Нові спеціальності в аспірантурі

3723

чесність

        НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ СЕМІНАР

"ПРОБЛЕМИ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ В ОСВІТІ Й НАУЦІ"

Шановні колеги, аспіранти, студенти!

Якщо ви зацікавлені в зростанні іміджу Університету, його престижу та репутації в освітянському і науковому європейському просторі, запрошуємо взяти участь у науково-методичному семінарі "Проблеми академічної доброчесності в освіті й науці", який відбудеться 15 грудня 2017 року.

Час проведення семінару - 14.00.

Місце проведення - конференц-зала головного корпусу.

Голова семінару - проректор з наукової роботи ГАМАНЮК Віта Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор.

Участь аспірантів, здобувачів Університету обов'язкова.

3268

24 листопада 2017 року проводиться науковий семінар для аспірантів другого року навчання

та їх наукових керівників.

Аспіранти представляють до обговорення обгрунтування своїх дослідницьких пропозицій.

Голова семінару - проректор з наукової роботи ГАМАНЮК Віта Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор.

Час проведення семінару - 14.00

Місце проведення - кабінет проректора з наукової роботи.

icon for site 3

2954

Про здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою

в Державному вищому навчальному закладі

“Криворізький державний педагогічний університет”

Відповідно до чинних нормативних документів: Закону України “Про вищу освіту” (2014 р.), “Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)” (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року №261) та “Положення про підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у Державному вищому навчальному закладі “Криворізький державний педагогічний університет”:

1. Особи, які професійно провадять науково-педагогічну діяльність (основне місце роботи) в Державному вищому навчальному закладі «Криворізький державний педагогічний університет» (далі — КДПУ), мають право здобувати вищу освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою в КДПУ без переривання трудової діяльності або під час перебування у творчій відпустці.

2. Такі особи прикріплюються строком до п’яти років до кафедр на спеціальності, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти.

3. Навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти осіб, які прикріплені до кафедр для здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою, а також їх наукове керівництво здійснюється за кошти КДПУ.

У разі звільнення з роботи особа втрачає право здобувати вищу освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою в КДПУ.

4. Здобувачі вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою проходять усі форми поточного та підсумкового контролю, що передбачені відповідною освітньо-науковою програмою та навчальним планом аспірантури з відповідної спеціальності.

ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ПРИКРІПЛЕННЯ У 2017 РОЦІ — З 05 ПО 22 ВЕРЕСНЯ 2017 РОКУ.

Необхідно подати такі документи:

1. Заява встановленої форми.

2. Рішення кафедри, на якій особа працює, з рекомендацією про прикріплення до кафедри, на якій ліцензовано відповідну спеціальність (витяг із протоколу засідання кафедри).

3. Рішення кафедри, на якій ліцензовано відповідну спеціальність, з рекомендацією про прикріплення (витяг із протоколу засідання кафедри).

4. Особовий листок з обліку кадрів (з фотокарткою), завірений відділом кадрів КДПУ.

5. Копії дипломів бакалавра, спеціаліста/магістра, та додатків до них.

6. Список опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності).

7. 2 фотокартки 3х4 см

Документи подаються завідувачу аспірантури та докторантури

(кабінет завідувача аспірантури та докторантури, головний корпус)

Зарахування  — 26 вересня 2017 року

Зразок заяви

Ректору

Державного вищого навчального закладу

«Криворізький державний

педагогічний університет»

проф. Шрамку Я.В.

_____________________________________

(назва посади і кафедри)

Прізвище, ім'я, по батькові (повністю)

ЗАЯВА

Прошу прикріпити мене до кафедри

__________________________________________________________________

(вказується кафедра, на якій ліцензовано відповідну спеціальність)

для здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою

за спеціальністю ____________________________________________________

(вказати код і назву обраної спеціальності)

“____” ________________ 20__ р.                                                                                                                Підпис

 

ПОГОДЖЕНО:

Завідувач кафедри (на якій працює здобувач)                                                                                         Підпис

“____” ________________ 20__ р.

Завідувач кафедри (на якій ліцензовано спеціальність)                                                                      Підпис

“____” ________________ 20__ р.

Даю згоду бути науковим керівником

Передбачуваний науковий керівник                                                                                                             Підпис

“____” ________________ 20__ р.

2352
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Березень 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31