Кафедра педагогіки та методики технологічної освіти
Факультет дошкільної і технологічної освіти

Спеціальність 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

ДОДАТКОВА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

014 Середня освіта (Інформатика)

Нормативні освітні компоненти

Цикл професійної підготовки

Науково-предметна підготовка

 

Назва дисципліни

Робоча програма

Силабус

1

Матеріалознавство

 Робоча програма  Силабус

2

Технологія швейного виробництва

 Робоча програма  Силабус

Вибіркові освітні компоненти – дисципліни вільного вибору студента

Вибір дисциплін професійної підготовки за спеціальністю

ПВ.2

2.1 Практикум з художньої обробки матеріалів

 Робоча програма  Силабус

2.2 Дизайн одягу та аксесуарів

   Силабус

2.3 Спеціальний малюнок та основи композиції

   Силабус
19938

Цикл професійної підготовки

Психолого-педагогічна підготовка

 

Назва дисципліни

Робоча програма

Силабус

    1    

Теорія і методика трудового навчання

 Робоча програма  Силабус

Науково-предметна підготовка

1

Практикум у навчальних майстернях

 Робоча програма  Силабус

2

Дизайн одягу та аксесуарів

 Робоча програма  Силабус

3

Практикум з художньої обробки матеріалів

 Робоча програма Силабус

4

Елементи декоративно прикладного мистецтва

 Робоча програма  Силабус

5

Конструювання та моделювання одягу з методикою викладання

 Робоча програма  Силабус

Варіативна частина циклу

Дисципліни вільного вибору студента (дисципліни додаткової спеціальності або спеціалізації)

1

Основи харчових технологій

 Робоча програма  Силабус

2

Технологія приготування страв

 Робоча програма  Силабус

3

Конструювання засобами комп’ютерної графіки

 Робоча програма Силабус 

4

Методика педагогічної взаємодії

 Робоча програма  Силабус
19939

І. Нормативні освітні компоненти

Цикл загальної підготовки

Актуальні проблеми української історії та культури

робоча програма

силабус ОП21
Українська мова за професійним спрямуванням робоча програма

силабус ОП21

Основи академічного письма

робоча програма

силабус ОП21
Іноземна мова

робоча програма 

силабус ОП21

Філософія

робоча програма  силабус ОП21

Цикл професійної підготовки

Фундаментальна підготовка

 Основи медичних знань та безпеки життєдіяльності

робоча програма  силабус ОП21

Вища математика

робоча програма силабус ОП21
Загальна фізика  робоча програма за ОП2020

силабусОП21 

Нарисна геометрія і креслення

робоча програма за НП2017 силабус ОП21

Хімія

робоча програма силабус ОП21
Основи охорони праці робоча програма

силабус НП17

Технічна механіка робоча програма силабус ОП20
Психолого-педагогічна та методична підготовка
Загальна педагогіка робоча програма

силабус ОП21

Загальна психологія

робоча програма за ОП2020 силабус ОП20
Освітні та креативні технології у професійній освіті робоча програма

силабус

Психологія (загальна, вікова, педагогічна) робоча програма

силабус ОП21

Вікова і педагогічна психологія

робоча програма за ОП2020 силабус ОП20

Професійна педагогіка

робоча програма (за ОП2020) силабус НП20

Вступ до спеціальності

робоча програма силабус ОП21

Методика професійного навчання

робоча програма силабус

STEM-практики в освіті

робоча програма силабус

Курсова робота з дисциплін психолого-педагогічної підготовки 

методичні рекомендації 2021   

Курсова робота з методики професійного навчання

методичні рекомендації 2021  

Методика виховної роботи

робоча програма (2020) силабус НП17

Теорія і методика професійного навчання

робоча програма (2020) силабус НП17

Курсова робота з теорії і методики професійного навчання

методичні рекомендації за НП 2017  

Науково-предметна підготовка

Мікробіологія, санітарія та гігієна

робоча програма за ОП2020 силабус ОП21

Хімія

робоча програма (2020)  

Фізіологія харчування

робоча програма ()

силабус ОП21

Виробниче навчання з готельно-ресторанної справи

робоча програма ()

