Тренінгові заняття на КПКВ у вчителів початкових класів проводить тренер НУШ Квартюк Наталія Михайлівна

                                                                     

4027

Тренінг для вчителів початкових класів (майбутніх 1 класів)

спільно з ІМЦ та тренером НУШ Квартюк Н.М.

КСШ № 71

3787

                                                  

Як зауважила Лілія Гриневич, Міністр освіти і науки України, «…якщо не намагатись осучаснювати процес викладання відповідними методиками компетентнісного навчання, тоді справжніх змін не відбудеться». Учителі англійської мови, які проходили навчання на КПК при ЦДПО, відзначили ряд нововведень, що дозволяють оновити і розширити арсенал методичних прийомів для реалізації планів щодо майбутніх змін у середній школі. Надзвичайно змістовними виявилися лекції, проведені І.А.Салатою, І.С.Зоренко М.В.Цегельською, Н.Д.Соловйовою, Л.Д.Федорякою, Г.М.Салащенко та іншими фахівцями. Висловлюємо подяку за організацію і проведення майстер-класу на базі КСШ №71 Каснянчук Дарією Володимирівною.

3185

                                         

За своїм змістом, формами і методами освіта не є незмінним, закостенілим феноменом, адже вона весь час реагує на нові цивілізаційні виклики. Заняття на курсах підвищення кваліфікації учителів інформатики засвідчили, що оновлення навчально-виховної практики не відстає від темпів цивілізаційного розвитку, соціальних вимог. Хочеться відзначити творчий характер навчального матеріалу репрезентованого фахівцями кафедри інформатики, цінність практичного модуля (майстер-клас НВК №129 учитель-методист Безкровна С.Д.).

3186

                                                                        

Проблеми, пов’язані із здоровим способом життя підлітків, в наш час є актуальними. Предмет «основи здоров’я» покликаний вирішувати їх.

Курси підвищення кваліфікації вчителів – це унікальна можливість поновити фахові знання, обмінятися досвідом з колегами, познайомитись з новинками науково-методичної літератури. Викладацьким складом педагогічного університету протягом двох тижнів підготовлені та проведені якісні, змістовні лекції та практичні заняття з теорії, методики викладання основ здоров’я. Практичне значення мали лекції та практикуми Стригунова В.І., Балути Г.А., Квітко М.О., Брошко Є.О., Кравцової І.А.,  Антонік І.П., Грабовець І.В., Яременко Н.В., Коломієць Н.Є. У цікавій формі викладений матеріал з проблем психології в навчально-виховному процесі Ткаченко О.А. та специфіки інклюзивної освіти Туркової Д.М. Була корисною  тема з питань репродуктивного здоров’я підлітків Лукаш Л.В. Надзвичайно актуальну тему з гендерного навчання та виховання змістовно та в доступній формі розкрила Дороніна Т.О. Особливу увагу викликали дані, які надали Кріпак Т.П. та Полякова В.Я, щодо основних законодавчих шляхів реформування освітньої галузі в рамках реалізації концепції Нової української школи.

 Всі заняття курсів проходили в доброзичливій атмосфері, мали діалогічний характер. Курси, на яких ми отримали нові знання, сприяли підвищенню нашого професійного рівня як вчителів основ здоров’я.

3187

                                                 

14 листопада 2017р. на базі ЦДПО Криворізького державного педагогічного університету, Управління освіти і науки Криворізької міської ради, кафедри початкового навчання проведено Науково-практичний семінар «Роль читання в організації ефективної навчальної діяльності молодших школярів». Цей захід присвячено окресленню кола проблем, пов’язаних з організацією читацької діяльності молодших школярів. Спікери, які виступали в межах теоретичного модуля, зокрема проф. Я.В.Шрамко, Н.М.Токарева, О.В.Ковшар, З.М.Мірошник, С.І.Ковпік, доц. І.А.Кравцова, О.А.Павлик, Н.Г.Мельник, Г.М.Віняр, М.В.Варданян та ін., акцентували на ролі читання для інтелектуального розвитку школяра, реалізації принципу наступності в організації роботи молодшої і старшої школи, читацьких запитах сьогодення.

Практичний модуль підтвердив тезу, що творчого вчителя не можуть задовольнити технології, які гарантують лише отримання предметних знань. Метод «запам’ятай та повтори» з готовим алгоритмом дій змінено на метод пошуку, проектування, вирішення життєвих ситуацій. Учень повинен вміти здобувати знання, формулювати поняття, необхідні для розв’язання завдань. Для цього, зауважено учителями-методистами міста, необхідно створювати умови для формування емоційного інтелекту, формувати продуктивні навички читання.

3188

                                              

Допомогти дитині сформувати та реалізувати свій пізнавальний і творчий потенціал, соціально адаптуватися, навчитися плідно використовувати свій вільний час – є одним із головних завдань школи, що розв’язується за допомогою групи продовженого дня. Саме ця форма навчально-виховної роботи сприяє організації найсприятливіших умов для відпочинку, навчання і виховання школярів, поєднання навчально-виховної роботи на уроках і в позаурочний  час. КПК при ЦДПО створили умови для удосконалення методичних компетенцій вихователів ГПД, інтернатів, підготували до роботи в умовах Нової української школи.

Особливо корисною виявилася участь у науково-практичному семінарі «Роль читання в організації ефективної навчальної діяльності молодших школярів», де нами отримано ряд теоретико-методичних порад і нам вдалося обмінятися напрацьованим досвідом.

3189

                                                             

Школа разом із світовою спільнотою вступила у третє тисячоліття, яке характеризується глобалізацією суспільного розвитку; переходом людства від індустріальних до науково-інформаційних технологій, що базуються на інтелектуальній власності, знаннях і зумовлюються рівнем наукового потенціалу країни. Зміни в країні на перше місце виводять адресні та програмно-цільові інвестиції в людину, її творчий та інтелектуальний потенціал.

2 листопада на базі Центру доуніверситетської та післядипломної освіти КДПУ та факультету української філології відбувся щорічний міський науково-практичний семінар "Впровадження методичних ініціатив у навчальний процес". У роботі взяли участь викладачі університету, учителі міста, фахівці Управління освіти і науки міськвиконкому. У центрі уваги у процесі роботи семінару було впровадження педагогічних інновацій, що сприяє розвитку системи продуктивного навчання, підвищенню якості освітніх послуг, співтворчості учителів, учнів та їх батьків.

3190

хімія біологія09.10

Слухачі курсів КПКВ Хімія-біологія висловлюють вдячність працівникам працівникам ЦДПО та викладачам фахових дисциплін В.І. Стригунову, Е.О. Євтушенку, Т.В. Селівановій, Н.В. Гнілуші та ін., за змістовні, цікаві лекції та практичні заняття, завдяки яким ми дізналися про новітні дослідження в біології. Надбання викладачів фахових кафедр допомагають нам поповнити методичну й наукову скарбничку, освоїти новітні педтехнології, освіжити знання з предмету.

2869

зарубіжна 09.10.17

Національною доктриною розвитку освіти України утверджено стратегію прискореного інноваційного розвитку освіти і науки, забезпечення самоствердження і самореалізації особистості. Освіта сьогодення спрямована на реалізацію умов демократизації ринку освітніх послуг. Це є особливо помітним на заняттях КПКВ російської мови, літератури та зарубіжної літератури. Оновлені підходи та форми роботи на заняттях, проведених проф.. С.І. Ковпік, В.Я. Дмитренко, доцентами О.В. Мохначовою, М.О. Дудніковим, Н.Є. Коломієць, Н.В. Яременко та ін., сприяли генеруванню нових ідей, стимулюванню творчого мислення, давали можливість обмінятися досвідом. Вдалою ідеєю вважаємо започатковане в цьому році проведення майстер класів (КЗШ № 26 Доброгорська І.А.).

2868
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша