Правила прийому до аспірантури КДПУ в 2021 році

13813

Розклад занять аспірантів першого року заочної форми навчання в осінню сесію 2020-2021 н.р.

Розклад занять аспірантів першого року навчання в першому семестрі 2020-2021 н.р.

Наказ від 30 вересня 2020 року № 29-ад "Про зарахування до аспірантури на денну форму навчання та призначення наукових керівників"

Наказ від 15 вересня 2020 року № 23-ад "Про призначення наукових керівників аспірантам першого року навчання"

Наказ від 15 вересня 2020 року № 22-ад "Про зарахування до аспірантури на заочну форму навчання"

Наказ від 15 вересня 2020 року № 21-ад "Про зарахування до аспірантури на денну форму навчання"

Список вступників 2020 року до аспірантури, яких рекомендовано до зарахування на місця державного замовлення

(додатковий конкурсний набір)

Список вступників 2020 року до аспірантури, яких рекомендовано до зарахування на місця державного замовлення, за спеціальностями

Рейтинговий список вступників 2020 року до аспірантури (додатковий конкурсний набір)

Рейтинговий список вступників 2020 року до аспірантури за спеціальностями

ОРИГІНАЛИ дипломів про вищу освіту та додатків до них подати до 17.00 14 вересня 2020 року

Розклад вступних іспитів 2020

ПОВІДОМЛЕННЯ про допуск  до вступних іспитів можна взяти 02.09.2020 після 12.00

Обсяг державного замовлення 2020

Оголошення про прийом до аспірантури 2020

Правила прийому до аспірантури в 2020 році

Бланк заяви про вступ

Бланки протоколів співбесід

Тарифи на платні освітні послуги 2020

12435

ОСВІТНЬО-НАУКОВІ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ:

011 Освітні, педагогічні науки 2019

012 Дошкільна освіта 2017

014 Середня освіта (Іноземні мови) 2017

014 Середня освіта (Іноземні мови) 2019

014 Середня освіта (Інформатика) 2017

014 Середня освіта (Математика) 2017

014 Середня освіта (Музичне мистецтво) 2017

014 Середня освіта (Українська мова та література) 2017

014 Середня освіта (Фізика) 2017

015 Професійна освіта (Компю'терні технології) 2017

015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології) 2019

015 Професійна освіта (Сфера обслуговування) 2017

035 Філологія 2016

035 Філологія 2019

053 Психологія 2016

053 Психологія 2019

054 Соціологія 2016

104 Фізика та астрономія 2019

11753

ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ АСПІРАНТУРИ

УНІВЕРСАЛЬНА СКЛАДОВА

Академічне письмо та риторика

Іноземна мова академічного спрямування

Менеджмент наукової та інноваційної діяльності

Методологія та організація наукового дослідження

Сучасні інформаційні технології в наукових дослідженнях

Філософія

11644

Правила прийому до аспірантури Криворізького державного педагогічного університету в 2020 році

9777

Правила прийому до аспірантури Університету в 2019 році (завантажити)

6811

Ліцензовані спеціальності в аспірантурі університету

УНІВЕРСИТЕТ ЗДІЙСНЮЄ ОСВІТНЮ ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

НА ТРЕТЬОМУ (ОСВІТНЬО-НАУКОВОМУ) РІВНІ ЗА ТАКИМИ ГАЛУЗЯМИ ЗНАНЬ І СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:

Галузь знань

 

Спеціальність

 

№ наказу МОН

«Про ліцензування освітньої діяльності»

 

Ліц. обсяг

 

Відповідальний за підготовку

код

назва

код

назва

01 Освіта/Педагогіка      011 Освітні, педагогічні науки від 25.11.2016 № 1499л 15

ДОРОНІНА Тетяна Олексіївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки,

e-mail: k_pedagogy@kdpu.edu.ua,

тел. 056 470 13 45

012 Дошкільна освіта

від 05.05.2017

№ 88л

15

КОВШАР Олена Вікторівна – доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри дошкільної освіти

e-mail: kdo_kpi@kdpu.edu.ua, тел.

014 Середня освіта (Іноземні мови)

від 26.05.2017

№ 111-л

5

ГАМАНЮК Віта Анатоліївна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри німецької мови і літератури з методикою викладання

e-mail:k_delang@kdpu.edu.ua,

тел. 056 470 12 39

014 Середня освіта (Інформатика)

від 28.12.2017

№ 512-л

5

СЕМЕРІКОВ Сергій Олексійович – доктор педагогічних наук, професор,професор кафедри інформатики та прикладної математики

e-mail: k_informatics@kdpu.edu.ua,

тел. 056 470 13 35

014 Середня освіта (Математика)

від 26.05.2017

№ 111-л

5

ЛОВЯНОВА Ірина Василівна – доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри математики та методики її навчання

e-mail: k_mathemathics@kdpu.edu.ua,

тел. 056 470 13 51

014 Середня освіта (Музичне мистецтво)

від 26.05.2017

№ 111-л

5

ОВЧАРЕНКО Наталія Анатоліївна – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри методики музичного виховання, співу та хорового диригування

e-mail: k_muzvyh@kdpu.edu.ua,

тел. 056 470 12 35

014 Середня освіта (Українська мова і література)

від 28.12.2017

№ 512-л

5

БАКУМ Зінаїда Павлівна – доктор педагогічних наук, професор,професор кафедри української мови

e-mail: kafedra_movy@kdpu.edu.ua,

тел. 056 470 12 36

014 Середня освіта (Фізика)

від 26.05.2017

№ 111-л

5

КОНОВАЛ Олександр Андрійович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фізики та методики її навчання

e-mail: k_physics@kdpu.edu.ua,

тел. 056 470 13 42

015 Професійна освіта (Комп'ютерні технології)

від 28.12.2017

№ 512-л

5

ЛАВРЕНТЬЄВА Олена Олександрівна - доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри загальнотехнічних дисциплін та професійного навчання

e-mail: k_machinery@kdpu.edu.ua, тел.

015 Професійна освіта (Сфера обслуговування)

від 07.07.2017

№ 145-л

15

САВЧЕНКО Лариса Олексіївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та методики технологічної освіти

e-mail: k_labor@kdpu.edu.ua,

тел. 056 470 12 52

03 Гуманітарні науки 035 Філологія

від 25.11.2016

№ 1499л

15

КОЛОЇЗ Жанна Василівна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови

e-mail:kafedra_movy@kdpu.edu.ua,

тел.056 470 12 36

05

Соціальні

та

поведінкові науки

053 Психологія 

від 25.11.2016

№ 1499л

10

МІРОШНИК Зоя Михайлівна – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри практичної психології

e-mail: k_pedtech@kdpu.edu.ua, тел.

054 Соціологія 

від 01.12.2016

№ 1503л

5

ЛОБАНОВА Алла Степанівна – доктор соціологічних наук, професор, професор кафедри соціології та економіки

e-mail: k_sociology@kdpu.edu.ua,

тел. 056 470 13 41

10 Природничі науки 104 Фізика та астрономія

від 16.12.2016

№ 1511л

5

БАЛАБАЙ Руслана Михайлівна – доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри фізики та методики її навчання

e-mail: k_physics@kdpu.edu.ua,

тел. 056 470 13 42

6239

Структура PhD програм - 2018 в аспірантурі університету

 

СТРУКТУРА PhD ПРОГРАМ В АСПІРАНТУРІ УНІВЕРСИТЕТУ

(ЗА РОКАМИ НАВЧАННЯ)

 

УНІВЕРСАЛЬНА СКЛАДОВА:

 

СПЕЦІАЛЬНА СКЛАДОВА

(за спеціальностями):

НАУКОВА СКЛАДОВА

І РІК

22 кредити ЄКТС

Філософія – 6 кредитів ЄКТС

Методологія та організація

наукового дослідження –

3 кредити ЄКТС

Академічне письмо та риторика –

4 кредити ЄКТС

Іноземна мова академічного спрямування – 5 кредитів ЄКТС

Сучасні інформаційні технології

в наукових дослідженнях –

4 кредити ЄКТС

 

Вибір і затвердження теми дисертації

Складання індивідуального плану наукової роботи

Розробка програми дослідження

Пошук, накопичення та обробка наукової інформації

ІІ РІК

11 кредитів ЄКТС

Академічне письмо та риторика –

2 кредити ЄКТС

Іноземна мова академічного спрямування – 5 кредитів ЄКТС

Менеджмент наукової та інноваційної діяльності – 4 кредити ЄКТС

12 кредитів ЄКТС

011 Освітні, педагогічні науки

012 Дошкільна освіта

014 Середня освіта

015 Професійна освіта

035 Філологія

053 Психологія

054 Соціологія

104 Фізика та астрономія

Проведення власного наукового дослідження

Оприлюднення в публікаціях результатів

наукового дослідження

Участь у конференціях (інших наукових заходах)

ІІІ РІК

5 кредитів ЄКТС

Виробнича практика

(педагогічна у ЗВО) –

5 кредитів ЄКТС

 

 

Проведення власного наукового дослідження, його завершення

Оприлюднення в публікаціях результатів

наукового дослідження

Участь у конференціях (інших наукових заходах)

ІV РІК

   

Завершення дослідження, написання тексту дисертації

Публічний захист наукових досягнень у формі дисертації

6238

Зміст PhD програм в Університеті

ЗМІСТ PhD ПРОГРАМ В УНІВЕРСИТЕТІ

Освітньо-наукові програми PhD включають чотири складові,

що передбачає набуття аспірантом таких компетентностей:

Компетентності

Кількість кредитів

– здобуття глибинних знань зі спеціальності, за якою аспірант проводить дослідження, зокрема засвоєння основних концепцій, розуміння теоретичних і практичних проблем, історії розвитку та сучасного стану наукових знань за обраною спеціальністю, оволодіння термінологією з досліджуваного наукового напряму

13 кредитів ЄКТС

– оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями, спрямованими на формування системного наукового світогляду, професійної етики та загального культурного кругозору

9 кредитів ЄКТС

– набуття універсальних навичок дослідника, зокрема усної та письмової презентації результатів власного наукового дослідження українською мовою, застосування сучасних інформаційних технологій у науковій діяльності, організації й проведення навчальних занять, управління науковими проектами та/або складення пропозицій щодо фінансування наукових досліджень, реєстрації прав інтелектуальної власності

19 кредитів ЄКТС

– здобуття мовних компетентностей, достатніх для представлення й обговорення результатів своєї наукової роботи іноземною мовою (англійською або іншою відповідно до специфіки спеціальності) в усній та письмовій формі, а також для повного розуміння іншомовних наукових текстів з відповідної спеціальності

9 кредитів ЄКТС

6235

Про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в Університеті

(Презентація до виступу на Вченій раді Університету 11 жовтня 2018 року)

5834
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша