СТРУКТУРА PhD ПРОГРАМ В УНІВЕРСИТЕТІ

ПЕРШИЙ РІК      

УНІВЕРСАЛЬНА СКЛАДОВА:

14 кредитів ЄКТС

Філософія –

6 кредитів ЄКТС

Українська наукова мова –

4 кредити ЄКТС

Іноземна мова –

4 кредити ЄКТС

СПЕЦІАЛЬНА СКЛАДОВА

(за спеціальностями):

011 Науки про освіту –

13 кредитів ЄКТС

035 Філологія

053 Психологія

054 Соціологія –

6 кредитів ЄКТС

104 Фізика та астрономія –

15 кредитів ЄКТС

Програма дослідження

ДРУГИЙ РІК    

УНІВЕРСАЛЬНА СКЛАДОВА:

10 кредитів ЄКТС

Сучасні інформаційні технології в наукових дослідженнях –

3 кредити ЄКТС

Науково-проектна діяльність –

3 кредити ЄКТС

Іноземна мова –

4 кредити ЄКТС

СПЕЦІАЛЬНА СКЛАДОВА

(за спеціальностями):

011 Науки про освіту –

8 кредитів ЄКТС

035 Філологія –

15 кредитів ЄКТС

053 Психологія –

12 кредитів ЄКТС

054 Соціологія –

12 кредитів ЄКТС

104 Фізика та астрономія –

6 кредитів ЄКТС

Проведення власного

наукового дослідження

Оприлюднення в

публікаціях результатів

наукового дослідження

Участь у конференціях (інших наукових заходах)

ТРЕТІЙ РІК  

УНІВЕРСАЛЬНА СКЛАДОВА:

5 кредитів ЄКТС

Виробнича практика

(педагогічна у ВНЗ) –

5 кредиів ЄКТС

СПЕЦІАЛЬНА СКЛАДОВА

(за спеціальностями):

011 Науки про освіту

035 Філологія –

6 кредитів ЄКТС

053 Психологія –

9 кредитів ЄКТС

054 Соціологія –

6 кредитів ЄКТС

104 Фізика та астрономія

Проведення власного

наукового дослідження,

його завершення

Оприлюднення в

публікаціях результатів

наукового дослідження

Участь у конференціях (інших наукових заходах)

ЧЕТВЕРТИЙ РІК

Завершення дослідження,

написання тексту дисертації

Оприлюднення в

публікаціях результатів

наукового дослідження

Участь у конференціях (інших наукових заходах)

Публічний захист наукових досягнень у формі дисертації

 

 

ЗМІСТ PhD ПРОГРАМ В УНІВЕРСИТЕТІ

Освітньо-наукова програма аспірантури університету включає чотири складові, що передбачає набуття аспірантом таких компетентностей:

– здобуття глибинних знань зі спеціальності, за якою аспірант проводить дослідження, зокрема засвоєння основних концепцій, розуміння теоретичних і практичних проблем, історії розвитку та сучасного стану наукових знань за обраною спеціальністю, оволодіння термінологією з досліджуваного наукового напряму 21 кредит ЄКТС
– оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями, спрямованими на формування системного наукового світогляду, професійної етики та загального культурного кругозору 6 кредитів ЄКТС
– набуття універсальних навичок дослідника, зокрема усної та письмової презентації результатів власного наукового дослідження українською мовою, застосування сучасних інформаційних технологій у науковій діяльності, організації й проведення навчальних занять, управління науковими проектами та/або складення пропозицій щодо фінансування наукових досліджень, реєстрації прав інтелектуальної власності 15 кредитів ЄКТС
– здобуття мовних компетентностей, достатніх для представлення й обговорення результатів своєї наукової роботи іноземною мовою (англійською або іншою відповідно до специфіки спеціальності) в усній та письмовій формі, а також для повного розуміння іншомовних наукових текстів з відповідної спеціальності 8 кредитів ЄКТС
935
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Січень 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31