Play only the best free games with book of ra! . Max Polyakov is following the NewSpace movement and philosophy

Шановні колеги! Шановні аспіранти!

28 березня 2019 року Михайло Голубєв, в.о. заступника директора департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН, виступив на засіданні Ради проректорів з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв'язків з роз'ясненням щодо особливостей атестації здобувачів ступеня доктора філософії (PhD) одноразовими вченими радами, відповідно до Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 06 березня 2019 року. Доповідь супроводжувалася презентацією, яка буде цікавою і корисною аспірантам,їх науковим керівникам, завідувачам кафедр, які задіяні в процесі підготовки докторів філософії в Університеті.

Завідувач аспірантури та докторантури

7329

ОГОЛОШЕННЯ

Криворізький державний педагогічний університет оголошує прийом на навчання до аспірантури у 2019 році

для здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії відповідно до ліцензії на освітню діяльність

у сфері вищої освіти за спеціальностями і в межах ліцензованих обсягів

7207

Шановні аспіранти!

06 березня 2019 року Кабінет Міністрів України постановою № 167 затвердив ПОРЯДОК проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії. Зазначений Порядок регулює питання присудження ступеня доктора філософії разовими спеціалізованими вченими радами, утворення і функціювання зазначених рад та скасування їх рішень, встановлення вимог до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, та їх наукових публікацій, подання документів до ради та процедура і терміни їх розгляду, проведення захисту дисертації. Експеримент триватиме до 31 грудня 2020 року.

 

7155

Шановні аспіранти!

Задля підвищення рівня академічної відповідальності здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та дотримання основних принципів академічної доброчесності (завантажити)  пропоную для ознайомлення і використання у власній дослідницькій роботі "Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах (авторефератах, дисертаціях, монографіях, наукових доповідях, статтях тощо" (завантажити).

Завідувач аспірантури та докторантури

6809

ЗАПРОШУЄМО НА НАУКОВИЙ СЕМІНАР-ПРЕЗЕНТАЦІЮ!

icon for site 4

 

19 жовтня 2018 року о 14.00

у конференц-залі головного корпусу Університету

відбудеться науковий семінар-презентація результатів

наукових досліджень аспірантів-випускників 2018 року.

Семінар проводить проректор з наукової роботи,

доктор педагогічних наук, професор ГАМАНЮК В.А.

Доповідачі - аспіранти-випускники 2018 року.

Присутність аспірантів першого-третього років денної форми

навчання обов'язкова, аспірантів заочної форми навчання

та здобувачів - за бажанням.

Запрошуються завідувачі базових кафедр,

наукові керівники аспірантів, студенти.

Завідувач аспірантури та докторантури

 

5708

До уваги аспірантів першого і другого років денної і заочної форми навчання

5477

Державне замовлення  2018 (завантажити)

5371

Оголошення про прийом на навчання до аспірантури в 2018 році

4597

Нові спеціальності в аспірантурі

3723

Про здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою

в Криворізькому державному педагогічному університеті

Відповідно до чинних нормативних документів: Закону України “Про вищу освіту” (2014 р.), “Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)” (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року №261 із змінами 2019 р.) та “Положення про підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у Криворізькому державному педагогічному університеті":

1. Особи, які професійно провадять науково-педагогічну діяльність (основне місце роботи) в Криворізькому державному педагогічному університеті (далі — КДПУ), мають право здобувати вищу освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою в КДПУ без переривання трудової діяльності або під час перебування у творчій відпустці.

2. Такі особи прикріплюються строком до п’яти років до кафедр на спеціальності, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти.

3. Навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти осіб, які прикріплені до кафедр для здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою, а також їх наукове керівництво здійснюється за кошти КДПУ.

У разі звільнення з роботи особа втрачає право здобувати вищу освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою в КДПУ.

4. Здобувачі вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою проходять усі форми поточного та підсумкового контролю, що передбачені відповідною освітньо-науковою програмою та навчальним планом аспірантури з відповідної спеціальності.

ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ПРИКРІПЛЕННЯ  — З 05 ПО 26 ВЕРЕСНЯ щорічно.

Необхідно подати такі документи:

1. Заява встановленої форми.

2. Рішення кафедри, на якій особа працює, з рекомендацією про прикріплення до кафедри, на якій ліцензовано відповідну спеціальність (витяг із протоколу засідання кафедри).

3. Рішення кафедри, на якій ліцензовано відповідну спеціальність, з рекомендацією про прикріплення (витяг із протоколу засідання кафедри).

4. Особовий листок з обліку кадрів (з фотокарткою), завірений відділом кадрів КДПУ.

5. Копії дипломів бакалавра, спеціаліста/магістра, та додатків до них.

6. Список опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності).

7. 2 фотокартки 3х4 см

Документи подаються завідувачу аспірантури та докторантури

(кабінет завідувача аспірантури та докторантури, головний корпус)

Зарахування  — щорічно до 30 вересня. Початок занять з 01 жовтня.

Зразок заяви

Ректору

Криворізького державного

педагогічного університету

проф. Шрамку Я.В.

_____________________________________

(назва посади і кафедри)

Прізвище, ім'я, по батькові (повністю)

ЗАЯВА

Прошу прикріпити мене до кафедри

__________________________________________________________________

(вказується кафедра, на якій ліцензовано відповідну спеціальність)

для здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою

за спеціальністю ____________________________________________________

(вказати код і назву обраної спеціальності)

“____” ________________ 20__ р.                                                                                                                Підпис

 

ПОГОДЖЕНО:

Завідувач кафедри (на якій працює здобувач)                                                                                         Підпис

“____” ________________ 20__ р.

Завідувач кафедри (на якій ліцензовано спеціальність)                                                                            Підпис

“____” ________________ 20__ р.

Даю згоду бути науковим керівником

Передбачуваний науковий керівник                                                                                                            Підпис

“____” ________________ 20__ р.

2352
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Серпень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31