Кафедра німецької мови і літератури з методикою викладання
Факультет іноземних мов

      Науковий керівник – ст. викладач Коваленко Оксана Олександрівна

 • Формування лексичної компетенції  учнів з теми «Природа. Погода. Подорож»  на уроках німецької мови
 • Формування лексичної компетенції учнів за допомогою комунікативних  та некомунікативних вправ на уроках німецької мови
 • Можливості  семантизації у формуванні лексичної компетенції  учнів на уроках німецької мови
 • Формування активного та пасивного словникового запасу учнів шляхом оволодіння різними способами словотворення

          Науковий керівник – ст. викладач Чорна Ольга Володимирівна

 • Формування іншомовної компетенції в читанні учнів ланки на уроках німецької мови
 • Використання аудіо, відео і мультимедійних матеріалів для формування іншомовної компетентності в аудіюванні учнів середньої ланки на уроках німецької мови
 • Особливості комунікативних вправ при навчанні німецької мови учнів середньої ланки
 • Специфіка роботи з лексичним матеріалом для засвоєння лексичного мінімуму учнями початкової школи на уроках німецької мови

Науковий керівник – ст. викладач  Устінова Вікторія Олександрівна

 • Застосування методу проектів при формування пізнавальної активності учнів
 • Рольові ігри як ефективний вид діяльності на уроках іноземної мови у середніх класах
 • Самостійна робота з іноземної мови в старших класах
 • Стимулювання активності учнів 5-9 класів у процесі навчання іншомовного спілкування
 • Гра як засіб оптимізації формування лексичної компетенції учнів початкової школи

Науковий керівник – ст.викл. Лопатич Рита Володимирівна

 • Формування навичок монологічного мовлення на уроках з домашнього читання у середній школі
 • Формування граматичних навичок німецької мови у середніх класах
 • Використання аудіоматеріалів у процесі формування мовленнєвої компетенції в учнів середньої школи
 • Формування та розвиток навичок писемного мовлення учнів старших класів на уроках німецької мови
 • Формування лексичної компетенції на уроках німецької мови в учнів початкових класів

Науковий керівник – доцент Карпюк Валентина Андріївна

 • Складні іменники з соматичним компонентом як засіб удосконалення лексичної компетентності учнів старших класів на уроках німецької мови
 • Формування лінгвокультурної компетенції учнів старших класів на матеріалі німецької казки
 • Фразеологізми з компонентом одяг як засіб формування лексичної компетенції учнів старших класів у процесі навчання німецької мови
 • Рольова гра як ефективний методичний прийом навчання діалогічного мовлення у початковій школі
 • Використання методів проектів у навчанні говоріння на уроці німецької мови у середній школі

           Науковий керівник – ст. викладач Мархева Оксана Євгенівна

 • Використання ігор у процесі формування іншомовної фонетичної компетентності учнів початкової школи
 • Формування умінь і навичок діалогічного мовлення на початковому етапі навчання німецької мови
 • Формування лексичної компетентності учнів середньої школи на основі прислів’їв та приказок
 • Формування країнознавчої компетентності учнів середньої школи на основі прислів’їв та приказок

 

10139
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша