Кафедра педагогіки та методики технологічної освіти
Факультет дошкільної і технологічної освіти

 

12188

Дьяченко

Освіта: 

У 1986 рр. закінчила Балашовське музичне училище. Спеціальність, «Теорія музики» (кваліфікація – викладач);

У 2010 рр. закінчила Криворізький державний педагогічний університет. Спеціальність: «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання» (кваліфікація - вчитель трудового навчання (обслуговуюча праця), креслення і безпеки життєдіяльності).

1986-1994 рр. – керівник музичної дитячої студії по класу фортепіано Офіцерського клубу Військової частини 22527

1994 р. – донині – керівник гуртка «Народна іграшка» Комунального позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості «Гармонія» Криворізької міської ради

2010-2013 – завідувач методичним відділом Комунального позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості «Гармонія» Криворізької міської ради

Тема наукового дослідження: «Підготовка майбутнього вчителя технологій до організації гурткової діяльності в системі неперервної освіти»

Спеціальність: 015.16 Професійна освіта (Сфера обслуговування)

Науковий керівник: доктор пед. наук, доцент Кучер Світлана Леонідівна

Наукові публікації :

 •  Вузлові ляльки Середньої Наддніпрянщини. Трудова та професійна підготовка молоді в сучасних закладах освіти: зб. наук. праць Криворізького державного педагогічного університету. Кривий Ріг 
 • Педагогічні умови успішного естетичного виховання учнів засобами народно-ужиткового мистецтва в загальноосвітній школі. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перший крок у науку». Луганськ
 • Педагогічні умови успішного національного виховання учнів українськими традиціями. Педагогіка вищої та середньої школи. Збірник наукових праць. – Кривий Ріг
 • Формування інтересу школярів до народного мистецтва у процесі ознайомлення з традиційною вузловою лялькою. Художні практики початку ХХІ століття: матеріали всеукр. наук.-практ. конф, Київ
 •  Графічна підготовка студентів-першокурсників як передумова формування професійної готовності до організації гурткової діяльності: збірник наукових праць, Вінниця
 • Дослідницька діяльність гуртківців як важливий напрям сучасної позашкільної освіти: матеріали Міжнародної наукової Інтернет-конференції (м. Кривий Ріг)
 • Методична розробка плану-конспекту майстер-класу «Вузлова лялька Середньої Наддніпрянщини»: Матеріали Всеукраїнського з міжнародною участю науково-методичного семінару з проблем розвитку початкової мистецької освіти, Кривий Ріг 
11406

Петрова

Освіта:

У 2005 рр. Закінчила Криворізький державний педагогічний університет. Спеціальність: вчитель історії та географії, організатор краєзнавчо-туристичної роботи.

Тема наукового дослідження:Професійна підготовка майбутніх фахівців сфери обслуговування до організації спортивно-оздоровчого туризму.

Спеціальність: 015 Професійна освіта (Сфера обслуговування)

Науковий керівник: кандидат пед. наук, доцент Кулінка Юлія Сергіївна

Наукові публікації :

1. Аналіз професійної підготовки фахівців спортивно-оздоровчого туризму в закладах вищоїосвіти. Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонахУкраїни:матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Кропивницький

2. Метод проектів як засіб підвищення професіоналізму у підготовці фахівців зі спортивно-оздоровчого туризму «Модернізація підготовки майбутніх фахівців професійно-педагогічного напрямку в умовах освітнього простору» : матеріали Міжнародної наукової Інтернет-конференції (м. Кривий Ріг)

11405

Тараненко

Освіта: 

 • 1998 р. закінчила Міжрегіональний Центр професійної перепідготовки, звільнених у запас військовослужбовців, кравець легкого жіночого одягу п’ятого розряду;
 • 2003 р. закінчила Криворізький державний педагогічний університет. Спеціальність: «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання», вчитель трудового навчання (обслуговуючої праці), креслення і безпеки життєдіяльності;
 • 2017 р. закінчила Українську інженерно-педагогічну академію. Спеціальність: Професійна освіта. Дизайн, дизайнер, викладач дисциплін в галузі дизайну;

З 2001 по 2018 рр. – навчальний майстер кафедри педагогіки та методики технологічної освіти.

З 2018 – донині – аспірант Криворізького державного педагогічного університету, кафедри педагогіки та методики технологічної освіти.

 

Тема наукового дослідження: «Формування технолого-конструкторської компетентності майбутніх фахівців з дизайну у процесі професійно-практичної підготовки»

Спеціальність: 015.16 Професійна освіта (Сфера обслуговування)

Наук. керівник: доктор пед. наук, професор Савченко Лариса Олексіївна

Наукові публікації :

 •  Диференціація та індивідуалізація професійної діяльності учнів в умовах проектного навчання. Молодий науковець ХХІ століття : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Кривий Ріг, 5 квітня 2012 р.)
 • Сучасні комп’ютерні технології як засіб формування технологічної компетентності учнів ПТНЗ швейного профілю. Наука. Студенство. Сучасність : зб. матеріалів. IV Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених. Миколаїв
 • Макетно-графічний підхід до вивчення технологічної обробки матеріалів. Концепція сучасної мистецько-дизайнерської освіти України в умовах євроінтеграції: зб. матеріалів Міжнародної науково-методичної конференції професорсько-викладацького складу і молодих учених в рамках VІІІ Міжнародного форуму “Дизайн-освіта 2015”, Харків
 • Технолого-конструкторські компетентності як основа професійної діяльності фахівців з дизайну. Модернізація підготовки майбутніх фахівців професійно-педагогічного напрямку в умовах освітнього простору : матеріали Міжнародної наукової Інтернет-конференції, м. Кривий Ріг
11391

 

Пісна

Освіта: 

1993 рік – закінчила Криворізький державний педагогічний інститут за спеціальністю «Біологія з додатковою спеціальністю хімія» по закінченню присвоєно кваліфікацію вчителя біології та хімії.

2009 р. – закінчила Державний вищий навчальний заклад «Запорізький національний університет» Міністерства освіти і науки України за спеціальністю «Педагогіка вищої школи» та здобула кваліфікацію викладача вищої школи на базі вищої освіти.

З 1998 року і по теперішній час займаюся викладацькою діяльністю.

З 2015 року – методист Гірничого базового колежу.

Тема наукового дослідження:  Формування творчо-індивідуального стилю педагогічної діяльності викладача у процесі професійної підготовки майбутнього працівника сфери обслуговування.

Спеціальність: 015.16 Професійна освіта (Сфера обслуговування).

Науковий керівник: канд. пед. наук, доцент Кулінка Юлія Сергіївна.

Наукові публікації :

1.  Індивідуальний стиль педагогічної діяльності як наукова проблема. (Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Universum View 7. Pedagogical sciences», 2018);

2.  Індивідуальний стиль педагогічної діяльності як педагогічна проблема. (Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Universum View 10. Pedagogical sciences», 2018);

3.  Індивідуальний стиль педагогічної діяльності як майстерність викладача. (Збірник матеріалів Міжнародної наукової Інтернет-конференції «Модернізація підготовки майбутніх фахівців професійно-педагогічного напрямку в умовах освітнього простору», 2019);

4.  Комунікативна активність як необхідна умова формування професійної компетентності майбутніх фахівців. (Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Випуск 182. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2019).

11388

 КоваленкоІВ

Освіта: 

У 1995 році закінчила Криворізький державний педагогічний інститут.

Спеціальність за дипломом: вчитель географії на біології.

1995-1999рр. – вчитель ГПД КЗОШ № 68, декретна відпустка.

1999-2008 рр. – вчитель економіки та географії КСШ № 70. 

З 2008 р. – донині – вчитель економіки та географії КСШ № 9, керівник шкільної методичної комісії вчителів природничо-математичних дисциплін та інформаційних технологій

Тема наукового дослідження: «Формування підприємницьких компетенцій майбутніх працівників сфери послуг у процесі профільного навчання»

Спеціальність: 015.16 Професійна освіта (Сфера обслуговування)

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент, Серьогіна Ірина Юріївна

Наукові публікації :

 • Міжнародна наукова інтернет-конференція 25-26 квітня 2019

«Модернізація підготовки майбутніх фахівців професійно-педагогічного напрямку в умовах освітнього простору» (тези дисертації: «Формування професійної компетентності майбутніх працівників сфери послуг»)

11387

 Кірюха

Освіта: 

у 2004 році закінчила Криворізький державний педагогічний університет. Спеціальність: викладач історії та правознавства

у 2009 році закінчила Криворізький економічний факультет Запорізького національного університету. Спеціальність: економіст

2002 - 2004 рр. – вчитель історії, Криворізький Покровський ліцей; 

З 2006 р. – донині – вчитель історії та правознавства Криворізької спеціалізованої школи І – ІІІ ступенів № 71, вчитель вищої кваліфікаційної категорії, «учитель-методист».

Тема наукового дослідження: «Формування громадянської відповідальності старшокласників в умовах профільного навчання» .

