Кафедра образотворчого мистецтва
Факультет мистецтв

Ст. викладач Дмитренко В.В. (miner8924@gmail.com) (098-255-70-40)

 Виконання лабораторних робіт з дисципліни «Методика викладання образотворчого мистецтва»

17.03.2020 р 31.03.2020 р. 14.04.2020 р.

Тема 2. Планування авторських календарно-тематичних ілюстрованих планів з образотворчого мистецтва в початкових класах. Цілі і задачі викладання образотворчого мистецтва в початковій школі. Зміст та науково теоретичні основи навчання і виховання учнів в процесі занять. Образотворче мистецтво в загальній системі учбових загальних предметів шкільного циклу. Заняття образотворчим мистецтвом в початкових класах: форми планування, психічний розвиток школярів. Візуальне мистецтво як засіб розвитку розумових здібностей, творчої уяви, зорової пам’яті. Виховання естетичних почуттів. Спадкоємність в художній творчості дошкільних та молодших школярів. Принципи і структура шкільної програми з образотворчого мистецтва. Особливості в плануванні. Психолого-педагогічні основи в навчанні молодших школярів засобами образотворчого мистецтва.

Завдання для самостійного опрацювання. В роботі вчителя потрібно тактично пропонувати допомогу дитині, підтримувати її зацікавленість, заохочувати. Введення в навчальну програму поширені уроки з образотворчого мистецтва допоможе виховати покоління, яке буде всесторонньо розвиненим і естетично обізнаним (доклад). 

Тема 3. Планування авторських календарно-тематичних ілюстрованих планів з образотворчого мистецтва в середній школі. Комплексний підхід до навчання та виховання. Активізація пізнавально-творчих інтересів та здібностей учнів середньої школи. Широке використання технічних засобів навчання та засобів наочності. Принцип систематичності та послідовності, доступності та посильності в навчанні. Міжпредметні зв’язки учбових дисциплін. Теоретичні основи образотворчої грамоти. Малювання з натури по пам’яті та за уявою. Сюжетно-тематичні композиції. Декоративно-прикладне мистецтво та знайомство з етно стилями. Основи дизайну та сприйняття теоретичних основ мистецтва.

Завдання для самостійного опрацювання. Дослідити інноваційно-освітню діяльність педагога в галузі організації образотворчої діяльності дітей, інтерактивні методи навчання на уроках образотворчого мистецтва, розвиток творчих здібностей учнів на уроках образотворчого мистецтва (з досвіду роботи вчителя), поради досвідчених вчителі щодо використання методів диференціації та індивідуалізації в роботі з образотворчого мистецтва (доклад).

Скласти календарні ілюстративно-тематичні плани з дисципліни «Мистецтво» (НУШ) і «Образотворче мистецтво». Скласти розгорнуті, ілюстровані плани-конспекти уроків з дисциплін художньо-естетичного циклу.

 

Опрацювати питання до лабораторних завдань:

5. Специфічні особливості викладання образотворчого мистецтва майбутнім фахівцям.

6. Використання сучасних інформаційних технологій як засобу вдосконалення формування професійної компетентності художника-педагога.

7. Сучасний урок образотворчого мистецтва. Вдосконалення естетичних смаків школярів засобами мистецтва.

8. Організація дослідницької діяльності учнів при вивченні образотворчого мистецтва.

Теми докладів:

 • Розвиток творчих здібностей і школа.
 • Індивідуальний підхід при формуванні творчих здібностей.
 • Розвиток творчих здібностей в роботі над начерками.
 • Навчальний та творчий аспект учбового малюнка.
 • Різниця та зрівняльний аналіз між педагогічним малюнком та учбовим.
 • Графічні матеріали в роботі над педагогічним малюнком.
 • Різниця між начерками та замальовками.
 • Малюнок за уявою і по пам’яті.
 • Аналітична побудова тварин.
 • Зображення птахів і тварин в русі.
 • Аналітична побудова фігури людини.
 • Пропорції портрету.
 • Зображення фігури людини в русі.
 • Схематичне зображення міміки людини.
 • Стилізація рослинних форм.
 • Поняття натюрморту.
 • Замальовки побутових предметів, методика послідовного зображення.
 • Замальовки геометричних фігур, поетапна побудова.
 • Схематичне зображення побудови циліндричних фігур в перспективному скороченні.
 • Поняття лінійної та просторової перспективи.
 • Схематичне зображення предметів засобами тонової градації.
 • Поняття композиції.
 • Поняття лінії горизонту.

Розглянути не більше 2 тем.

Під час самостійного опрацювання користуватись спеціалізованою літературою:

1.Масол Л. М. Мистецтво (інтегрований курс): підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Л. М. Масол. – Київ: Видавництво «Світоч», 2013. – 240 с., іл.

2. Масол Л. М. Мистецтво. Робочий зошит для учнів 5 класу: навч. посіб. / Л. М. Масол, О. В. Гайдамака, Г. В. Кузьменко. – К.иїв: Світоч, 2013. – 80 с., іл.

3. Масол Л. М. Мистецтво (інтегрований курс) : підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч.закл. / Л. М. Масол. – Київ: Видавництво «СВІТОЧ», 2014. – 208 с.: іл.

4. Масол Л. М. Мистецтво. Робочий зошит. 6 клас: навч. посіб. / Л. М. Масол, О. В.Гайдамака, Г. В. Кузьменко. – Київ : СВІТОЧ, 2014. – 72 с. : іл.

5. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів: Музичне мистецтво; Образотворче мистецтво; Інтегрований курс «Мистецтво». 5 – 9 класи / Л. Масол, О. Коваленко, Г. Сотська, Г. Кузьменко [та ін.] / – Київ: Видавничий дім «Освіта», 2013. – 32 с.

6. Неменский Б.М. Мудрость красоты: О проблемах эстетического восприятия: Книга для учителя / Б. М. Неменский. – Москва: Просвещение, 1981.

7. Ночвінова О.В. Образотворче мистецтво. 5 клас: Тематичне планування та розробки уроків / О.В.Ночвінова, Ж.С. Марчук, Т.С. Хребто. – Харків: Веста: Вид-во «Ранок», 2006. – 192 с. (Майстер-клас).

8. Образотворче мистецтво: Підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Е.В. Бєлкіна, Ж.С. Марчук. – Київ: Навч. книга, 2011. – 208 с., іл.

9. Ростовцев Н. Н., Терентьев А. Е. Развитие творческих способностей на занятиях рисованием / Н. Н. Ростовцев, А. Е. Терентьев. - Москва: Просвещение, 1987.-176 с.

10. Ростовцев Н. Н. Очерки по историиметодовпреподавания рисунка/Н. Н. Ростовцев. -Москва, 1983.-193 с.

11. Ростовцев Н. Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе /Н. Н. Ростовцев.- Москва: Просвещение, 1985.- 229 с.

12. Ростовцев Н. Н. История методов обучения рисованию/Н. Н. Ростовцев. - Москва: Просвещение, 1982.- 240 с.

13. Рудницька О. П. Педагогіка: загальна та мистецька / О. П. Рудницька. – Тернопіль: Навчальна книга. – Богдан, 2005. – 270 с.

14. Шмагало Р. Т. Мистецька освіта в Україні середини XIX– середини XX ст.: Структурування, методології, художні позиції. – Львів: Українські технології, 2005.- 528 с.

 

Години он-лайн спілкування згідно навчального розкладу другого семестру 2019-2020 н. року. Консультації здійснюються способом листування  в день занять групи за розкладом - вівторок з 10.40-12.00. Виконані завдання повинні бути надані на перевірку викладачеві після закінчення карантину в перший же день занять за розкладом.

Ст. викладач Дмитренко В.В. (miner8924@gmail.com) (098-255-70-40)

10817
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша