Кафедра педагогіки та методики технологічної освіти
Факультет дошкільної і технологічної освіти
Рівень вищої освіти    Третій (освітньо-науковий) рівень
Ступінь вищої освіти Доктор філософії
Галузь знань 01 Освіта/ Педагоіка
Спеціальність  015 Професійна освіта (Сфера обслуговуваня)
Форма навчання Денна/ Заочна

Обсяг кредитів ЄКТС освітньої складової

57

Обов’язкові компоненти:

– універсальна складова:

– спеціальна складова:

42

29

13

Вибіркові компоненти:

– універсальна складова:

– спеціальна складова:

15

3

12

Наявність акредитації

Немає, первинна акредитація відбудеться протягом 2020-2021 навчального року

Мета освітньо-наукової програми
Загальна

Підготовка висококваліфікованого фахівця, здатного до самостійної науково-дослідницької, науково-організаційної, педагогічно-організаційної та практичної діяльності у вітчизняному та світовому науково-освітньому просторах і викладацької роботи у закладах вищої освіти. Формування у здобувача ступеня доктора філософії компетентностей, що дають змогу розв’язувати комплексні проблеми в галузі освіти (професійної освіти) на основі глибокого переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики; здійснювати самостійну науково-дослідницьку, науково-організаційну, педагогічно-організаційну та практичну діяльність у закладах вищої та професійної.

Спеціальна

Формування інтегральних, загальних та фахових компетентностей, необхідних для інноваційної науково-дослідницької діяльності в освітній сфері; набуття здобувачами освіти системи професійних компетентностей та соціальних навичок (soft skills) на індивідуальному, комунікативному та управлінському рівнях, що визначають готовність до студентоцентрованої педагогічної діяльності; оволодіння методологією наукової діяльності, що дозволяє проводити власне наукове дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

Посилання на постійне розміщення опису освітньо-наукової програми

ОНП 2021

 

17101
2021 Освітньо-наукова програма 2021
2019 Освітньо-наукова програма 2019
2018 Освітньо-наукова програма 2018
2017 Освітньо-наукова програма 2017

 

17102

Рецензії стейкхолдерів на ОНП "Професійна освіта (Сфера обслуговування)"

17103

Листи стейкхолдерів про внесення змін до навчального плану

17125

Правила вступу на освітньо-наукову програму 2021

Програми вступного іспиту до аспірантури
2020

Програма вступу

Співбесіда

2019

Програма вступу

Співбесіда

2018

Програма вступу 

2017 Програма вступу

 

17104
20210831 111239

САВЧЕНКО ЛАРИСА ОЛЕКСІЇВНА

професор, доктор педагогічних наук, завідувач кафедри педагогіки та методики технологічної освіти

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ: 

  • Службова адреса: пр. Гагаріна, 26, м. Кривий Ріг
  • Службовий e-mail: [email protected]

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ: якість освіти, педагогічна діагностика

 

17105

САВЧЕНКО ЛАРИСА ОЛЕКСІЇВНА

професор, доктор педагогічних наук, завідувач кафедри педагогіки та методики технологічної освіти

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ: 

  • Службова адреса: пр. Гагаріна, 26, м. Кривий Ріг
  • Службовий e-mail: [email protected]

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ: якість освіти, педагогічна діагностика

КучерСЛ

КУЧЕР СВІТЛАНА ЛЕОНІДІВНА

доктор педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ: 

  • Службова адреса: пр. Гагаріна, 26, м. Кривий Ріг
  • Службовий e-mail: [email protected]

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ: Професійно-педагогічна діяльність у контексті неперервної освіти

 81148790 173249930410452 3003589987233955840 n

КУЛІНКА ЮЛІЯ СЕРГІЇВНА

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та методики технологічної освіти, заступник в.о. декана факультету дошкільної і технологічної освіти

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ: 

  • Службова адреса: пр. Гагаріна, 26, м. Кривий Ріг
  • Службовий e-mail: [email protected]

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ: Формування дизайнерської культури майбутніх фахівців

серегина и ю

СЕРЬОГІНА ІРИНА ЮРІЇВНА

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і методики технологічної освіти

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ: 

  • Службова адреса: пр. Гагаріна, 26, м. Кривий Ріг
  • Службовий e-mail: [email protected]

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ: Готельно-ресторанна індустрія України та світу, саморозвиток сучасного студента та викладача

 

17108
 Аксьонова

АКСЬОНОВА ДАР'Я АНАТОЛІЇВНА

РІК ВСТУПУ: 2021 р.

ТЕМА НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ: "Неперервне формування мовної особистості фахівців сфери обслуговування в системі "профільна школа - заклад професійної (професійно-технічної) освіти"

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК: канд. пед. наук, доцент Кулінка Ю.С.

Google Scholar

ORCID

РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ЗОВНІШНЯ І ВНУТРІШНЯ АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ

 

Гриняєва

ГРИНЯЄВА НАТАЛЯ МИКОЛАЇВНА

РІК ВСТУПУ: 2017 р.

ТЕМА НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ: «Формування професійно орієнтованої
іншомовної компетентності майбутніх спеціалістів сфери обслуговування»

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК: доктор пед. наук, доцент Кучер С. Л.

Google Scholar

ORCID

РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ЗОВНІШНЯ І ВНУТРІШНЯ АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ

 ЗінченкоАЛ

ЗІНЧЕНКО АНДРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

РІК ВСТУПУ: 2018 р.

ТЕМА НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ: «Професійна підготовка молодших спеціалістів до
організації соціального партнерства у сфері суспільного виробництва»

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК: канд. пед. наук, доцент Серьогіна І. Ю.

Google Scholar

ORCID

РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ЗОВНІШНЯ І ВНУТРІШНЯ АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ

 ЗінченкоСМ

ЗІНЧЕНКО СВІТЛАНА МИХАЙЛІВНА

РІК ВСТУПУ: 2018 р.

ТЕМА НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ: «Професійна адаптація студентів військовослужбовців (учасників бойових дій) до продуктивної діяльності у
сфері послуг»

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК: доктор пед. наук, професор Савченко Л. А.

Google Scholar

ORCID

РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ЗОВНІШНЯ І ВНУТРІШНЯ АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ

 

 Кірюха

КІРЮХА КАТЕРИНА ІГОРІВНА

РІК ВСТУПУ: 2017 р.

ТЕМА НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ: «Формування громадянської
відповідальності старшокласників в умовах профільного навчання»

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК: доктор пед. наук, професор Савченко Л. А.

Google Scholar

ORCID

РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ЗОВНІШНЯ І ВНУТРІШНЯ АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ

 КоваленкоІВ

КОВАЛЕНКО ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

РІК ВСТУПУ: 2018 р.

ТЕМА НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ: «Формування підприємницьких
компетенцій майбутніх працівників сфери послуг у процесі профільного
навчання»

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК: канд.т пед. наук, доцент Серьогіна І. Ю.

Google Scholar

ORCID

РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ЗОВНІШНЯ І ВНУТРІШНЯ АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ

 Петрова

ПЕТРОВА АЛЬОНА АНАТОЛІЇВНА

РІК ВСТУПУ: 2018 р.

ТЕМА НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ: "Професійна підготовка майбутніх фахівців
сфери обслуговування до організації спортивно-оздоровчого туризму"

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК: канд. пед. наук, доцент Кулінка Ю.С.

Google Scholar

ORCID

РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ЗОВНІШНЯ І ВНУТРІШНЯ АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ

 Пісна

ПІСНА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА

РІК ВСТУПУ: 2018 р.

ТЕМА НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ: "Формування творчо-індивідуального
стилю педагогічної діяльності викладача у процесі професійної підготовки
майбутнього працівника сфери обслуговування"

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК: канд. пед. наук, доцент Кулінка Ю.С.

Google Scholar

ORCID

РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ЗОВНІШНЯ І ВНУТРІШНЯ АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ

 20190916 124844

СОЗОНЮК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА

РІК ВСТУПУ: 2019 р.

ТЕМА НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ: «Організація самостійної роботи у
майбутніх фахівців сфери обслуговування в процесі проектування
логістичних систем»

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК: доктор пед.наук, професор Савченко Л. А.

Google Scholar

ORCID

РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ЗОВНІШНЯ І ВНУТРІШНЯ АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ

 Тараненко

 ТАРАНЕНКО ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА

РІК ВСТУПУ: 2018 р.

ТЕМА НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ: «Формування технолого-конструкторської
компетентності майбутніх фахівців з дизайну у процесі професійнопрактичної підготовки»

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК: доктор пед. наук, професор Савченко Л. А.

Google Scholar

ORCID

РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ЗОВНІШНЯ І ВНУТРІШНЯ АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ

 

 

14932
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Квітень 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30