Про здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою

в Державному вищому навчальному закладі

“Криворізький державний педагогічний університет”

Відповідно до чинних нормативних документів: Закону України “Про вищу освіту” (2014 р.), “Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)” (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року №261) та “Положення про підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у Державному вищому навчальному закладі “Криворізький державний педагогічний університет”:

1. Особи, які професійно провадять науково-педагогічну діяльність (основне місце роботи) в Державному вищому навчальному закладі «Криворізький державний педагогічний університет» (далі — КДПУ), мають право здобувати вищу освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою в КДПУ без переривання трудової діяльності або під час перебування у творчій відпустці.

2. Такі особи прикріплюються строком до п’яти років до кафедр на спеціальності, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти.

3. Навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти осіб, які прикріплені до кафедр для здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою, а також їх наукове керівництво здійснюється за кошти КДПУ.

У разі звільнення з роботи особа втрачає право здобувати вищу освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою в КДПУ.

4. Здобувачі вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою проходять усі форми поточного та підсумкового контролю, що передбачені відповідною освітньо-науковою програмою та навчальним планом аспірантури з відповідної спеціальності.

ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ПРИКРІПЛЕННЯ У 2018 РОЦІ — З 05 ПО 26 ВЕРЕСНЯ 2018 РОКУ.

Необхідно подати такі документи:

1. Заява встановленої форми.

2. Рішення кафедри, на якій особа працює, з рекомендацією про прикріплення до кафедри, на якій ліцензовано відповідну спеціальність (витяг із протоколу засідання кафедри).

3. Рішення кафедри, на якій ліцензовано відповідну спеціальність, з рекомендацією про прикріплення (витяг із протоколу засідання кафедри).

4. Особовий листок з обліку кадрів (з фотокарткою), завірений відділом кадрів КДПУ.

5. Копії дипломів бакалавра, спеціаліста/магістра, та додатків до них.

6. Список опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності).

7. 2 фотокартки 3х4 см

Документи подаються завідувачу аспірантури та докторантури

(кабінет завідувача аспірантури та докторантури, головний корпус)

Зарахування  — 28 вересня 2018 року

Зразок заяви

Ректору

Державного вищого навчального закладу

«Криворізький державний

педагогічний університет»

проф. Шрамку Я.В.

_____________________________________

(назва посади і кафедри)

Прізвище, ім'я, по батькові (повністю)

ЗАЯВА

Прошу прикріпити мене до кафедри

__________________________________________________________________

(вказується кафедра, на якій ліцензовано відповідну спеціальність)

для здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою

за спеціальністю ____________________________________________________

(вказати код і назву обраної спеціальності)

“____” ________________ 20__ р.                                                                                                                Підпис

 

ПОГОДЖЕНО:

Завідувач кафедри (на якій працює здобувач)                                                                                         Підпис

“____” ________________ 20__ р.

Завідувач кафедри (на якій ліцензовано спеціальність)                                                                      Підпис

“____” ________________ 20__ р.

Даю згоду бути науковим керівником

Передбачуваний науковий керівник                                                                                                             Підпис

“____” ________________ 20__ р.

2352
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Березень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31