хімія біологія09.10

Слухачі курсів КПКВ Хімія-біологія висловлюють вдячність працівникам працівникам ЦДПО та викладачам фахових дисциплін В.І. Стригунову, Е.О. Євтушенку, Т.В. Селівановій, Н.В. Гнілуші та ін., за змістовні, цікаві лекції та практичні заняття, завдяки яким ми дізналися про новітні дослідження в біології. Надбання викладачів фахових кафедр допомагають нам поповнити методичну й наукову скарбничку, освоїти новітні педтехнології, освіжити знання з предмету.

2869

зарубіжна 09.10.17

Національною доктриною розвитку освіти України утверджено стратегію прискореного інноваційного розвитку освіти і науки, забезпечення самоствердження і самореалізації особистості. Освіта сьогодення спрямована на реалізацію умов демократизації ринку освітніх послуг. Це є особливо помітним на заняттях КПКВ російської мови, літератури та зарубіжної літератури. Оновлені підходи та форми роботи на заняттях, проведених проф.. С.І. Ковпік, В.Я. Дмитренко, доцентами О.В. Мохначовою, М.О. Дудніковим, Н.Є. Коломієць, Н.В. Яременко та ін., сприяли генеруванню нових ідей, стимулюванню творчого мислення, давали можливість обмінятися досвідом. Вдалою ідеєю вважаємо започатковане в цьому році проведення майстер класів (КЗШ № 26 Доброгорська І.А.).

2868

                                     

   

2867

Вчителі англійської мови 02.10.2017

 

Фахова компетентність учителя – важливий чинник успішної професійної освіти. Сучасний навчально-виховний процес спрямований на реалізацію основних положень реформи Нової української школи, розвиток креативності учнів, модернізацію освіти.

Завдячуючи заняттям на КПК вчителів англійської мови, проведеними викладачами Соловйовою Н.Д., Гладкою О.В., Зоренко І.С., Салатою І.А., Цегельською М.В., Салащенко Г.М., Пахомовою О.А., нам вдалося поновити знання англійської мови та удосконалити фахові навички. 

англ мова 02.10.17

2864

Важлива умова модернізації освіти — підготовка конкурентноспроможних педагогічних кадрів. В умовах сьогодення суспільству потрібні творчі, здатні до самостійного пошуку, готові орієнтуватися в складних проблемах навчання та виховання підростаючого покоління вчителі.

 Завдячуючи заняттям на курсах підвищення кваліфікації, проведеним В.В.Корольським, І.В.Лов'яновою, Г.М.Білоусовою, Т.Г.Крамаренко, А.М.Капіносовим, Д.Є.Бобилєвим нам вдалося поширити математичний кругозір, поновити знання основних фактів математичної науки, необхідних для творчого, грамотного викладання шкільного курсу математики, а також інших навчальних курсів; удосконалити володіння основами математичної діяльності, і, в першу чергу, загальними прийомами розв’язування нестандартних задач; ознайомитися з історією розвитку передових ідей в області викладання математики, розуміння обумовленості змісту і структури шкільного та інших навчальних курсів математики тощо.

 

 

1669

 

Завдання учителя біології полягає, передусім, у формуванні в учнів цілісного уявлення про природу і наукового світогляду, зацікавленості природними явищами. Саме цей принцип вочевидь покладений в основу програми КПКВ. Надбання викладачів фахових кафедр допомагають нам поповнити методичну й нукову скарбничку, освоїти новітні педтехнології, освіжити знання з предмету. 

1698

Учителі технічної праці висловлюють подяку фахівцям КДПУ за змістовні, інформаційно наповнені лекції, креативні практичні заняття, толерантне ставлення.

На заняттях курсів, проведених професорами  В.А.Яковлєвою, О.О.Лаврентьєвою розглядалися специфіка методики організації проектно-технологічної діяльності учнів, моделювання нетрадиційних уроків технологій, концептуальні підходи до організації профільного навчання. Серед тем загальноосвітнього змісту особливо актуальними видалися лекції з проблем філософії освіти (доц.Г.А.Балута), щодо особливостей психологічного супроводу дітей з особливими потребами (доц. Д.М.Туркова), форм узагальнення та систематизації педагогічного досвіду (доц. Н.Є.Коломієць)

 

1886

Методична проблема організації сучасного навчально-розвивального середовища для комфортного розвитку дитини шляхом модернізації методики викладання кожного предмета була наскрізною упродовж роботи курсів підвищення кваліфікації вихователів групи продовженого дня та інтернатів.

Завдяки творчій співпраці із викладачами психолого-педагогічного факультету (доц. Павлик О.А., Кравцовою І.А., Мірошник З.М., Размолодчиковою І.В., Білоконною З.М. та ін.) нами створено потужну базу методичних напрацювань, оновлено фахові знання.

 

    

1885

Мета КПК - забезпечити вчителів англійської мови - як початківців, так і досвічених фахівців - якомога ширшим розумінням і навичками викладання мови, покращити їхні знання з психології учнів різних вікових груп, організації роботи в класі і підготовки до уроків, а також стимулювати постійний обмін досвідом та знаннями. 

Протягом двох тижнів нам вдалося реалізувати більшість із поставлених перед нами завдань. Завдяки співпраці з досвіченими викладачами фахових кафедр КДПУ, а саме І.С.Зоренко, М.В.Цегельської, Н.Д.Соловйовою, Г.М.Салащенко, Л.Д.Федорякою та ін. ми значно покращили свій рівень знань з англійської мови. Під час воркшопів на різноманітні теми (аналіз потреб, оцінювання, вокабуляр подання матеріалу, підготовка навчального плану, мистецтво виправлення помилок учня, вимова, застосування музики на уроках, сучасні методи та інструменти викладання тощо) нами напрацьовано значний науково-методичний масив. 

Висловлюємо також щиру подяку за раціональну організацію навчального процесу і вдале модерування працівниками ЦДПО.

1757

1697
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Березень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31