якості освіти

Наукові засади організації педагогічного процесу у вищій школі

Педагогічна компаративістика

012 ДОШКІЛЬНА ОСВІТА

Актуальні аспекти безперервності та наступності освіти

Методика викладання педагогічних дисциплін дошкільної освіти

Партнерська взаємодія дошкільної та початкової освіти

Соціалізація дошкільників різних статево-вікових груп

Сучасні напрями виховання особистості дошкільника

Теоретико-методичні засади організації передшкільної освіти

014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ІНОЗЕМНІ МОВИ)

Актуальні проблеми лінгводидактичних досліджень

Лінгводидактичне термінознавство

Методика викладання іноземних мов у вищій школі

Методика навчання другої іноземної мови у школі

Новітні концепції й теорії іншомовного навчання

Новітні методики навчання іноземних мов у профільній та вищій школі

Теоретичні засади дидактики багатомовності

Формування мовної особистості учня

014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ІНФОРМАТИКА)

Актуальні питання професійно спрямованого навчання інформатики у профільній школі

Актуальні проблеми досліджень з теорії та методики навчання інформатики

КТ навчання, управління та підтримки науково-освітніх досліджень

Методика поглибленого навчання інформатики у допрофільній підготовці учнів основної школи

Проектування засобів навчання інформатики

Теорія та методика навчання інформатики у початковій школі

 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (МАТЕМАТИКА)

Актуальні питання професійно спрямованого навчання математики у профільній школі

Актуальні проблеми досліджень з методики навчання математики у середній школі

Інноваційні інформаційно-комунікаційні технології навчання математики у ЗНЗ

Історія математики і методики навчання математики

Математичне моделювання і статистичний аналіз у методичних дослідженнях

Методика поглибленого навчання математики у допрофільній підготовці учнів основної школи

Проектування компетентнісного освітнього середовища у навчанні математики учнів профільної школи

Теорія і методика навчання математичних дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах

014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО)

Актуальні проблеми музичного виховання у ЗНЗ

Актуальні проблеми наукового дослідження музичної освіти

Актуальні проблеми сучасної музичної інтерпретації

Інноваційні технології в музичній освіті

Методика музичного навчання і виховання

Основи музично-педагогічної творчості

Педагогічна діагностика якості освіти з музичного мистецтва

Теоретичні і методичні засади формування технологічної компетентності вчителя (музичне мистецтво)

Теорія і методика інклюзивної музичної освіти

Теорія і методика підготовки майбутніх викладачів музичного мистецтва до виконавської діяльності

Теорія і методологія музичної освіти

Технології оцінювання мистецьких компетенцій у закладах вищої освіти

014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА)

Актуальні питання методології досліджень з методики викладання української літератури

Інноваційні технології в навчанні української літератури

Лінгводидактичне термінознавство

Методика викладання української літератури у вищій школі

Методика викладання української мови у вищій школі

Методика поглибленого вивчення української мови

Новітні концепції й теорії навчання української мови

Особливості становлення й розвитку викладання літературознавчих дисциплін

014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ФІЗИКА)

Актуальні проблеми сучасної фізики та їх дослідження

Інноваційні технології навчання фізики в ЗНЗ

Інформаційні технології навчання фізики в ЗНЗ

Історія фізики та методики її навчання

Методика навчання фізики у профільній школі 

Методика організації та методи статистичної обробки результатів педагогічного експерименту

Основи нанофізики та її висвітлення в шкільному курсі фізики

Сучасний шкільний фізичний експеримент

015 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА (КОМПЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ)

Актуальні проблеми професійно-педагогічних досліджень

Комп'ютерні технології навчання, управління та підтримки професійно-педагогічних досліджень

Наукові засади організації педагогічного процесу в галузі професійної освіти 

Педагогіка і методика вищої школи

Проектування електронних освітніх ресурсів

Професійна педагогіка

Системи освіти та навчання в комп’ютерно зорієнтованому середовищі

015 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА (СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ)

Актуальні проблеми застосування інформаційно-комунікаційних технологій у галузі

Дидактичне проектування у галузі

Інноваційні технології у професійній освіті

Історія розвитку професійної освіти та її окремих галузей

Комплексне проектування об'єктів обслуговування

Логістичні системи і моніторинг сфери обслуговування

Наукові засади організації педагогічного процесу у галузі професійної освіти

Технології та види обслуговування у галузі

Технологічні процеси у сфері обслуговування

035 ФІЛОЛОГІЯ

Актуальні напрями сучасної лінгвістики

Духовна синергетика рідної мови

Контрастивна лінгвістика: здобутки та перспективи

Мова і міжкультурна комунікація

Українська неологія

Українськомовна комунікологія

Актуальні проблеми сучасного літературознавства

Глобалізаційні наративи: український літературно-критичний дискурс

Література в глобальному естетичному просторі ХХІ століття

Літературознавство в сучасних наукових парадигмах

Порівняльні студії в літературознавстві

053 ПСИХОЛОГІЯ

Гендер у психології

Методи математичної статистики у психологічному дослідженні

Організаційна психологія

Психолінгвістика

Психологія вищої школи

Психологія кризових ситуацій

Психологія наукової творчості

Психологія розвитку

Психологія суб'єктів педагогічного процесу

Психологія успіху

Сучасні напрямки психокорекції

Феномен особистості

054 СОЦІОЛОГІЯ

Загальна соціологічна теорія

Історія світової й української соціологічної думки

Соціальні комунікації та PR

Соціальні технології та соціоінженерна діяльність

Соціологія конфлікту

Соціологія підприємництва

Соціальна структура суспільства

Специфіка організації і проведення соціологічного дослідження

Спеціальні та галузеві соціологічні теорії

104 ФІЗИКА ТА АСТРОНОМІЯ

Електронна теорія речовини

Квантові методи дослідження нанорозмірних систем

Комп’ютерне моделювання процесів нанотехнології

Лінійні векторні простори та лінійні оператори

Методи і прилади для діагностики наноматеріалів

Новітні дифракційні методи дослідження твердих тіл

Обчислювальні методи теоретичної фізики

Сучасні проблеми фізики

Технологія напівпровідників і напівпровідникових приладів

Фізика напівпровідників

Фізика твердого тіла

Фізичні властивості наноструктурованих систем

 

 

 

 

 

 

11351
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша