Кафедра німецької мови і літератури з методикою викладання
Факультет іноземних мов

захарова  

Захарова Наталія Олександрівнакандидат філологічних наук, старший викладач кафедри німецької мови і літератури з методикою викладання

Освіта. У 2010 році закінчила Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (французька, англійська)». У 2010–2013 рр. навчалася в очній аспірантурі Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

Наукова діяльність. У 2015 р. захистила дисертацію «Структура, семантика та прагматика сегментованих висловлень у сучасному французькому художньому дискурсі» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.05 – романські мови.

Автор більше 15 наукових публікацій, з яких 10 статей у фахових виданнях.

Брала участь у конференціях з проблем романської філології в Україні.

Влітку 2017 р. відвідувала літню школу англійської мови Summer English Institute, по закінченню курсу отримала сертифікат.

Приймає участь у діяльності Ради Молодих Учених КДПУ, виконує обов’язки секретаря.

         Навчальна діяльність. У різні періоди професійної діяльності викладала курси «Французька мова», «Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)», «Загальне мовознавство», зараз – «Латинська мова», «Друга іноземна мова (французька)», «Вступ до мовознавства».

 

3750
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша