Кафедра німецької мови і літератури з методикою викладання
Факультет іноземних мов

Статті

 1. Медведева Н. А. Интерпретация сегментированных высказываний во французском языке / Н. А. Медведева // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. – 2011. – № 973. – С. 178–182.
 2. Мєдвєдєва Н. О. Тема в сегментованому висловленні:           її синтаксично-корелятивна, морфологічна й семантико-прагматична характеристики     / Н. О. Мєдвєдєва // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. – 2012. – № 1022. – С. 80–85.
 3. Мєдвєдєва Н. О. Позиційні варіанти сегментованих висловлень в аспекті тема-рематичного членування (на матеріалі французької мови) / Н. О. Мєдвєдєва // Лінгвістичні дослідження : Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. – 2013. – Вип. 35. – С. 97–100.
 4. Мєдвєдєва Н. О. Сегментація як прояв емерджентності (на матеріалі сучасного французького художнього дискурсу) / Н. О. Мєдвєдєва // Східнослов’янська філологія: зб. наук. пр. / Горлівський ін-т іноземних мов; Донецький нац. ун-т. – Горлівка : Видавництво ГІІМ ДВНЗ «ДДПУ», 2013. –   С. 111–117. – (Серія Мовознавство; Вип. 25).
 5. Медведева Н. А. Прономинальное эмфатическое обособление как особый тип сегментации высказывания (на материале французского языка) / Н. А. Медведева // Проблемы лингвистики и лингводидактики : международный сб. науч. ст. / под. ред. С. А. Моисеевой, Л. Г. Петровой. – Белгород, 2013. – С. 183–190.
 6. Мєдвєдєва Н. О. Семантико-прагматичні особливості сегментованих висловлень у сучасному французькому художньому дискурсі / Н. О. Мєдвєдєва // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка. Серія Філологічні науки (мовознавство). – 2014. – № 1. – С. 53–59.
 7. Miedviedieva N. O. La dislocation dans les énoncés interrogatifs (sur le matériel de la littérature française contemporaine) / N. O. Miedviedieva // Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького національного університету: зб. наук. праць. – 2016. – Вип. 14. – С. 239–246.
 8. Мєдвєдєва Н.О. Особливості використання вказівних займенників у якості субституту теми сегментованого висловлення у французькій мові / Н.О. Мєдвєдєва // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки: [зб. наук. ст.]. – 2016. – Вип. 10. – С. 89–95.
 9. Мєдвєдєва Н.О. Засоби емфатичного відокремлення в сучасній французькій мові: сегментовані й розщеплені висловлення / Н.О. Мєдвєдєва // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені І. Франка. Серія «Філологічні науки» (мовознавство): Збірник наукових праць. – 2016. – Т. 2, № 5. – С. 24–27.
 10. Захарова Н.О. Phrase, énoncé, énonciation як складові процесу каузації у межах лінгвістичної теорії Гюстава Гійома / Н.О. Захарова // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: «Філологічні науки» (мовознавство): зб. наук. праць. – 2017. – №7. – С. 63–66.  0,4 д.а.
 11. Захарова Н.О. Вплив ізолянтів на прагматичне значення сегментованого висловлення (на матеріалі французького художнього дискурсу) / Н.О. Захарова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. – 2017. – № 27, Том 2. – С.48–50.

Тези

 1. Медведева Н. А. Синтаксические тенденции организации высказывания на материале современного французского языка : сегментированные высказывания / Н. А. Медведева // Когнітивно-прагматичні дослідження професійних дискурсів : матеріали Третьої міжнар. наук. конф., 19 березня 2011 р. / Мін-во науки і освіти, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х. : Вид-во ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2011. – С. 35-36.
 2. Медведева Н. А. Шарль Балли о типах высказываний / Н. А. Медведева // Каразінські читання : Людина. Мова. Комунікація : зб. тез ХІ Міжнар. наук. конф., 3 лютого 2012 р. / Мін-во науки і освіти, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х. : ХНУ
  ім. В.Н. Каразіна, 2012. – С. 177–178.
 3. Мєдвєдєва Н. О. Референтні значення компонентів сегментації у сучасній французькій мові / Н. О. Мєдвєдєва // Наука і вища освіта : тези доповідей ХХ Міжнар. наук. конф. студентів і молодих учених, м. Запоріжжя, 6 квітня 2012 р. / Класичний приватний університет. – Запоріжжя : КПУ, 2012. – Т. 3. – С. 104.
 4. Мєдвєдєва Н. О. Тема або топік? (на матеріалі сегментованих висловлень) / Н. О. Мєдвєдєва // День науки – 2013 : Матеріали науково-практичної конференції молодих учених Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди, 15 травня 2013 р., м. Харків. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2013. – С. 66–68.
 5. Мєдвєдєва Н. О. Тема-рематична організація сегментованих висловлень (на матеріалі сучасного французького художнього дискурсу) / Н. О. Мєдвєдєва // Структурно-семантичні і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства : Матеріали Четвертої Всеукраїнської наукової конференції романістів, 10–11 жовтня 2013 р., м. Дніпропетровськ – Дніпропетровськ : Інновація, 2013. – С. 95–98.
 6. Мєдвєдєва Н. О. Німецькі запозичення у французькій мові / Н. О. Мєдвєдєва // Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції «Україна і Німеччина : Мова. Культура. Освіта», Кривий Ріг, 19 травня 2016 р. – Кривий Ріг : Криворізький державний педагогічний університет, 2016. – С. 44–47.

Методичні рекомендації

 1. Методичні рекомендації з латинської мови для студентів І курсу факультету іноземних мов / укл. Н. О. Мєдвєдєва. – Кривий Ріг : Криворізький державний педагогічний університет, 2016. – 64 с.
3777
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Березень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31