ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Семестр Назва вибіркової дисципліни Кафедра
І семестр

Філософія освіти

Філософія та методологія науки

Критичне мислення

Культурні практики сучасності

філософії
ІІ семестр

Культура наукового мовлення

Теорія і практика інклюзивного навчання в Новій українській школі

Комунікація через мистецтво

початкової освіти

Управління закладом освіти

Актуальні проблеми освітньої політики

Розвиток професійної компетентності на засадах рольового підходу

соціальної педагогіки і соціальної роботи

Психологія сексуальності

Психологія кар’єри

Основи психосоматики

практичної психології

 

ФАКУЛЬТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ

Семестр Назва вибіркової дисципліни Кафедра
І семестр

Сучасний український мовленнєвий етикет

Науковий стиль української мови

Лінгвокультурологія

української мови
ІІ семестр

Філософія освіти

Філософія та методологія науки

Критичне мислення

Культурні практики сучасності

філософії

 

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Семестр Назва вибіркової дисципліни Кафедра
І семестр

Сучасна космологічна картина світу

Основи сучасної мікроконтролерної техніки

Сучасна фізична картина світу

фізики та методики її навчання

Квантове програмування

Глибинне навчання

Моделювання складних систем

інформатики та прикладної математики

Теорія і методика інклюзивного навчання математики

Історія розвитку математичної освіти

Історія методики навчання математики

математики та методики її навчання

Сучасні освітні технології та парадигми

Системний підхід у вищій школі

Моделювання освітньої та професійної діяльності фахівця

педагогіки
ІІ семестр

Філософія освіти

Філософія та методологія науки

Критичне мислення

Логіко-гносеологічні проблеми фундаментальних наук

філософії

 

ФАКУЛЬТЕТ ГЕОГРАФІЇ, ТУРИЗМУ ТА ІСТОРІЇ

Семестр Назва вибіркової дисципліни Кафедра
І семестр

Філософія та методологія науки

Критичне мислення

Культурні практики сучасності

Філософія історії

філософії
ІІ семестр

Порівняльні студії з історії тоталітаризму

Цифрова історія

Геноцидознавчі студії

історії

Реалізація практичної складової при вивченні шкільних курсів географії

Географічні задачі та методика їх розв'язування 

Формування географічних компетентностей при вивченні шкільних інтегрованих курсів

 

географії та методики її навчання

 

ПРИРОДНИЧИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Семестр Назва вибіркової дисципліни Кафедра
І семестр

Філософія освіти

Філософія та методологія науки

Критичне мислення

Культурні практики сучасності

філософії
ІІ семестр

Квантова біологія

Фізіологія аналізаторів

Телеметричні методи дослідження тварин

зоології та методики навчання біології

Методика навчання хімії у профільній школі та ЗВО

Методика хіміко-технологічного аналізу у закладах професійної освіти

Токсикологічна хімія

хімії та методики її навчання

 

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Семестр Назва вибіркової дисципліни Кафедра
І семестр

Філософія освіти

Філософія та методологія науки

Критичне мислення

Культурні практики сучасності

філософії
ІІ семестр

Основи академічного спілкування

Міжнародне тестування

Основи публічного виступу англійською мовою

англійської філології

Ділова англійська мова (поглиблений рівень)

Розвиток критичного мислення на уроках англійської мови з використанням автентичних текстів

Актуальні проблеми навчання англійської мови для дорослих – Long Life Learning

англійської мови з методикою викладання

Фахова німецька мова (за спеціалізаціями)

Стратегії міжкультурної взаємодії

Німецька література у контексті полікультурної Європи

німецької мови і літератури з методикою викладання

Публічні виступи і презентації англійською

Художні твори в контексті екранізації: порівняльний аспект

Російська мова в Інтернеті: теорія і практика

перекладу та слов’янської філології

 

ФАКУЛЬТЕТ МИСТЕЦТВ

Семестр Назва вибіркової дисципліни Кафедра
І семестр

Основи інклюзивної музичної освіти

Сучасні освітні технології в музичному вихованні

методики музичного виховання, співу та хорового диригування
Інноваційні технології музичної освіти музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки

Наукові дослідження в художньо-педагогічній освіті

Еволюція художніх стилів в образотворчому мистецтві

Основи арт-терапії

образотворчого мистецтва
ІІ семестр

Філософія освіти

Філософія та методологія науки

Критичне мислення

Культурні практики сучасності

філософії

 

ФАКУЛЬТЕТ ДОШКІЛЬНОЇ І ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Семестр Назва вибіркової дисципліни Кафедра
І семестр

Методи наукових досліджень

Основи педагогічної майстерності та етика викладача вищої школи

Інформаційно-комунікативні технології в управлінні освітнім процесом

педагогіки та методики технологічної освіти

Теоретичні та методичні засади впровадження дитиноцентричного підходу в організації дошкільної освіти

Індивідуалізація освітнього процесу в закладі дошкільної освіти

Соціалізація особистості

дошкільної освіти

Теорія і методика профільного і професійного навчання

Основи професійної культури фахівця

Основи професійної мобільності фахівця

загальнотехнічних дисциплін та професійного навчання
ІІ семестр

Філософія освіти

Філософія та методологія науки

Критичне мислення

Культурні практики сучасності

філософії
14275
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша