Кафедра образотворчого мистецтва
Факультет мистецтв

Викладач: ст. викл. Фурман О.І.

Виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи формотворення»

13.03.2020 р. 20.03.2020 р. 27.03.2020 р. 3.04.2020

Виконання самостійних робіт з дисципліни «Основи формотворення»

13.03.2020 р. 20.03.2020 р. 27.03.2020 р. 3.04 2020

Лабораторна робота.Тема: Формотворення пластики рельєфу. Ліпка рельєфу площинних та циліндричних форм.(8 г.)

Завдання 1. Ліпка рельєфу куба і циліндра (8 год.), глина, стеки, освітлення штучне.

Задачі: Виготовлення щита для глиняного фону. Набирання та вирівнювання із глини фону (плінта) під виконання малюнку натюрморту.

Знаходження композиції натюрморту лінійними засобами. Робота над загальною формою. Вивчення лінійної перспективи в скульптурному рельєфі. Побудова частин натюрморту у відношенні з загальною формою. Набирання маси натюрморту. Побудова загальної форми об'ємами предметів з урахуванням перспективних планів та висоти рельєфу. Вивчення та перевірка перспективних скорочень на об'ємах предметів з рівними ,плоскими площинами із ракурсів в профіль , фас та з тричетвертним. Побудова сферичних форм натюрморту, створення ілюзії округлості шляхом накладання планів на сплюснутий об'єм сферичної форми. Детальна моделіровка поверхні об'ємів простих геометричних тіл. Виявлення фактури матеріалу.

Самостійна робота.Тема: Виліпити з пластиліну рельєф композиції з побутових предметів, які мають площинні форми (11 г).

Завдання 1. Ліпка композиції з побутових предметів циліндричних форм (11 год.), пластилін, стеки, освітлення штучне.

Задачі: Виготовлення плінта під ліпку. Нанесення лінійного малюнку. Вивчення перспективи предметів з рівними площинами. Набирання маси рельєфу. Встановлення висот і глибин форм рельєфу згідно перспективних скорочень.

Уточнення пропорцій. Проробка кожного предмету рельєфу. Виявлення в просторі глибинних відношень по всій формі рельєфу.

Опрацювати питання до лабораторних завдань:

1. Рельєф як вид пластики.

2. Просторові плани, принципи виконання рельєфу.

3. Основні відомості про закони перспективи в рельєфі.

4. Значення висот і глибин для виявлення об’ємної форми.

Опрацювати питання до самостійних завдань:

1. Види рельєфу.

2. Технологія побудови рельєфу.

3. Метод конструктивно-просторового аналізу в рельєфі.

4. Прийоми побудови простору в рельєфі.

Під час самостійного опрацювання користуватись літературою:

1.Алексеева Л.В. Внеклассные занятия по лепке в школе.-М.,1970.

2.Андросов С.О. Донателло. «Знание».-М.,1986.

3.Афанасьева  В., Луконин В., Померанцева Н. Искусство древнего Востока.-М.,

1976.

4.Арнасон Г.Г. Скульптура Гудона.-М., 1982.

5.Аркин Д. Образы скульптуры. -М., 1961.

6.Баммес.        Изображение фигуры человека. Берлин., 1984-1988.

7.Боголюбов   Н.С. Скульптура на занятиях в школьном кружке.-М.,1986.

8.Бурдель Э. Искусство скульптуры.-М.,1968.

9. Вагнер Т.К. Скульптура древней Руси.-М.,1969.

10.Воронов Н.В. Вера Мухина.

11.Воронов Н.В. Советское монументальное искусство.-М.,1960-1980.

12.Дмитриева О.В. Художники и скульпторы Италии XVI-XVIIIвв.- Л.,1963.

1З.Карлов Т.Н. Изображение птиц и зверей.-М.,1976.

14.Кузин B.C. Наброски и зарисовки.-М.,1981.

15.Лантери З.Є. Лепка.-М.,1963.

16.Матье М.Є. Искусство древнего Востока.-М., 1970.

17.Мельник А.А. Основне закономерности построения скульптурного рельефа.

М., Высш.шк.,1985.

18.Рабинович М.У. Пластическая анатомия человека, четвероногих животных и

птиц, и применение ее в рисунке.-М„1971.

19.Сидорова    B.C. Скульптура древній Индии.

20.Школа изобразительного искусства в десяти выпусках. Выпуск V.

Издательство «Искусство».-М., 1966.

Години онлайн спілкування згідно навчального розкладу другого семестру 2019-2020 н.року. Консультації здійснюються способом листування oleksandr.furman2020@gmail.com в день занять групи за розкладом: в п’ятницю з 10.40-12.00. Виконані завдання повинні бути надані на перевірку викладачеві після закінчення карантину в перший же день занять за розкладом.

Викладач: ст. викл. Фурман О.І. (oleksandr.furman2020@gmail.com, Telegram: t.me/oleksandrfurman)

 

10819
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша