На засіданні Вченої ради Університету затверджено теми дисертацій аспірантів першого року навчання (прийом 2016 р.) на здобуття ступеня доктора філософії (протокол від 08 грудня 2016 року № 5):

з/п

ПІБ

аспіранта

Назва теми

Спеціальність

ПІБ

наукового керівника

1.

ІВАНОВА

Галина

Ігорівна

Формування культури розумової праці студентів у процесі навчання математичних дисциплін

011 Науки про освіту ЛАВРЕНТЬЄВА Олена Олександрівна, доктор педагогічних наук, доцент
2

КОВАЛЕНКО

Вікторія

Костянтинівна

Формування готовності майбутніх учителів образотворчого мистецтва до використання комп’ютерної графіки у професійній діяльності

011 Науки про освіту

САВЧЕНКО Лариса Олексіївна, доктор педагогічних наук, доцент

3

ТРУСОВА

Анна

Миколаївна

Формування готовності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до тьюторського супроводу дітей передшкільного віку

011 Науки про освіту

КОВШАР Олена Вікторівна, доктор педагогічних наук, доцент

4

ХОВРЯКОВА

Тетяна

Ігорівна

Розвиток ідеї підготовки молоді до подружнього життя в українській педагогічній пресі кінця ХХ – початку ХХІ ст. 011 Науки про освіту

ДОРОНІНА Тетяна Олексіївна, доктор педагогічних наук, професор

5

ГРИГОРОВИЧ

Юлія

Миколаївна

Концептуальний простір та функційно-типологійні характеристики сучасної української політичної афористики 035 Філологія

КОЛОЇЗ Жанна Василівна, доктор філологічних наук, професор

6

КИРИЛОВА

Дар’я

Станіславівна

Психологічна готовність до материнства в структурі смисложиттєвих орієнтацій сучасної жінки

053 Психологія ШАПОВАЛ Іванна Миколаївна, кандидат психологічних наук, доцент
7

КУЗНЄЦОВ

Олександр

Анатолійович

Психолого-аксіологічні чинники професійної взаємодії психолога із допризовною молоддю 053 Психологія

ШЕСТОПАЛОВА Олена Петрівна, кандидат психологічних наук, доцент

8

ЛИСЕЧКО

Маргарита

Валеріївна

Психологічні механізми впливу емоційно-вольових чинників на процес формування рольової компетентності студентів 053 Психологія

МІРОШНИК Зоя Михайлівна, доктор психологічних наук, професор

9

МОХАММАДІ ХАНЕГАХ

Ольга

Юріївна

Психологічні особливості конструювання життєвих смислів особистості. Рольовий підхід

053 Психологія

МІРОШНИК Зоя Михайлівна, доктор психологічних наук, професор

10

ТОМІНА

Зоряна

Анатоліївна

Особистісно-рольовий підхід у психокорекції рольової ідентичності жінки-матері 053 Психологія

МІРОШНИК Зоя Михайлівна, доктор психологічних наук, професор

11

ЛУБЕНЕЦЬ

Анастасія

Геннадіївна

Фізико-хімічні умови утворення областей з різним типом провідності у двовимірних напівпровідниках

104 Фізика та астрономія

БАЛАБАЙ Руслана Михайлівна, доктор фізико-математичних наук, доцент

936
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша