Кафедра німецької мови і літератури з методикою викладання
Факультет іноземних мов

Основні публікації

1. Мархева О. Є. Формування іншомовної комунікативної компетенції на комунікативно-орієнтованому занятті / О. Є. Мархева // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. / відп. ред. Т. І. Сущенко. – Київ-Запоріжжя. – 2004. – Вип. 30. – С. 303 ‒ 307.

2. Мархева О. Є. Система формування іншомовної комунікативної компетенції у майбутніх вчителів іноземної мови / О. Є. Мархева // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. / відп. ред. Т. І. Сущенко. – Київ ‒ Запоріжжя. – 2004. – Вип. 32. – С. 326 ‒ 330.

3. Мархева О. Є. Самостійна робота студентів – майбутніх вчителів іноземної мови – як засіб формування іншомовної комунікативної компетенції / О. Є. Мархева // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. / відп. ред. Т. І. Сущенко. – Київ ‒ Запоріжжя. – 2004. – Вип. 33. – С. 338 ‒ 342.

4. Мархева О. Є. Шляхи формування іншомовної комунікативно-професійної компетенції майбутнього вчителя іноземної мови засобами інформаційних технологій [Електронний ресурс] / О. Є. Мархева // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2009. – № 4(12). – Режим доступу http://www.ime.edu-ua.net/em12/emg.html. – Заголовок з екрана.

5. Мархева О. Є. Організація самостійної роботи майбутніх учителів іноземних мов за підтримки інформаційних технологій [Електронний ресурс] / О. Є. Мархева //  Інформаційні технології і засоби навчання. ‒ 2010. ‒ №2 (16). – Режим доступу http://www.ime.edu-ua.net/em.html. – Заголовок з екрана.

6. Мархева О. Є. Модернізація професійних характеристик учителів іноземних мов у рамках Болонського процесу [Електронний ресурс] / О. Є.  Мархева // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. ― 2011. ― №5 (216). – С. 16 – 25. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vlush/Ped/2011_5/3.pdf – Заголовок з екрана.

7. Мархева О. Є. Теоретичні засади стандартизації професійної підготовки майбутніх учителів іноземної мови / О. Є. Мархева // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. ‒ 2012. ‒ №4 (239). – С. 135 – 146.

8. Мархева О. Є. Стандартизація професійної підготовки вчителів іноземної мови в країнах Європи / О. Є. Мархева // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. праць / за ред. З. П. Бакум. – Кривий Ріг: Видавничий центр ДВНЗ «КНУ», 2012. – Вип. 35. – С. 255 – 264.

9. Мархева О.Є. Випереджальна професіоналізація навчального процесу та розвиток автономії майбутніх учителів іноземних мов / О.Є. Мархева // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. – Вип. 760. – Педагогіка та психологія. – Чернівці: Чернівецький національний у-т, 2015. – С. 90 – 96.

10. Мархева О. Є. Рамка квалификаций учителей иностранных языков в системе национальных квалификаций Украины / О. Є. Мархева // European Sciences review Scientific journal. ‒ Vienna. ‒ 2014. ‒ № 2. ‒ C. 79 – 82.

3775
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Березень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31