Кафедра німецької мови і літератури з методикою викладання
Факультет іноземних мов

Основні публікації

1. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови як педагогічна проблема / Олександр Іванович Дрогайцев //Педагогика вищої та середньої школи: зб.наук.праць. – Кр.Piг, 2002. – Вип.№4. – С.62-70.

2. Теоретичнi питання формування інформаційної компетентностi / Олександр Іванович Дрогайцев // Молодь i. pинок. – Дрогобич, 2009. – №8(55). – C.62-70.

3. Складовi професійної компетентностi майбутнього вчителя в свiтлi компетентнicного пiдходу в освiтi / Олександр Іванович Дрогайцев //Вiсник Черкаського унiверситету. – Черкаси, 2009. – Вип.№145. – C.25-28.

4. Формування інформаційної компетентностi студентів вищих навчальних закладів у процесi навчання гуманітарних дисциплін / Олександр Іванович Дрогайцев //Педагогіка вищої та середньої школи: зб.наук.праць. – Кр.Piг, 2009. – Вип.№24. – C.48-53.

5. Iнформацiйна складова професійної компетентностi майбутнього педагога / Олександр Іванович Дрогайцев // III Всеукр. наук.-практ.конф. : тези доповідей. – Рiвне, 2009. – C.22-24.

6. Компетентнiсть i професіоналізм-головнi чинники суб’єктної реалізації майбутнього педагога / Олександр Іванович Дрогайцев //Педагогіка формування творчої особистостi у вищий і загальноосвiтнiй школах: зб.наук.праць. – Запорiжжя, 2009. – Вип.№3(56). – C.203-207.

7. Дидактичнi умови формування інформаційної компетентностi студентів ВНЗ у процесi навчання іноземних мов / Олександр Іванович Дрогайцев //Проблеми сучасного пiдручника: зб.наук.праць. – Iнститут педагогіки НАПН України. – Київ, 2010. – Вип.№ 1(10). – C.714-720.

8. Особливостi використання електронних посібників у процесi навчання німецької мови у вищому навчальному закладi / Олександр Іванович Дрогайцев //Серiя:Педагогiчнi та психологiчнi науки: зб.наук.праць. – Нацiональна академія державної прикордонної служби України. – Хмельницький, 2010. – Вип.№ 55. – C.32-34.

9. Структура інформаційної складової професійної компетентностi майбутнього педагога / Олександр Іванович Дрогайцев //Педагогика вищої та середньої школи: зб.наук.праць. – Кр.Рiг, 2011. –  Вип.№31. – C.267-271.

10. Комп’ютернi та iнформацiйно-комунiкацiйнi технології як засіб підвищення якостi професійної підготовки майбутніх учителів німецької мови / Олександр Іванович Дрогайцев //Педагогіка вищої та середньої школи: зб.наук.праць. – Кр.Рiг, 2011. – Вип.№33. – C.68-73.

11. Роль інформаційної культури у формуваннi профес. компетентностi сучасного педагога / Олександр Іванович Дрогайцев // Мiжнародна конференція: тези доповідей. – Днiпропетровськ-Кривий Рiг, 2013. – С.28-33.

12. Роль професiйної компетентности  у навчаннi  іноземних мов / Олександр Іванович Дрогайцев // Всеукраїнська науково-практична конференція: тези доповідей. – Херсон, 2013. – C. 32-34.

13. Компютеризацiя як складник  iнформацiйної освiти / Олександр Іванович Дрогайцев //Педагогіка вищої  та середньої школи: зб.наук.праць. – Кр.Рiг, 2013. – Вип.№38. – C.202-205.

16. Вiдносне  вживання часових форм дiеслова  в  українськiй  та  нiмецькiй  мовах / Олександр Іванович Дрогайцев// Зб. наук.праць  каф. укр. мови  КНУ КПI. – Кр.Ріг, 2014. – Вип.12. – C.22-27.

17. Формування комунікативних навичок  на уроках німецької мови  у початковій  школi / Олександр Іванович Дрогайцев // Актуальнi проблеми філології  i  методики викладання мов: зб.наукових праць. – Кр.Рiг, 2015. – Вип.11. – C.176-179.

3778
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Січень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31