Спеціальність: 015.16 Професійна освіта (Сфера обслуговування)

Науковий керівник: доктор пед. наук, професор Савченко Лариса Олексіївна

Наукові публікації :

1. The criteria and rates of development of universal values among high school students./ international scientific conference/ https://universityw.weebly.com/contributions.html

2. Studying of value orientations of high school students in the conditions of modern education // Proceedings of II International scientific conference “World Science in 2018: Results”. Morrisville, Lulu Press., 2017

3. Проблеми формування соціальної відповідальності учасників навчально-виховного процесу в умовах реформації сучасної освіти // Материалы ХХХІ Международной научно-практической интернет-конференции «Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации»: Сб. науч. трудов. ‒ Переяслав-Хмельницкий

4. Формування соціальної відповідальності старшокласників: сучасний стан проблеми // Сучасні виклики науки ХХІ  століття, ХУІІ  Міжнародна науково-практична конференція. – м. Вінниця

5. Впровадження сучасних інформаційний  технологій в освітній процес як засіб формування громадянської відповідальності старшокласників// Міжнародна наукова Інтернет-конференція «Модернізація підготовки майбутніх фахівців професійно-педагогічного напрямку в умовах освітнього простору» / КДПУ

11386

ЗінченкоАЛ

 Освіта: У 2002 році закінчив Криворізький державний педагогічний інститут за спеціальністю «Трудове навчання (механізація сільського господарства)».

У 2006 році закінчив Державний інститут підготовки та перепідготовки кадрів промисловості за напрямом «Металургія», бакалавр металургії.

У 2016 р. закінчив НМетАУ за спеціальністю «Металургія чорних металів», магістр з металургії чорних металів.

З 2005 р – викладач спеціальних металургійних дисциплін.

З 2008 р. – донині – завідувач навчально-виробничої практики Нікопольського технікуму НМетАУ.

Тема наукового дослідження:  «Професійна підготовка молодших спеціалістів до організації соціального партнерства у сфері суспільного виробництва»;

Спеціальність: 015.16 Професійна освіта (Сфера обслуговування)

Науковий керівник: к.п.н., доц. Серьогіна Ірина Юріївна

Наукові публікації:

 • Соціальне партнерство НТ НМетАУ з базовими підприємствами м. Нікополя в 2004 - 2014 роках: Час випробувань, час пошуку, час нових досягнень – Нікополь.
 •  Професійна та соціальна адаптація студентів-учасників бойових дій як фактор формування конкурентоспроможності майбутніх фахівців / В мат-лах X Міжн. конф. молодих вчених «Молоді вчені 2019 – від теорії до практики» (07 березня 2019 р., Дніпро, Україна).
 •  Підготовка майбутніх фахівців до організаційної діяльності. / В мат-лах Міжн. наукової Інтернет-конференції «Модернізаця підготовки майбутніх фахівців професійно-педагогічного напрямку в умовах освітнього простору» (25-26 квітня 2019 р., Кривий Ріг, Україна).
 • Професійна підготовка випускників до організації соціального партнерства в сфері суспільного виробництва: Європейський досвід. Наукові записки Серія: Педагогічні науки. Кропивницький.
11385

 ЗінченкоСМ

Освіта:

У 1978 р. закінчила Криворізький державний педагогічний інститут, фізико-математичний факультет. Спеціальність: викладач математики і фізики.

У 2006 р. закінчила Державний інститут перепідготовки кадрів промисловості. За фахом: «Спеціаліст з металургії».

З 1978 до 1999 р. – викладач математики Нікопольського педучилища, СШ № 8. Керівник міського методичного об`єднання молодих викладачів математики, фізики, інформатики.

З 1999 р. по 2016 р. – методист базового технікуму, заступник директора з навчально-виробничої роботи Нікопольського технікуму НМетАУ.

З 2016 р. – донині – директор Нікопольського регіонального Центру моніторингу освіти та соціального партнерства НМетАУ.

Тема наукового дослідження: «Професійна адаптація студентів-військовослужбовців (учасників бойових дій) до продуктивної діяльності у сфері послуг»

Спеціальність: 015.16 Професійна освіта (Сфера обслуговування)

Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Савченко Лариса Олексіївна

Наукові публікації:

 •  Соціальне партнерство НТ НМетАУ з базовими підприємствами м. Нікополя в 2004 - 2014 роках: Час випробувань, час пошуку, час нових досягнень, Нікополь
 • Славетне минуле – запорука майбутнього: біографічний альманах / упоряд. С.М. Зінченко; Дніпропетровськ
 • Соціальне партнерство з підприємствами регіону. Досвід Нікопольського технікуму НМетАУ./ В мат-лах Міжнар. конф «Сучасна металургія: проблеми, завдання, рішення. Наука і виробництво» (28-29 квітня 2015р., Дніпропетровськ, Україна)
 • Cooperation of higher educational institutions with the industrial enterprises as a condition for specialists training quality assurance / В мат-лах XII Междунар. конф. «Стратегия качества в промышленности и образовании» (30 мая - 02 июня, 2016, Варна, Болгария)
 • Forming of the ironworks staff potential: about readiness of graduates of higher educational institutions for professional work / В мат-лах IV Міжнар. наук.-прак.конф. «Актуальні питання освіти і науки» (10 - 11 листопада, 2016, Харків, Україна)
 •  Quality of the ironworks staff potential: about possibilities of adaptation terms reduction for young specialists at the works / В мат-лах IV Міжнар. наук.-прак.конф. «Актуальні питання освіти і науки» (10 - 11 листопада, 2016, Харків, Україна)
 •  High school with employers interacting some aspects. Attention focus - employment and career growth of specialists / В мат-лах XIII Міжнар. конф. «Стратегія якості в промисловості і освіті» (05 - 08 червня, 2017, Варна, Болгарія)
 •  Feedback with employers as an effective tool for improving the training of specialists in the university / В мат-лах V Міжнар. наук.-прак.конф. «Актуальні питання освіти і науки» (10 - 11 листопада, 2017, Харків, Україна)
 •  Preparation and improvement of qualification for metallurgical enterprises personnel in modern conditions: experience of university on interaction with employers/ В мат-лах Міжнар. конф. «Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвіді». Відень, Австрія
 •  Cooperation of the University with European level metallurgical enterprises (on the example of PJSC “Nikopolsky Tooting Plant” – the leader for manufacture of pipe tools on the post-soviet space)/ В мат-лах Міжнар. конф. «Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвіді». Відень, Австрія
 •  Металургично производство на европейско ниво: възгледите на рабодателя относно квалификацията (компетенциите) на завършилите висши металургични специалности / В мат-лах XIV Міжнар. конф. «Стратегія якості в промисловості і освіті» (04 - 07 червня, 2018, Варна, Болгарія)
 • Навчання у вищому навчальному закладі як ефективний шлях соціальної та психологічної реабілітації воїнів – учасників бойових дій / В мат-лах XIV Міжнар. конф. «Стратегія якості в промисловості і освіті» (04 - 07 червня, 2018, Варна, Болгарія). – 
 •  Роль екзистенціальної філософії у адаптації студентів-військовослужбовців (учасників бойових дій) до мирного життя. Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід, м. Амстердам, Нідерланди
 •  Професійна та соціальна адаптація студентів-учасників бойових дій як фактор формування конкурентоспроможності майбутніх фахівців / В мат-лах X Міжн. конф. молодих вчених «Молоді вчені 2019 – від теорії до практики» (07 березня 2019 р., Дніпро, Україна)
 •  Професійна адаптація військовослужбовців (учасників   АТО) засобами тренінгових технологій. / В мат-лах Міжн. наукової Інтернет-конференції «Модернізаця підготовки майбутніх фахівців професійно-педагогічного напрямку в умовах освітнього простору» (25-26 квітня 2019 р., Кривий Ріг, Україна)
 •  Професійна адаптація студентів-військовослужбовців (учасників бойових дій) до продуктивної діяльності у сфері послуг. Наукові записки Серія: Педагогічні науки. Кропивницький
 •  Індивідуальна траєкторія професійної адаптації студентів-військовослужбовців (учасників бойових дій) до продуктивної діяльності (Славянск)
 •  Шляхи ефективної професійної адаптації студентів-військовослужбовців (учасників бойових дій) до продуктивної діяльності у сфері послуг (на англ. мові)
11384

 20190916 124844

Освіта: 

У 2011 рр. Закінчила Криворізький державний педагогічний університет. Спеціальність: вчитель англійської та німецької мови й зарубіжної літератури.

2010-2011 рр. – вчитель англійської мови в Іванівському НВК. 

2011-2012 рр. – викладач англійської мови в Криворізькому професійному гірничо-технологічному ліцеї.

2011-2019 рр. – викладач англійської мови в центрі іноземних мов English Time.

У 2018 закінчила Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету.

Спеціальність: підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

З січня 2020 р. – вчитель англійської мови в КЗШ 122.

Тема наукового дослідження: «Організація самостійної роботи у майбутніх фахівців сфери обслуговування в процесі проектування логістичних систем»

Спеціальність: 015.16 Професійна освіта (Сфера обслуговування)

Науковий керівник: доктор пед. наук, професор Савченко Лариса Олексіївна

Наукові публікації :

1. Ігрові технології на уроках іноземної мови в початковій школі (Сучасний навчально-виховний процес: теорія і практика. Всеукраїнська науково-практична конференція: Одеса)

2. Аналіз ринку хліба та хлібобулочних виробів: тенденції розвитку (Збірка наукових праць магістрів: Харків);

3. Шляхи підвищення біологічної цінності булок міських за рахунок використання шротів. (Збірник тез: Харків);

4. Самостійна робота як вагомий аспект підготовки кваліфікованих фахівців сфери обслуговування. Подано до друку в збірник “Педагогічні читання з нагоди 90-річчя Криворізького державного педагогічного університету та вшанування пам'яті професорів П.І. Шевченка та В.С. Пікельної", Кривий Ріг.

11383
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Липень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31