ПОРЯДОК

ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ У ЦЕНТРІ ДОУНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

1. Центр доуніверситетської та післядипломної освіти (далі ЦДПО) посеместрово оголошує про початок відкриття роботи курсів підвищення кваліфікації вчителів (далі КПКВ) на підставі графіка-замовлення, поданого Управлінням освіти і науки виконкому Криворізької міської ради.
2. Підставою для зарахування у групу слухачів КПКВ, що проходять курси за кошти міського бюджету, є направлення встановленого зразка та виконана за міжкурсовий період кваліфікаційна робота.
3. Для педагогічних працівників, які проходять курси підвищення кваліфікації за власний рахунок (працівники приватних навчальних закладів, загальноосвітніх закладів обласного фінансування, комунальних закладів профтехосвіти тощо), підставою для зарахування є пакет документів, до якого входять:
- клопотання адміністрації закладу на ім’я ректора;
- направлення на КПКВ;
- копія квитанції про оплату освітніх послуг відповідно до чинного кошторису;
- виконана за міжкурсовий період кваліфікаційна робота.
4. Зарахування та відрахування осіб на КПКВ оформляється наказами по університету.
5. Заняття на КПКВ розпочинаються о 13:40 і проводяться відповідно до розкладу (72 аудиторних години), затвердженого першим проректором університету, без відриву від виробництва.
6. У перший день занять слухачі повинні зареєструватися, здати відповідальній особі ЦДПО кваліфікаційні роботи, які подаються на рецензування фахівцям відповідних профільних кафедр університету.
7. У період навчання слухачі зобов’язані відвідувати лекційні, практичні заняття (обсяг аудиторного навантаження 72 години) згідно з розкладом. Невиконання навчального навантаження з неповажних причин є підставою для відрахуваня вчителя зі складу слухачів КПКВ без видачі свідоцтва.
8. На підставі обґрунтованого клопотання (на ім’я ректора університету), міського чи районного управління (відділу) освіти і науки, слухачу може бути надана можливість вибіркового відвідування аудиторних занять (звільнення від аудиторних занять) за умови самостійного виконання відповідної програми.
9. В окремих випадках (як виняток) з дозволу ректора КДПУ на підставі обґрунтованого клопотання міського чи районного управління (відділу) освіти і науки, закладу за місцем роботи (виробнича необхідність, участь районних, міських, обласних заходах тощо), слухачам надається право пройти курси підвищення кваліфікації за індивідуальним графіком.
У такому разі слухач зобов’язаний оформити індивідуальний план підвищення кваліфікації подати на рецензування кваліфікаційну роботу, отримати у викладачів рекомендації та завдання з фахової підготовки, відповідно до навчального плану, виконати їх. Не пізніше ніж через 2 дні після завершення терміну навчання слухач подає до ЦДПО звіт з про виконання навчального плану з підписами викладачів, що засвідчують виконання завдань.
За умови одержання позитивної рецензії на свою роботу слухач, який проходив курси за індивідуальним графіком, одержує свідоцтво про проходження курсів встановленого зразка.
10. Слухачам, які виконали навчальний план і отримали позитивну рецензію на кваліфікаційну роботу, в останній день курсів видається свідоцтво про проходження КПКВ, де зазначено тему рецензованої кваліфікаційної роботи, оцінку рецензента, наявну кваліфікаційну категорію фахівця (згідно з направленням), обсяг навчального навантаження.
11. Негативна рецензія унеможливлює видачу свідоцтва. Слухачі, роботу яких рецензентом оцінено незадовільно, відраховуються з курсів без видачі свідоцтва.
Такі особи мають право протягом місяця з дня відрахування з курсів подати виправлену (допрацьовану) кваліфікаційну роботу на повторне рецензування, яке окремо оплачується особою відповідно до затвердженого кошторису. Разом із роботою до ЦДПО подається:
- заява на ім’я ректора;
- клопотання з місця роботи;
- копія квитанції про оплату.
Про допуск роботи до повторного рецензування і призначення рецензента видається наказ по університету.
У разі позитивної рецензії видається свідоцтво про проходження КПКВ.

ПОГОДЖЕНО:

1320
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Квітень 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30