ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Освітня програма «Початкова освіта. Психологія»

Семестр Кафедра Назва вибіркової дисципліни

І

семестр

Кафедра

початкової освіти

Порівняльна педагогіка

Актуальні проблеми педагогіки і методики початкової освіти

STEM / STEAM-технології та цифрові інструменти в освітньому процесі початкової школи

Кафедра

практичної психології

Психотехніки особистісного розвитку

Інноваційні технології роботи з дітьми з ООП

Логопсихологія

ІІ

семестр

Кафедра

початкової освіти

Теорія і практика формування емоційного інтелекту в учнів початкової школи

Методика роботи вихователя ГПД

Становлення громадянської компетентності учнів початкової школи

Технології дистанційного та змішаного навчання у початковій школі

Інтегрований розвиток наскрізних умінь учнів НУШ

Декоративно-прикладне мистецтво та народні промисли

Кафедра

практичної психології

Психологія педагогічного спілкування

Активне соціально-психологічне навчання

Психологія особистості

 Освітня програма «Початкова освіта. Англійська мова в початковій школі»

Семестр Кафедра Назва вибіркової дисципліни

І

семестр

Кафедра

початкової освіти

Порівняльна педагогіка

Актуальні проблеми педагогіки і методики початкової освіти

STEM / STEAM-технології та цифрові інструменти в освітньому процесі початкової школи

Кафедра

англійської мови 

з методикою викладання

Література Англії

Стилістика англійської мови

Історія англійської мови

ІІ

семестр

Кафедра

початкової освіти

Теорія і практика формування емоційного інтелекту в учнів початкової школи

Методика роботи вихователя ГПД

Становлення громадянської компетентності учнів початкової школи

Технології дистанційного та змішаного навчання у початковій школі

Інтегрований розвиток наскрізних умінь учнів НУШ

Декоративно-прикладне мистецтво та народні промисли

Кафедра

англійської мови з

методикою викладання

Проблемні питання граматики САМ

Англійська мова для бізнес-комунікації

Практика перекладу

Освітня програма «Початкова освіта. Інформатика в початковій школі»

Семестр

Кафедра

Назва вибіркової дисципліни

І

семестр

Кафедра

початкової освіти

Порівняльна педагогіка

Актуальні проблеми педагогіки і методики початкової освіти

STEM / STEAM-технології та цифрові інструменти в освітньому процесі початкової школи

Кафедра

інформатики та

прикладної математики

Візуальне програмування

Програмування віртуальної реальності

Веб-програмування

ІІ

семестр

Кафедра

початкової освіти

Теорія і практика формування емоційного інтелекту в учнів початкової школи

Методика роботи вихователя ГПД

Становлення громадянської компетентності учнів початкової школи

Технології дистанційного та змішаного навчання у початковій школі

Інтегрований розвиток наскрізних умінь учнів НУШ

Декоративно-прикладне мистецтво та народні промисли

Кафедра

інформатики та

прикладної математики

3D графіка та моделювання

Інформатика у позашкільній освіті

Інноваційні цифрові технології в освіті

Освітня програма «Початкова освіта»

Семестр

Кафедра

Назва вибіркової дисципліни

І

семестр

Кафедра

початкової освіти

Порівняльна педагогіка

Актуальні проблеми педагогіки і методики початкової освіти

STEM / STEAM-технології та цифрові інструменти в освітньому процесі початкової школи

ІІ

семестр

Теорія і практика формування емоційного інтелекту в учнів початкової школи

Методика роботи вихователя ГПД

Становлення громадянської компетентності учнів початкової школи

Технології дистанційного та змішаного навчання у початковій школі

Інтегрований розвиток наскрізних умінь учнів НУШ

Декоративно-прикладне мистецтво та народні промисли

Освітня програма «Психологія»

Семестр

Кафедра

Назва вибіркової дисципліни

І

семестр

Кафедра

практичної психології

Психологія професійної кар’єри

Психологія управління конфліктом

Психологія маркетингових та політичних технологій

ІІ

семестр

Кафедра

практичної психології

Профілактика та корекція відхилень у поведінці

Психологія життєвих криз та кризове консультування

Кризове телефонне консультування

Дисципліни профілю підготовки «Організаційна психологія»

І

семестр

Кафедра

практичної психології

Мотиваційний менеджмент

ІІ

семестр

Технології роботи організаційних психологів

Психологічні основи іміджу керівника та організації

Дисципліни профілю підготовки «Психологічне консультування та психотерапія»

І

семестр

Кафедра

практичної психології

Психологія залежної поведінки

ІІ

семестр

Практикум діалогічного спілкування

Психологічна допомога дітям, що зазнали насильства

 Освітня програма «Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю»

Семестр

Кафедра

Назва вибіркової дисципліни

І

семестр

Кафедра

соціальної педагогіки і

соціальної роботи

Соціологія освіти

Корпоративна культура та іміджелогія в освіті

Організація дозвілля дітей

Соціально-молодіжна робота

Інформаційно-комунікаційні засоби освіти

Практикум по роботі зі студентською молоддю

ІІ

семестр

Кафедра

соціальної педагогіки і

соціальної роботи

Методика викладання соціально-педагогічних дисциплін у вищій школі

Соціальне гувернерство та менторська підтримка

Організаційно-адміністративна робота в соціально-педагогічній сфері

Проєктна та інвестиційна діяльність в освіті

Корпоративна соціальна відповідальність

Психологія та етика управління


  ФАКУЛЬТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ 

Освітня програма «Українська мова і література, зарубіжна література. Психологія» 

Семестр

Кафедра

Назва вибіркової дисципліни

І

семестр

Кафедра

української мови

Основи зіставного мовознавства

Історія лінгвофілософських учень

Вступ до лінгвістичної генології

Кафедра

практичної психології

Психотехніки особистісного розвитку

Інноваційні технології роботи з дітьми з ООП

Логопсихологія

ІІ

семестр

Кафедра

української мови

Соціолінгвістика

Комунікативна лінгвістика

Когнітивна лінгвістика

Кафедра

української та зарубіжної

літератур

Сучасний літературний процес на Криворіжжі

Інтермедіальні студії

Психопоетика творів сучасної української літератури

Кафедра

практичної психології

Психологія педагогічного спілкування

Активне соціально-психологічне навчання

Психологія особистості

Освітня програма «Українська мова і література, зарубіжна література. Англійська мова»

Семестр

Кафедра

Назва вибіркової дисципліни

І

семестр

Кафедра

української мови

Основи зіставного мовознавства

Історія лінгвофілософських учень

Вступ до лінгвістичної генології

Кафедра

англійської мови 

з методикою викладання

Література Англії

Стилістика англійської мови

Історія англійської мови

ІІ

семестр

Кафедра

української мови

Соціолінгвістика

Комунікативна лінгвістика

Когнітивна лінгвістика

Кафедра

української та зарубіжної

літератур

Сучасний літературний процес на Криворіжжі

Інтермедіальні студії

Психопоетика творів сучасної української літератури

Кафедра

англійської мови 

з методикою викладання

Проблемні питання граматики САМ

Англійська мова для бізнес-комунікації

Практика перекладу

 Освітня програма «Українська мова і література, зарубіжна література. Редагування освітніх видань»

Семестр

Кафедра

Назва вибіркової дисципліни

І

семестр

Кафедра

української мови

Основи зіставного мовознавства

Історія лінгвофілософських учень

Вступ до лінгвістичної генології

Кафедра

української мови

Видавнича справа та літературне редагування

Видавнича справа та технічне редагування

Видавнича справа та наукове редагування

ІІ

семестр

Кафедра

української мови

Соціолінгвістика

Комунікативна лінгвістика

Когнітивна лінгвістика

Кафедра

української та зарубіжної

літератур

Сучасний літературний процес на Криворіжжі

Інтермедіальні студії

Психопоетика творів сучасної української літератури

Кафедра

української мови

Редагування перекладної літератури

Редагування навчальної літератури

Редагування суспільно-політичної літератури

 Освітня програма «Українська мова і література, зарубіжна література»

Семестр

Кафедра

Назва вибіркової дисципліни

І

семестр

Кафедра

української мови

Основи зіставного мовознавства

Історія лінгвофілософських учень

Вступ до лінгвістичної генології

ІІ

семестр

Кафедра

української мови

Соціолінгвістика

Комунікативна лінгвістика

Когнітивна лінгвістика

Кафедра

української та зарубіжної

літератур

Сучасний літературний процес на Криворіжжі

Інтермедіальні студії

Психопоетика творів сучасної української літератури


ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Освітня програма "Освітні, педагогічні науки"

Сертифікатна програма з актуальних проблем педагогіки

Кафедра педагогіки

Державна освітня політика України

Історія освітньо-виховних систем

Гендерна інноватика в освіті

Професійно-педагогічні комунікації

Сертифікатна програма з дизайн-освіти

Кафедра декоративно-прикладного мистецтва

Державна політика у сфері вітчизняного дизайну

Історія та філософія дизайну

Інноватика у сфері дизайн-освіти

Педагогічні основи дизайну

Сертифікатна програма з актуальних питань педагогіки фізичного виховання

Кафедра фізичної культури та методики її викладання

Професійна діяльність фахівців фізичного виховання

Національні традиції ігрової культури у фізичному вихованні молоді

Актуальні проблеми фізичного виховання

Оздоровчо-рекреаційні технології у фізичному вихованні

Освітня програма «Математика. Інформатика»

Семестр

Кафедра

Назва вибіркової дисципліни

І

семестр

Кафедра

математики та методики її

навчання

Задачі оптимізації у профільній школі

Функціональний аналіз

Числові системи

Кафедра

інформатики та

прикладної математики

Інформатична STEM-освіта

Основи квантової інформатики

3D графіка та моделювання

ІІ

семестр

Кафедра

математики та методики

її навчання

Елементи фрактальної геометрії

Вибрані питання геометрії

Олімпіадна математика

Теорія ігор

Інтегральні рівняння

Системи комп’ютерної математики в задачах оптимізації

Кафедра

інформатики та

прикладної математики

Розробка комп’ютерних ігор

Синтетична реальність в освіті

Інформатика у позашкільній освіті

Освітня програма «Фізика. Інформатика»

Семестр

Кафедра

Назва вибіркової дисципліни

І

семестр

Кафедра

фізики та методики

її  навчання

Фізика конденсованих середовищ

Електроніка

Фундаментальні явища в наноструктурах

Кафедра

інформатики та

прикладної математики

Інформатична STEM-освіта

Основи квантової інформатики

3D графіка та моделювання

ІІ

семестр

Кафедра

фізики та методики

її навчання

Фізика ядра та фізика елементарних частинок

Теорія відносності і електродинаміка

Актуальні проблеми сучасної фізики та їх дослідження

Оптика твердого тіла, наноструктур і нанопристроїв

Теорія бозон-ферміонних систем

Екситонні стани в напівпровідниках та діелектриках

Кафедра

інформатики та

прикладної математики

Розробка комп’ютерних ігор

Синтетична реальність в освіті

Інформатика у позашкільній освіті

 Освітня програма «Фізика. Математика»

Семестр

Кафедра

Назва вибіркової дисципліни

І

семестр

Кафедра

фізики та методики її

навчання

Фізика конденсованих середовищ

Електроніка

Фундаментальні явища в наноструктурах

Кафедра

математики та

методики її навчання

Задачі оптимізації у профільній школі

Функціональний аналіз

Числові системи

ІІ

семестр

Кафедра

фізики та методики

її навчання

Фізика ядра та фізика елементарних частинок

Теорія відносності і електродинаміка

Актуальні проблеми сучасної фізики та їх дослідження

Оптика твердого тіла, наноструктур і нанопристроїв

Теорія бозон-ферміонних систем

Екситонні стани в напівпровідниках та діелектриках

Кафедра

математики та

методики її навчання

Елементи фрактальної геометрії

Вибрані питання геометрії

Олімпіадна математика

Освітня програма «Інформатика. Програмування»

