План проведення науково-практичних конференцій здобувачів вищої освіти і молодих учених на 2017 рік

Назва конференції Відповідальний за проведення заходу Термін проведення Кількість учасників Міністерства, відомства або установи, які є співорганізаторами заходу
ІХ Всеукраїнська наукова 
інтернет-конференція «Східнослов’янська філологія: здобутки і перспективи»

Кафедра української мови,
тел.: (0564) 71 42 47,
e-mail: t.mishenina@gmail.com,

кафедра російської філології і зарубіжної літератури,
тел.: (0564)71 52 51,
e-mail: gamalioi@mail.ru

26-27
квітня
100 Міністерство освіти і науки України,
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара,
Південноукраїнський національний педагогічний університет
імені К.Д. Ушинського,
Чорноморський державний університет імені Петра Могили,
Херсонський державний університет

  

План проведення наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки на 2017 рік

Назва конференції Відповідальний за проведення заходу Термін
проведення
Кількість учасників Міністерства, відомства або установи, що є співорганізаторами заходу
МІЖНАРОДНІ КОНФЕРЕНЦІЇ
ІІІ Міжнародна
науково-практична конференція
«Інформаційне Суспільство
і Природа:
вектори взаємовпливу»
Кафедра соціології та економіки,
тел.: (0564) 71 79 30,
e-mail: k_sociology@kdpu.edu.ua
15
вересня
100 Міністерство освіти і науки України;
Соціологічна Асоціація України
Дніпропетровське відділення;
Сілезька політехніка (Польща)
Кафедра прикладних суспільних наук;
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Кафедра соціології;
Класичний Приватний університет
Кафедра соціології та соціальної роботи
Міжнародна
науково-практична конференція
«Професійна педагогіка
і андрагогіка:
актуальні питання,
досягнення та інновації»
Кафедра загальнотехнічних дисциплін та професійного навчання,
тел.: +38 (097) 071 66 41,
e-mail: lavrentieva_oo@mail.ru
19 – 20
жовтня
100 Міністерство освіти і науки України; Інститут педагогічної освіти
та освіти дорослих НАПН України;
Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана»;
Чорноморський національний університет імені Петра Могили;
Академія Полонійная в Ченстохові;
Гомельський державний університет
імені Франциска Скорини
V Міжнародна наукова конференція
«Українська мова серед інших слов’янських: етнологічні та граматичні параметри»
Кафедра української мови,
тел.: (0564) 71 42 47,
e-mail: kafedra_movy_kdpu@ukr.net
09 – 10
листопада
150 Міністерство освіти і науки України;
Херсонський державний університет;
Запорізький національний університет;
Гомельський державний університет
імені Франциска Скорини;
Гданський університет
МІЖНАРОДНІ СЕМІНАРИ
Міжнародний
науковий семінар
«Хмарні технології в освіті CTE’2017»
Кафедра інформатики
та прикладної математики,
тел.: +38 (068) 903 00 13,
e-mail: andrey.n.stryuk@gmail.com
22
грудня
60 Міністерство освіти і науки України;
Національна академія педагогічних України;
Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України;
Криворізький національний університет;
Черкаський державний технологічний університет;
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка (м. Старобільськ);
Херсонський державний університет;
Університет східного Вашингтона
ВСЕУКРАЇНСЬКІ КОНФЕРЕНЦІЇ
Всеукраїнська
науково-практична конференція
«Актуальні проблеми формування естетичної культури майбутніх дизайнерів»
Кафедра декоративно-прикладного мистецтва та дизайну,
тел.: (0564) 92 91 47,
e-mail: kafedra_dpm@i.ua
23 – 24
березня
100 Міністерство освіти і науки України;
Національна академія
педагогічних наук України;
Національна академія
керівних кадрів культури і мистецтв;
Український науково-дослідний інститут естетичної освіти;
Всеукраїнська асоціація дизайн-освіти;
Спілка дизайнерів України
Всеукраїнська наукова конференція
«Комп’ютерне моделювання
та інформаційні технології
в освіті»
Кафедра інформатики
та прикладної математики,
тел.: (0564) 71 60 34,
e-mail: vnsoloviev@rambler.ru
20 – 21
квітня
100 Міністерство освіти і науки України;
Національна академія
педагогічних наук України;
Інститут інформаційних технологій
і засобів навчання НАПН України;
Національний педагогічний університет
імені М. П. Драгоманова;
Черкаський національний університет
імені Богдана Хмельницького;
Південноукраїнський національний педагогічний університет
імені К. Д. Ушинського;
ДВНЗ «Криворізький національний університет»
Всеукраїнська
науково-практична конференція
«Мистецька освіта:
теорія, методологія, технології»
Факультет мистецтв,
тел.: +38 (067) 776 78 20,
        +38 (097) 841 41 83,
e-mail: k.muzvyh.kdpu@gmail.com
16
листопада
100 Міністерство освіти і науки України;
Кіровоградський державний педагогічний університет
імені Володимира Винниченка;
Мелітопольський державний педагогічний університет
імені Богдана Хмельницького;
Ніжинський державний університет
імені Миколи Гоголя;
Харківський національний педагогічний
університет імені Г.С. Сковороди
ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ
Всеукраїнська наукова
інтернет-конференція
«Підвищення якості освіти:
стан, проблеми, перспективи»

Кафедра педагогіки та методики технологічної освіти,
тел.: (0564) 74 42 08,
е-mail: yniverola@rambler.ru

Кафедра дошкільної освіти,
тел.: (0564) 74 55 62,
е-mail: kdo_kpi@mail.ru

27 – 28
квітня
100 Міністерство освіти і науки України; Херсонський державний університет; Південноукраїнський національний педагогічний університет
 імені К. Д. Ушинського;
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини; Рівненський державний гуманітарний університет
783
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Січень 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31