З квітня 2016 р. МОН України започаткувало ліцензування освітньої діяльності на третьому рівні вищої освіти, якщо навчальний заклад претендує на місця державного замовлення.

У 2016 році Університет отримав ліцензію на освітню діяльність у сфері вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні за такими галузями знань і спеціальностями:

Галузь знань

Спеціальність

№ наказу МОН

«Про ліцензування освітньої діяльності»

Ліцензійний обсяг

код назва код назва
01 Освіта 011 Науки про освіту

від 25.11.2016

№ 1499л

15
03 Гуманітарні науки 035 Філологія

від 25.11.2016

№ 1499л

15
05 Соціальні та поведінкові науки 053

Психологія

від 25.11.2016

№ 1499л

10
054

Соціологія

від 01.12.2016

№ 1503л

5
10 Природничі науки 104

Фізика

та астрономія

від 16.12.2016

№ 1511л

5
РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТРЕТІЙ (ОСВІТНЬО-НАУКОВИЙ)

Передбачає здобуття теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

СТУПІНЬ

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ

(З ВІДПОВІДНОЇ ГАЛУЗІ ЗНАНЬ)

ФОРМА НАВЧАННЯ

ДЕННА І ЗАОЧНА

НОРМАТИВНИЙ СТРОК

ПІДГОТОВКИ

4 РОКИ

ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ СКЛАДОВОЇ

30-60 КРЕДИТІВ ЄКТС

ВИМОГИ ДО РІВНЯ ОСВІТИ ОСІБ,

ЯКІ МОЖУТЬ РОЗПОЧАТИ НАВЧАННЯ

СТУПІНЬ МАГІСТРА

(ОКР СПЕЦІАЛІСТА)

 

 

ОСВІТНЬО-НАУКОВІ ПРОГРАМИ УНІВЕРСИТЕТУ

З ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

МЕТА: Розвинути у майбутніх докторів філософії дослідницькі навички, підвищити загальну, професійну та інформаційну культуру, сформувати їхні світоглядні позиції, інструментальні й загальнонаукові компетентності, виробити основні уявлення про особливості організації світової та вітчизняної науки

 

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 011 НАУКИ ПРО ОСВІТУ

МЕТА:

 
 

ДОРОНІНА Тетяна Олексіївна –

доктор педагогічних наук, професор

Адреса: м.Кривий Ріг, пр.Гагаріна, 54,

кафедра педагогіки

e-mail: k_pedagogy@kdpu.edu.ua

тел. 0564 71 59 52

 

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 035 ФІЛОЛОГІЯ

Завантажити освітньо-наукову програму

МЕТА:

Забезпечити підготовку у філологічній (мовознавчій/літературознавчій) царині, сформувати спеціальні (фахові) компетентності

Відповідальний

КОЛОЇЗ Жанна Василівна –

доктор філологічних наук, професор

Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 79а,

кафедра української мови

e-mail: kafedra_movy@kdpu.edu.ua

тел. 0564 71 42 47

 

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 053 ПСИХОЛОГІЯ

Завантажити освітньо-наукову програму

МЕТА:

Теоретико-методологічне узагальнення та глибоке переосмислення наявних знань з психології через наукову діяльність та професійну практику
 

МІРОШНИК Зоя Михайлівна –

доктор психологічних наук, професор

Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 79а,

кафедра практичної психології

e-mail: k_pedtech@kdpu.edu.ua

тел. 0564 71 49 35

 

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 054 СОЦІОЛОГІЯ

МЕТА:

 
 

ЛОБАНОВА Алла Степанівна –

доктор соціологічних наук, професор

Адреса: м. Кривий Ріг, пр. Гагаріна, 54,

кафедра соціології та економіки

e-mail: k_sociology@kdpu.edu.ua

тел. 0564 71 79 30

 

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 104 ФІЗИКА ТА АСТРОНОМІЯ

Завантажити освітньо-наукову програму

МЕТА:

Забезпечити підготовку в області фізики конденсованого стану та підтримувати аспірантів у виконанні ними оригінальних наукових досліджень, що направлені на отримання нових наукових знань, підготовки та захисту дисертації
 

БАЛАБАЙ Руслана Михайлівна –

доктор фізико-математичних наук, доцент

Адреса: м. Кривий Ріг, пр. Гагаріна, 54,

кафедра фізики та методики її навчання

e-mail: k_physics@kdpu.edu.ua

тел. 0564 71 57 21

933
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Січень 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31