Семестр

Кафедра

Назва вибіркової дисципліни

І

семестр

Кафедра

інформатики та

прикладної математики

Інформатична STEM-освіта

Основи квантової інформатики

3D графіка та моделювання

Сучасні методи прогнозування

Основи інженерії програмного забезпечення

Тестування програмного забезпечення

ІІ

семестр

Кафедра

інформатики та

прикладної математики

Інформатика у позашкільній освіті

Програмування синтетичної реальності

Синтетична реальність в освіті

Інтелектуальний аналіз експериментальних даних

Кіберфізичні системи

Моделювання реальності

Освітня програма «Інформатика. Англійська мова»

Семестр

Кафедра

Назва вибіркової дисципліни

І

семестр

Кафедра

інформатики та

прикладної математики

Інформатична STEM-освіта

Основи квантової інформатики

3D графіка та моделювання

Кафедра

англійської мови

з методикою викладання

Література Англії

Стилістика англійської мови

Історія англійської мови

ІІ

семестр

Кафедра

інформатики та

прикладної математики

Інформатика у позашкільній освіті

Програмування синтетичної реальності

Синтетична реальність в освіті

Кафедра

англійської мови

з  методикою викладання

Проблемні питання граматики сучасної англійської мови

Англійська мова для бізнес-комунікації

Практика перекладу


ФАКУЛЬТЕТ ГЕОГРАФІЇ, ТУРИЗМУ ТА ІСТОРІЇ

Освітня програма «Історія. Географія»

Семестр

Кафедра

Назва вибіркової дисципліни

І

семестр

Кафедра

історії

Голокост в Україні в роки Другої світової війни:

проблеми дослідження

Український національно-визвольний рух
20-50-х років ХХ ст.

Актуальні проблеми Другої світової війни

Кафедра

географії та методики

її навчання

Суспільна географія: регіональний аспект

Регіоналістика

Соціально-економічне картографування

ІІ

семестр

Кафедра

історії

Методологія історичних досліджень

Диктаторські режими в історії ХХ -ХХІ ст.

Архівна евристика в науковій діяльності історика

Україна в Першій світовій війні: актуальні проблеми дослідження

Перша світова війна
в історичній пам’яті та історичній політиці України

Етнічна історія України

Кафедра

географії та методики

її навчання

Географія культури

Географія релігій

Географія Дніпропетровської області

 Освітня програма «Історія. Правознавство»

Семестр

Кафедра

Назва вибіркової дисципліни

І

семестр

Кафедра історії

Голокост в Україні в роки Другої світової війни:

проблеми дослідження

Український національно-визвольний рух

20-50-х років ХХ ст

Актуальні проблеми Другої світової війни

Міжнародне право

Виборче право

Гуманітарне право

ІІ

семестр

Кафедра історії

Методологія історичних досліджень

Диктаторські режими в історії ХХ -ХХІ ст.

Архівна евристика в науковій діяльності історика

Україна в Першій світовій війні: актуальні проблеми дослідження

Перша світова війна

в історичній пам’яті та історичній політиці України

Етнічна історія України

Правове регулювання освітньої і наукової діяльності в Україні

Освітнє право

Інформаційне право

 Освітня програма «Історія»

Семестр

Кафедра

Назва вибіркової дисципліни

І

семестр

Кафедра історії

Методологія історичних досліджень

Диктаторські режими в історії ХХ -ХХІ ст.

Архівна евристика в науковій діяльності історика

Україна в Першій світовій війні: актуальні проблеми дослідження

Перша світова війна

в історичній пам’яті та історичній політиці України

Етнічна історія України

ІІ

семестр

Кафедра історії

Голокост в Україні в роки Другої світової війни:

проблеми дослідження

Український національно-визвольний рух

20-50-х років ХХ ст.

Актуальні проблеми Другої світової війни

 Освітня програма «Географія. Краєзнавчо-туристична робота»

Освітня програма «Географія»

Семестр

Кафедра

Назва вибіркової дисципліни

І

семестр

Кафедра

географії та методики

її навчання

Ландшафтознавство

Антропогенне ландшафтознавство

Прикладна фізична географія

Кафедра

туризму та економіки

Туристичні ресурси світу

Туристичне країнознавство

Географія туризму

ІІ

семестр

Кафедра

географії та методики

її навчання

Географія релігій

Етногеографія

Медична географія

Конструктивна географія

Раціональне природокористування

Політична географія

Кафедра

туризму та економіки

Проєктний менеджмент в освіті

Організація подорожей в закладах освіти

Інклюзивний туризм


ПРИРОДНИЧИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Освітня програма «Біологія та здоров’я людини. Психологія»

Семестр

Кафедра

Назва вибіркової дисципліни

І

семестр

Кафедра

ботаніки та екології

Проблеми фундаментальної екології

Урбоекологія

Агроекологія

Кафедра практичної

психології

Психотехніки особистісного розвитку

Інноваційні технології роботи з дітьми з ООП

Логопсихологія

ІІ

семестр

Кафедра

ботаніки та екології

Біорізноманіття і стратегія сталого розвитку

Зелене будівництво та озеленення пришкільних ділянок

Основи садово-паркового господарства

Кафедра

зоології та методики

навчання біології

Біологія розвитку

Еволюційна екологія

Основи теоретичної біології

Кафедра

практичної психології

Психологія педагогічного спілкування

Активне соціально-психологічне навчання

Психологія особистості

 Освітня програма «Біологія та здоров’я людини. Хімія»

Семестр

Кафедра

Назва вибіркової дисципліни

І

семестр

Кафедра

ботаніки та екології

Проблеми фундаментальної екології

Урбоекологія

Агроекологія

Кафедра

хімії

Інформаційно-комунікаційні засоби та технології в хімії та хімічній освіті

Основи матеріалознавства

Біологічна активність хімічних речовин

ІІ

семестр

Кафедра

ботаніки та екології

Біорізноманіття і стратегія сталого розвитку

Зелене будівництво та озеленення пришкільних ділянок

Основи садово-паркового господарства

Кафедра

зоології та методики

навчання біології

Біологія розвитку

Еволюційна екологія

Основи теоретичної біології

Кафедра

хімії

Хімія в позашкільній освіті

Техніка хімічного експерименту

Організація науково-дослідницької роботи з хімії

 Освітня програма «Біологія та здоров’я людини»

Семестр

Кафедра

Назва вибіркової дисципліни

І

семестр

Кафедра

ботаніки та екології

Проблеми фундаментальної екології

Урбоекологія

Агроекологія

Кафедра

зоології та методики

навчання біології

Біосферологія

Екологія рослин

Мікробіологія

ІІ

семестр

Кафедра

ботаніки та екології

Біорізноманіття і стратегія сталого розвитку

Зелене будівництво та озеленення пришкільних ділянок

Основи садово-паркового господарства

Кафедра

зоології та методики

навчання біології

Біологія розвитку

Еволюційна екологія

Основи теоретичної біології

Тваринний світ Криворіжжя

Біогеографія з основами охорони природи

Лікарські рослини та фітоіндикація

 Освітня програма «Хімія. Інформатика»

Семестр

Кафедра

Назва вибіркової дисципліни

І

семестр

Кафедра

хімії та методики

її навчання

Біологічна активність хімічних речовин

Хімія в позашкільній освіті

Інструментальний аналіз різних об’єктів

Кафедра

інформатики та

прикладної математики

Інформатична STEM-освіта

Основи квантової інформатики

3D графіка та моделювання

ІІ

семестр

Кафедра

хімії та методики

її навчання

Системи комп’ютерної математики в хімії

Основи матеріалознавства

Організація науково-дослідницької роботи з хімії

AR-технології в хімії

Кафедра

інформатики та

прикладної математики

Розробка комп’ютерних ігор

Синтетична реальність в освіті

Інформатика у позашкільній освіті


ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Освітня програма «Англійська мова, німецька мова, зарубіжна література»

Семестр

Кафедра

Назва вибіркової дисципліни

І

семестр

Кафедра

англійської філології

Соціолінгвістика

Теорія та практика перекладу

Порівняльна типологія англійської та української мов

Кафедра

перекладу та

слов’янської філології

Теорія та практика художнього перекладу

Світова література і переклад

Література англомовних країн у перекладах

ІІ

семестр

Кафедра

англійської філології

Основи дискурс-аналізу

Мовний контакт і мультилінгвізм

Англійська фразеологія та мовна картина світу

Кафедра

англійської мови

з методикою викладання

Інформаційна та медійна грамотність

Ділова англійська мова

Основи ділової комунікації

Кафедра

німецької мови і літератури

з методикою викладання

Лінгвокультурний аспект сучасної німецької мови

Німецькомовні країни: країнознавчий аспект

Лінгвокультурна інтерпретація німецькомовних текстів

 Освітня програма «Англійська мова, зарубіжна література»

Семестр

Кафедра

Назва вибіркової дисципліни

І

семестр

Кафедра

англійської філології

Соціолінгвістика

Теорія та практика перекладу

Порівняльна типологія англійської та української мов

Кафедра

перекладу та

слов’янської  філології

Теорія та практика художнього перекладу

Світова література і переклад

Література англомовних країн у перекладах

ІІ

семестр

Кафедра

англійської філології

Основи дискурс-аналізу

Мовний контакт і мультилінгвізм

Англійська фразеологія та мовна картина світу

Кафедра

англійської філології

Цифрова та медійна грамотність

Ділова англійська мова

Англійська неологія

Кафедра

англійської філології

Великобританія: мова, культура, суспільство

США: мова, культура, суспільство

Вступ до наратології

 Освітня програма «Німецька мова, англійська мова, зарубіжна література»

Семестр

Кафедра

Назва вибіркової дисципліни

І

семестр

Кафедра

німецької мови і літератури

з методикою викладання

Соціолінгвістика

Порівняльна типологія німецької та української мов

Теоретичні проблеми сучасної германістики

Кафедра

перекладу та

слов’янської філології

Теорія та практика художнього перекладу

Світова література і переклад

Література англомовних країн у перекладах

ІІ

семестр

Кафедра

німецької мови і літератури

з методикою викладання

Теорія і практика перекладу

Актуальні питання ономастики

Проблеми сучасної неології

Семантика мови і тексту

Медіативні техніки та он-лайн-комунікація

німецькою мовою

Німецька мова в мас-медійному просторі

Кафедра

англійської філології

Аналітичне читання

Великобританія: мова, культура, суспільство

США: мова, культура, суспільство

 Освітня програма «Російська мова і література, англійська мова, зарубіжна література»

Семестр

Кафедра

Назва вибіркової дисципліни

І

семестр

Кафедра

перекладу та

слов’янської філології

Теорія та практика художнього перекладу

Світова література і переклад

Література англомовних країн у перекладах

ІІ

семестр

Кафедра

перекладу та

слов’янської філології

Лінгвістичний аналіз тексту

Міжкультурна комунікація

Українсько-російський і російсько-український діловий 

(юридичний) переклад

Аналіз поетики тексту

Комунікативна лінгвістика

Контрастивна лінгвістика

Методика дистанційного навчання

Сучасні технології навчання іноземних мов

Авторські методики навчання іноземних мов

Кафедра

англійської філології

Аналітичне читання

Великобританія: мова, культура, суспільство

США: мова, культура, суспільство

 Освітня програма «Російська мова і література, зарубіжна література»

Семестр

Кафедра

Назва вибіркової дисципліни

І

семестр

Кафедра

перекладу та

слов’янської філології

Теорія та практика художнього перекладу

Світова література і переклад

Література англомовних країн у перекладах

Лінгвістичний аналіз тексту

Міжкультурна комунікація

Українсько-російський і російсько-український діловий

(юридичний) переклад

Аналіз поетики тексту

Комунікативна лінгвістика

Контрастивна лінгвістика

Методика дистанційного навчання

Сучасні технології навчання іноземних мов

Авторські методики навчання іноземних мов

 Освітня програма «Філологія. Переклад (перша – англійська)»

Семестр

Кафедра

Назва вибіркової дисципліни

І

семестр

Кафедра перекладу

та слов’янської філології

Теорія та практика художнього перекладу

Світова література і переклад

Література англомовних країн у перекладах

Лінгвістичний аналіз тексту

Міжкультурна комунікація

Українсько-російський і російсько-український діловий

(юридичний) переклад

Переклад з української мови на першу мову

Переклад з першої мови на другу мову

Переклад з української мови на другу мову

Методика дистанційного навчання

Сучасні технології навчання іноземних мов

Авторські методики навчання іноземних мов


ФАКУЛЬТЕТ МИСТЕЦТВ

МУЗИЧНО-ХОРЕОГРАФІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ

Освітня програма «Музичне мистецтво та художня культура»

Освітня програма «Музичне мистецтво»

Семестр

Кафедра

Назва вибіркової дисципліни

І

семестр

Кафедра музикознавства,

інструментальної та

хореографічної підготовки

Оркестровий клас

Інструментальний ансамбль

Практикум роботи з оркестром

Кафедра

методики музичного 

виховання, співу та

хорового диригування

 

Кафедра

музикознавства,

інструментальної та

хореографічної підготовки

Практикум за фахом з методикою викладання

(за кваліфікацію на вибір: музичний інструмент)

Практикум за фахом з методикою викладання

(за кваліфікацію на вибір: вокальний клас)

Практикум за фахом з методикою викладання

(за кваліфікацію на вибір: хорове диригування)

ІІ

семестр

Кафедра

методики музичного

виховання, співу та

хорового диригування

Музична педагогіка

Методика розвитку емоційного інтелекту

Народнопісенний репертуар Придніпров’я

Кафедра

музикознавства,

інструментальної та

хореографічної підготовки

Сучасне мистецтво України

Історія музичних стилів

Музична інтерпретація

ХУДОЖНЬО-ГРАФІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ

Освітня програма «Образотворче та декоративне мистецтво»

Освітня програма «Образотворче мистецтво»

Семестр

Кафедра

Назва вибіркової дисципліни

І

семестр

Кафедра

образотворчого мистецтва

 

Кафедра

декоративно-прикладного

мистецтва

Спеціалізація в творчих майстернях

Спеціалізація в образотворчому та декоративному мистецтві

Сучасні образотворчі техніки

Кафедра

образотворчого мистецтва

Практикум з історії мистецтва та мистецтвознавства України

Мистецьке життя Дніпропетровщини ХХ-поч. ХХІ ст.

Напрямки і течії в образотворчому мистецтві Новітнього часу

Кафедра

декоративно-прикладного

мистецтва

Комп'ютерні технології

в образотворчому та декоративному мистецтві

Комп'ютерне мистецтво

Комп'ютерна ілюстрація

ІІ

семестр

Кафедра

образотворчого мистецтва

Теоретичні основи художньої творчості

Психологія художньої творчості

Методологія творчого процесу

Кафедра

декоративно-прикладного

мистецтва

Теорія композиції

Композиція в декоративному мистецтві

Основи композиційного аналізу


ФАКУЛЬТЕТ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Освітня програма «Дошкільна освіта. Психологія»

Семестр

Кафедра

Назва вибіркової дисципліни

І

семестр

Кафедра

дошкільної освіти

Організація інклюзивного середовища сучасного дошкільного закладу

Методичні засади організації STREAM освіти дошкільників

Інноваційні технології НУШ

Кафедра практичної

психології

Психотехніки особистісного розвитку

Інноваційні технології роботи з дітьми з ООП

Логопсихологія

ІІ

семестр

Кафедра

дошкільної освіти

Виховання дітей дошкільного віку з ООП

Методика організації освітнього процесу в різновіковій групі

Організація тьюторської підтримки дітей передшкільного віку в сучасному ЗДО

Кафедра

дошкільної освіти

Професійна діяльність асистента вихователя в інклюзивній групі

Теорія та методика організації передшкільної освіти

Розвиток сенсорної культури особистості дошкільника

Кафедра

практичної

психології

Психологія педагогічного спілкування

Активне соціально-психологічне навчання

Психологія особистості

Освітня програма «Дошкільна освіта»

Семестр

Кафедра

Назва вибіркової дисципліни

І

семестр

Кафедра

дошкільної освіти

Організація інклюзивного середовища сучасного дошкільного закладу

Методичні засади організації STREAM освіти дошкільників

Інноваційні технології НУШ

Теорія і методика роботи асистента вихователя,

у закладах освіти з інклюзивним навчанням

Інноваційні освітні технології у мовленнєвій та

логіко-математичній діяльності дітей дошкільного віку

Арт освіта дітей дошкільного віку

ІІ

семестр

Кафедра

дошкільної освіти

Виховання дітей дошкільного віку з ООП

Методика організації освітнього процесу в різновіковій групі

Організація тьюторської підтримки дітей передшкільного віку

в сучасному ЗДО

Професійна діяльність асистента вихователя в інклюзивній групі
Теорія та методика організації передшкільної освіти

Розвиток сенсорної культури особистості дошкільника

Національно-патріотичне виховання на заняттях

філологічного циклу

Методика організації медіаосвіти дітей дошкільного віку

Актуальні проблеми дошкільної освіти

Освітня програма «Трудове навчання та технології. Інформатика»

Семестр

Кафедра

Назва вибіркової дисципліни

І

семестр

Кафедра

загальнотехнічних дисциплін

та професійного навчання

Основи декоративної обробки матеріалів

Системи автоматизованого проєктування об’єктів

Основи конструкторської графіки

Кафедра

інформатики та

прикладної математики

Інформатична STEM-освіта

Основи квантової інформатики

3D графіка та моделювання

ІІ

семестр

Кафедра

педагогіки та методики

технологічної освіти

Дизайн одягу

Дизайн аксесуарів та предметного середовища

Основи кулінарної майстерності

Кафедра

загальнотехнічних дисциплін

та професійного навчання

Автомобіль

Експлуатація та ремонт автомобіля

Технології доповненої реальності в навчанні технології

Кафедра

інформатики та

прикладної математики

Розробка комп’ютерних ігор

Синтетична реальність в освіті

Інформатика у позашкільній освіті

 Освітня програма «Трудове навчання та технології»

Семестр

Кафедра

Назва вибіркової дисципліни

І

семестр

Кафедра

загальнотехнічних дисциплін

та професійного навчання

Основи декоративної обробки матеріалів

Системи автоматизованого проєктування об’єктів

Основи конструкторської графіки

Кафедра

педагогіки та методики

технологічної освіти

Комп’ютерне проєктування і моделювання  об’єктів

Основи айдентики

Основи художнього проєктування

ІІ

семестр

Кафедра

педагогіки та методики

технологічної освіти

Дизайн одягу

Дизайн аксесуарів та предметного середовища

Основи кулінарної майстерності

Кафедра

загальнотехнічних дисциплін

та професійного навчання

Автомобіль

Експлуатація та ремонт автомобіля

Технології доповненої реальності в навчанні технології

16368
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша