Кафедра німецької мови і літератури з методикою викладання
Факультет іноземних мов

     Кафедра німецької мови і літератури з методикою викладання з початку утворення підтримує тісні контакти з інституціями іноземних держав, які мають свої представництва в Україні (Гете–інститут, DAAD), та міжнародними громадськими спілками, наприклад, Асоціацією українських германістів (АУГ) та Української спілки германістів вищої школи (УСГВШ), які спрямовують свою діяльність на популяризацію німецької мови та удосконалення рівня професіоналізму вчителів німецької мови у середніх та вищих навчальних закладах країни. Свідченням такої співпраці може слугувати те, що протягом останніх років більшість викладачів кафедри брали участь у проектах та науково–методичних семінарах Гете–інституту, у тому числі і у Німеччині, а також були делегатами від України на форумах Всесвітнього Союзу германістів (так, у серпні 2010 року доц. Гаманюк В.А. була делегатом від України на черговій конференції Всесвітнього Союзу германістів (Східна Європа) у м. Зігулда (Латвія)), Всесвітньому форумі германістів у м.Больцано (Італія).

sam 1 sam 2

 sam 3  sam 4

Стажування у Німеччині через отримання стипендій Гете–інституту у різний час пройшли такі викладачі:

Гаманюк В.А. (2000 р., м. Мюнхен; 2005 р., м. Мюнхен; 2010 р., м. Берлін);

sam 5

Карпюк В.А. (2011 р., м. Швебіш–Халь);

Літвінова Н.В. (2010 р., м. Берлін);

Мархева О.Є. (2012 р., м. Швебіш Халь)

Мельничук Г.М. (1996 р., м. Мюнхен, 2001 р., м. Мюнхен);

Мельничук І.В.   (1999 р. м. Мюнхен, 2010 р. м. Швебіш-Халь);

Хорошилова Н.В. (2006 р, м. Мюнхен)

Яцик О.П. (2010 р., м. Мюнхен)  

prsentationen 6 p 6 p 7

     Стипендії Німецької служби академічного обміну (DAAD) отримали викладач кафедри Качура А.В. (2001 р.); а також студенти спеціальності «Мова і література (німецька)*»: Мірзоян Ф. (2009 р., м. Дрезден), Кравчук Л.(2009 р., м. Берлін))¸ Данюк Д. (2011 р., м. Дрезден ), Сергеєва К. (2011 р., м. Бонн), Сиротюк І. (2012 р., м. Штуттгарт), Івченко О. (2012 р., м. Франкфурт).

     Викладачі запрошуються також і до участі у роботі семінарів, що проводить Гете–інститут та Німецька служба академічного обміну в Україні. Так, наприклад, Гаманюк В.А. має на сьогодні 16 сертифікатів Гете–інституту та Німецької служби академічного обміну, серед яких 3 – стипендії Гете–інституту для участі у роботі науково–методичних семінарів у Німеччині (Literatur im Unterricht – München, 2000 р. та Computer und Internet für die Unterrichtsvorbereitung – München, 2005 р., Deutsch als Fremdsprache im Kontext europäischer Mehrsprachigkeit – Berlin, 2010 р.).

kollage 8 2011                             docs 9

     Вона є мультиплікатором Гете–Інституту (м.Київ) у регіоні. У складі робочої групи від України бере участь у розробці «Рамкової програми з німецької мови для професійного спілкування» в рамках міжнародного загальноєвропейського проекту Гете–Інституту та за підтримки Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України «Rahmencurriculum für studienbegleitenden Deutschunterricht an Hochschulen». У межах проекту Гаманюк В.А. співробітничає з науковцями Польщі, які задіяні у розробці аналогічної програми для вищих навчальних закладів Польщі.

     У листопаді 2014 р. старший викладач Устінова В.О. запрошувалася до участі у роботі науково-методичного семінару Гете-інституту

«Erfolgreich Deutsch lernen - was hilft dabei, was nicht?»10

(референт: доктор Сабіна Дінзель (Мюнхен)), що підтверджено сертифікатом відповідного зразка. 

      У грудні 2014  к.пед.н., старший викладач Коваленко О.О. взяла участь у роботі науково-методичному  семінарі Гете-інституту

11  12

"Berufssprache Deutsch lehren am Beispiel der DaF-Übungsfirma" (референт: Дженіфер М.Сванда (Індія))

     Продовжено роботу у спільному міжнародному проекті МОН України та Гете-Інституту «Підручники нового покоління для шкіл України». У рамках проекту Мельничук Г.М. працювала як один із авторів над розробкою навчально-методичних комплексів (підручники, робочі зошити, книжки для вчителя) з німецької мови для 1-3 класу загальноосвітніх шкіл (гриф МОН України), а також у межах спільного проекту з Гете-інститутом над розробкою навчально-методичного комплексу для германістів «DU 3» (підручник, книжка для вчителя), який рекомендовано МОН України як підручник для вищих навчальних закладів і робота над яким вже завершена, та «DU 4», робота над яким продовжується (за 2014 р. Мельничук Г.М. було підготовлено 2 розділи).

     Мельничук Г.М. має 14 сертифікатів Гете Інституту та Німецької служби академічного обміну (DAAD), серед яких дві стипендії Гете–інституту для участі у науково–методичних семінарах з підвищення кваліфікації у Німеччині: «Grammatik und Didaktik des Deutschunterrichts (Sekundarstufe)» м. Мюнхен 1996 р.) та  «Fortbildung für Multiplikatoren» (м. Мюнхен, 2001 р.)

     Викладач Карпюк В.А. має три сертифіката Гете—інституту, серед них одна стипендія для підвищення кваліфікації у Німеччині: «Implementierung des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen» (Донецк, 2009 р.);  «Fehler und Fehlerkorrektur» (Днепропетровск, 2009 р.); «Unterrichtsprojekte im Erwachsenenbereich» (Швебіш Халь, 2011р.).

     Крім того, у межах укладеного у 2013 р. договору про співробітництво кафедри з німецькою фірмою MitOst (куратор проекту по кафедрі Дрогайцев О.І.), літню практику у Німеччині пройшли студенти 3-4 курсів спеціальності НАФ, а саме: Гончаренко Л., Забігайло Т., Прибора Ю.. У жовтні 2014 р. керівник проекту проводив презентацію програм для студентів факультету іноземних мов. 

2014 13  2014 14

     Продовжується співпраця з Німецькою службою академічного обміну (DAAD). Стипендії Німецької служби академічного обміну (DAAD) у 2014 р. отримали студенти спеціальності НАФ Жорнова М., Загороднюк О.

     Кафедра німецької мови і літератури з методикою викладання активно співпрацює з референтом Німецької служби академічного обміну (DAAD) у Дніпропетровському національному університеті і щороку створює умови для проведення тестування студентів, аспірантів та викладачів навчальних закладів Кривого Рогу на рівень знань німецької мови, а також для представлення програм DAAD в Україні. У 2014 р. тестування на базі Криворізького педагогічного інституту за участі викладачів кафедри Мельничука І.В., Мельничук Г.М., пройшли 40 осіб з різних навчальних закладів міста, у тому числі і студентів факультету іноземних мов.

     У жовтні 2014 р. відбулася лекція і презентація навчальних програм у вищих навчальних закладах Іспанії, яку проводила магістранткав галузі викладання в середніх школах професійного навчання і у мовних центрах Автономного університету Барселони (факультет викладання) Сара Кастільо Чаргай.

sam 15  sam 16

831
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Січень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31