силабус ОП20

Технологічне обладнання закладів готельного і ресторанного господарства 

робоча програма () силабус ОП20

Основи товарознавства в галузі

робоча програма (заОП2021)

силабус ОП21

Технології організації готельного і ресторанного господарства

робоча програма ()

силабус ОП20

Основи стандартизації, метрологія та управління якістю

робоча програма () силабус НП17

Інженерна та комп’ютерна графіка

робоча програма силабус ОП21

Економіка та маркетинг підприємств сфери послуг

робоча програма () силабус ОП21

Проєктування та моделювання підприємств готельно-ресторанного господарства 

  силабус

Курсова робота з організації обслуговування підприємств готельно-ресторанного господарства

методичні рекомендації за НП 2017

 

Атестація

програма підсумкової атестації

екзамен з організації

екзамен з теорії та методики

 
Практична підготовка
Навчальна практика

Технологічна ознайомча

робоча програма ОП21 силабус
Технологічна

робоча програма за НП2017

силабус(2020)

Психолого-педагогічна

робоча програма силабус

Навчальна практика ознайомча

робоча програма ОП20 силабус

Навчальна практика технологічна

робоча програма  силабус
Виробнича практика

У закладах професійної (професійно-технічної) освіти

робоча програма силабус

У закладах професійної (професійно-технічної) освіти

робоча програма силабус

Виробнича педагогічна практика у дитячому оздоровчому таборі

робоча програма за НП2017 силабус

Виробнича педагогічна практика у закладах професійної освіти

робоча програма силабус

Виробнича педагогічна практика у ПТНЗ

робоча програма за НП2017  
ІІ. Вибіркові освітні компоненти
2.1. Вибір дисциплін загальної підготовки із загальноуніверситетського списку

Соціально-політичні студії

робоча програма силабус НП17
Економіка

робоча програма за ОП2020

силабус НП17
Естетика

робоча програма

силабус
Логіка

робоча програма

силабус
Соціальна та політична філософія

робоча програма

силабус
Етика

робоча програма

силабус
Культорологія

робоча програма

силабус
Основи підприємницької діяльності

робоча програма

силабус
Самоменеджмент

робоча програма

силабус
Соціологія сім'ї та шлюбу

робоча програма

силабус

Курсова робота з педагогіки або психології (на вибір)

методичні рекомендації  
2.2. Вибір дисциплін професійної підготовки за спеціальністю
Кухні народів світу робоча програма ()

силабус

Глобалізаційні тенденції в сучасній кулінарії

  силабус

Українська національна кухня та дизайн страв

  силабус

Барна справа і робота бариста

  силабус

Готельна індустрія України та світу

 робоча програма силабус

Організація кейтерингового обслуговування

  силабус

Сервіс у ресторанному та готельному господарстві

робоча програма силабус НП17

Основи брендінгу в галузі

  силабус

Правові аспекти індустрії гостинності

  силабус

Економіка підприємства та маркетинг у готельно-ресторанному бізнесі

робоча програма за НП2017 силабус НП17

Основи менеджменту в галузі

  силабус

Облік і аудит у готельно-ресторанній справі

   

Математична статистика у готельно-ресторанному бізнесі

   силабус

Проектування та САПР об'єктів готельно-ресторанного господарства

робоча програма силабус 4курс

Організація PR кампаній в галузі

  силабус

Основи інженерно-педагогічної творчості

  силабус

Дидактичні основи професійної освіти

   силабус

Інфраструктура закладів готельного та ресторанного господарства

робоча програма силабус 3курс

Логістика в галузі

робоча програма силабус

Управління закладами готельно-ресторанного господарства

  силабус

Професійний етикет

робоча програма силабус 3курс

Бізнес-планування в галузі

  силабус

Командо-утворення та технології командної роботи

  силабус

Основи рекреалогії та курортології

робоча програма за ОП2020 силабус ОП20

Організація анімаційних послуг, дозвілля та виставкової діяльності у галузі

  силабус

Туристичні ресурси України

  силабус

Технологія продукції ресторанного господарства

робоча програма силабус 2курс

Інновації в організації ресторанного господарства

  силабус

Основи виробництва продуктів та управління кухнею у закладах готельного господарства

  силабус 

Основи туризмознавства

робоча програма за ОП2020 силабус ОП20

Основи екскурсознавства

  силабус
Туристичне краєзнавство  

силабус

Технології дистанційного навчання  

силабус

Використання програмних засобів у професійному навчанні  

силабус

Інтернет ресурси для професійного навчання  

силабус

 

18636
Перелік вибіркових дисциплін спеціальності 015 Професійна освіта (Сфера обслуговування) 2021 завантажити
Перелік вибіркових дисциплін спеціальності 015 Професійна освіта (Сфера обслуговування) 2020 завантажити

 

17559

Спеціальність 015 Професійна освіта,

Спеціалізація Сфера обслуговування

 Актуальні проблеми української історії та культури  робоча програма  силабус 
 Українська мова за професійним спрямуванням  робоча програма  силабус 
 Основи академічного письма  робоча програма   силабус
 Іноземна мова  робоча програма   силабус 
 Філософія  робоча програма   силабус 
 Соціально-політичні студії  робоча програма   силабус 
 Економіка  робоча програма  силабус
 Естетика  робоча програма  силабус
 Логіка  робоча програма  силабус
 Соціальна та політична філософія  робоча програма  силабус
 Етика  робоча програма  силабус
 Культурологія  робоча програма  силабус
 Основи підприємницької діяльності  робоча програма  силабус
 Самоменеджмент  робоча програма  силабус
 Соціологія сім'ї та шлюбу  робоча програма  силабус
 Основи медичних знань та безпеки життєдіяльності  робоча програма  силабус
 Вища математика  робоча програма  силабус
 Загальна фізика  робоча програма  силабус
 Нарисна геометрія і креслення  робоча програма  силабус
 Технічна механіка  робоча програма  силабус
 Мікробіологія, санітарія та гігієна  робоча програма  силабус
 Хімія  робоча програма  силабус
 Фізіологія харчування  робоча програма  силабус
 Основи охорони праці  робоча програма  силабус
 Вступ до спеціальності  робоча програма  силабус
 Загальна педагогіка  робоча програма  силабус
 Методика виховної роботи  робоча програма  силабус
 Загальна психологія  робоча програма  силабус
 Професійна педагогіка  робоча програма  силабус
 Вікова і педагогічна психологія  робоча програма  силабус
 Теорія і методика професійного навчання  робоча програма  силабус
 Курсова робота з теорії і методики професійного навчання  методичні рекомендації  
 Виробниче навчання з готельно-ресторанної справи  робоча програма  силабус
 Технологічне обладнання закладів готельного і ресторанного господарства  робоча програма  силабус
 Основи товарознавства в галузі  робоча програма  силабус
 Технології організації готельного і ресторанного господарства  робоча програма  силабус
 Основи стандартизації, метрологія та управління якістю  робоча програма  силабус
 Інженерна та комп'ютерна графіка  робоча програма  силабус
 Курсова робота з організації обслуговування підприємств готельно-ресторанного господарства  методичні рекомендації  
 Навчальна практика ознайомча  робоча програма  силабус
 Навчальна практика технологічна  робоча програма  силабус
 Виробнича педагогічна практика у дитячому оздоровчому таборі  робоча програма  силабус
 Виробнича педагогічна практика у закладах професійної освіти  робоча програма  силабус
 Кухні народів світу  робоча програма  силабус
 Глобалізаційні тенденції в сучасній кулінарії    силабус
 Барна справа і робота бариста    силабус
 Готельна індустрія України та світу    силабус
 Сервіс у ресторанному та готельному господарстві  робоча програма  силабус
 Основи брендінгу в галузі    силабус
 Економіка підприємства та маркетинг  робоча програма  силабус
 Основи менеджменту в галузі    силабус
 Проектування та САПР об'єктів готельно-ресторанного господарства  робоча програма  силабус
 Організація PR кампаній в галузі    силабус
 Інфраструктура закладів готельного та ресторанного господарства  робоча програма  силабус
 Логістика галузі    силабус
 Професійний етикет  робоча програма  силабус
 Бізнес-планування в галузі    силабус
 Основи рекреалогії та курортології  робоча програма  силабус
 Організація анімаційних послуг, дозвілля та виставкової діяльності у галузі    силабус
 Технологія продукції ресторанного господарства  робоча програма  силабус
 Інновації в організації ресторанного господарства    силабус
 Основи туризмознавства  робоча програма  силабус
 Основи екскурсознавства    силабус
 Курсова робота з педагогіки або психології (на вибір)  методичні рекомендації  
Атестація

програма підсумкової атестації

екзамен з організації

екзамен з теорії та методики

 
Спеціальність 015 Професійна освіта,
Спеціалізація Технологія виробів легкої промисловості
 Актуальні проблеми української історії та культури робоча програма силабус
 Українська мова за професійним спрямуванням робоча програма силабус
 Основи академічного письма робоча програма силабус
 Іноземна мова робоча програма  силабус
 Філософія робоча програма силабус 
 Соціально-політичні студії робоча програма  силабус 
 Економіка робоча програма силабус
 Естетика робоча програма силабус
 Логіка робоча програма силабус
 Соціальна та політична філософія робоча програма силабус
 Етика робоча програма силабус
 Культурологія робоча програма силабус
 Основи підприємницької діяльності робоча програма силабус
 Самоменеджмент робоча програма силабус
 Бізнес-планування робоча програма силабус
 Соціологія сім’ї та шлюбу робоча програма силабус
 Основи медичних знань та безпеки життєдіяльності робоча програма силабус
 Вища математика робоча програма силабус
 Загальна фізика робоча програма силабус
 Нарисна геометрія і креслення робоча програма силабус
 Технічна механіка робоча програма силабус
 Хімія робоча програма силабус
 Основи охорони праці робоча програма силабус
 Вступ до спеціальності робоча програма силабус
 Загальна педагогіка робоча програма силабус
 Методика виховної роботи робоча програма силабус
 Загальна психологія робоча програма силабус
 Професійна педагогіка робоча програма силабус
 Вікова і педагогічна психологія робоча програма силабус
 Теорія і методика професійного навчання робоча програма силабус
Курсова робота з теорії і методики професійного навчання методичні рекомендації  
Практикум у навчальних майстернях робоча програма силабус
Обладнання швейного виробництва робоча програма силабус
Матеріалознавство робоча програма силабус
Системи і методи конструювання одягу робоча програма силабус
Інженерна та комп'ютерна графіка робоча програма силабус
Спеціальний малюнок та основи композиції

робоча програма

робоча програма

силабус

силабус

Технологія швейного виробництва робоча програма силабус
Курсова робота з проектування швейних виробів методичні рекомендації  
Навчальна практика ознайомча робоча програма силабус
Навчальна практика технологічна робоча програма силабус
Виробнича педагогічна практика у закладі професійно-технічної освіти робоча програма силабус
Вибіркові дисципліни кафедри педагогіки та методики технологічної освіти
Моделювання швейних виробів робоча програма силабус
Макетування костюму   силабус
Історія костюму та крою   силабус
Інновації у модній індустрії   силабус
Економіка підприємств та маркетинг робоча програма силабус
Основи менеджменту в галузі   силабус
Основи стандартизації, метрологія та управління якістю в галузі робоча програма силабус
Нові технології та обладнання в легкій промисловості   силабус
Комплексне проектування костюму робоча програма силабус
Дизайн одягу та аксесуарів   силабус
Декоративне оздоблення одягу та аксесуари робоча програма силабус
Основи кольорознавства   силабус
САПР у швейній промисловості робоча програма силабус
Основи комп'ютерного дизайну   силабус
Сучасна стилізація етнокостюма робоча програма силабус
Розробка цільових колекцій одягу   силабус 
Дизайн текстилю робоча програма силабус
Сучасна вишивка   силабус
Курсова робота з педагогіки або психології (на вибір) методичні рекомендації  
Атестація

екзамен з технології швейного виробництва

екзамен з теорії та методики

 
14332
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша