Кафедра педагогіки та методики технологічної освіти
Факультет дошкільної і технологічної освіти

СавченкоЛО   Доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і методики технологічної освіти

У 1987 році закінчила Криворізький державний педагогічний інститут та здобула кваліфікацію «Вчитель географії і біології». З вересня 1991 по серпень 1994 року навчалася в аспірантурі Криворізького державного педагогічного інституту. Кандидатську дисертацію з теми «Формування готовності студентів до організаторської діяльності в навчальному процесі педагогічного ВУЗу» захистила у 1994 році.
Працювала на кафедрі педагогіки з 1988 року. Доцент кафедри педагогіки Криворізького державного педагогічного університету від 1998 р. Педагогічний стаж - понад 28 років.
З 2007 року Савченко Лариса Олексіївна обіймає посаду завідувача кафедри педагогіки і методики технологічної освіти.
Докторську дисертацію з теми «Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів до педагогічної діагностики якості освіти» за спеціальністю  13.00.04 - теорія і методика професійної освіти Савченко Л.О. успішно захистила у 2015 році.
Л.О. Савченко, як викладач вищого навчального закладу і керівник педагогічного колективу, успішно поєднує в собі особистісні та професійні якості: ерудиція та допитливість, ініціативність і вимогливість, прагнення досягти найкращого результату в роботі.  Вона глибоко розуміє проблеми сучасного стану педагогічної освіти та бачить її перспективи.
Має понад 60 публікацій. Бере участь у багатьох  Міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах, симпозіумах з питань педагогіки. На власному досвіді у Лариси Олексіївни виникло бачення конкретних шляхів вдосконалення підготовки майбутніх учителів. Досвід педагогічної і наукової діяльності Савченко Л.О. отримує подальший розвиток в роботі з магістрами та аспірантами.

Доктор педагогічних наук з 2015 р. Дисертацію захищено 22 грудня 2014 р. у спеціалізованій вченій раді Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», отримано диплом ДД № 004085.

Отримала звання професора 14 березня 2019 року АП № 000859

1025

КучерСЛДоктор педагогічних наук, доцент

Вищу освіту отримала у Криворізькому державному педагогічному інституті у 1997 році за подвійною спеціальністю: «Початкове навчання. Образотворче мистецтво».

З 1999 по 2002 роки навчалася в аспірантурі Криворізького державного педагогічного інституту. Захистивши у 2006 році кандидатську дисертацію за темою «Формування художньої культури підлітків у Центрах дитячої творчості» зі спеціальності 13.00.07 - теорія і методика виховання, отримала науковий ступінь кандидата педагогічних наук.

На кафедрі педагогіки і методики трудового навчання працює з 1999 року. Доцент кафедри з 2013 р. Загальний науково-педагогічний стаж – понад 18 років.

У 2018 році захистила докторську дисертацію за темою "Теоретичні і методичні засади неперервної дизайн-підготовки майбутніх учителів технологій" зі спеціальності 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти.

Викладає дисципліни для спеціальностей "Середня освіта. Трудове навчання та технології" та "Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості", зокрема: «Спеціальний малюнок і основи композиції»; «Конструювання і моделювання одягу»; «Дизайн одягу та аксесуарів».

Має понад 40 наукових праць у вітчизняних та зарубіжних виданнях, серед них монографія та чотири навчально-методичні посібники. Галузь наукових інтересів – дизайн-підготовка вчителя технологій, розвиваючий вплив діяльності в сфері дизайну, українське народне декоративно-прикладне мистецтво як основа розвитку вітчизняного дизайну. Разом зі студентами готує декоративні роботи та колекції одягу й аксесуарів для виставок, тематичних інсталяцій, творчих конкурсів.

1019

ЯковлеваВА   Доктор педагогічних наук, доцент

У 1989 р. з відзнакою закінчила Криворізький державний педагогічний інститут і отримала кваліфікацію «Вчитель загально технічних дисциплін  і фізики».

На кафедрі працює з 1994 року.  Протягом 1996-1999 років  навчалася в аспірантурі Криворізького державного педагогічного університету  та захистила кандидатську дисертацію з теми «Особливості організації та змісту гуманістичного виховання учнів 5-9 класів шкіл-інтернатів у позаурочній діяльності» у 2004 році.

Доцент кафедри  педагогіки та методики трудового навчання з 2006 року. Дійсний член національної академії безпеки життєдіяльності. Має понад 40 наукових публікацій. Керує науково-методичним семінаром, проблемною групою студентів, завідує лабораторією з технології приготування страв. Викладає дисципліни такі як «Теорія і методика технологічної освіти»; «Технологія приготування страв»; «Товарознавство  та експертиза якості харчових продуктів»; «Методика проектної діяльності”. Активно займається керівництвом науковою діяльністю студентів.

Галузь наукових інтересів: Формування життєвої компетентності вихованців загальноосвітніх  інтернатних  закладів. Сучасні проблеми трудового навчання  учнів у середніх загальноосвітніх навчальних закладах. Новітні тенденції розвитку технологічної освіти.

1024

КулІнкаЮС     Кандидат педагогічних наук, доцент

            Закінчила у 2002 р. магістратуру Криворізького державного педагогічного університету за спеціальністю «Педагогіка та методика середньої освіти. Трудове навчання».

У 2004-2009 рр. навчалася в аспірантурі Криворізького державного педагогічного університету. Науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04. – теорія і методика професійної освіти присуджено у 2012р.

У Криворізькому педагогічному університеті працює з 2009 року. На посаді доцента кафедри педагогіки і методики технологічної освіти -  з 2014 р. З лютого 2019 року виконує обов'язки заступника в.о. декана факультету дошкільної і технологічної освіти.

У 2017 р. отримала другу вищу освіту у Харківському торговельно-економічному інституті Київського національного торговельно-економічного університету як магістр технологій в ресторанному господарстві.

Викладає такі дисципліни: «Технологічне обладанання закладів готельного і ресторанного господарства», «Основи кулінарної майстерності та сервіс у ресторанному бізнесі», «Технології організації готельного і ресторанного господарства», «Організація ресторанного господарства» тощо.

Займається науковою роботою студентів, має переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (2013, 2014, 2015, 2016, 2018рр.). 

Опубліковано понад 60 публікацій. Серед них фахові та публікації у зарубіжних виданнях, монографії, навчально-методичний посібник, методичні рекомендації, методичні розробки уроків, методичні комплекси. Сфера наукових інтересів - розвиток дизайнейрської культури майбутніх фахівців. 

1021

серегина и ю   Кандидат педагогічних наук, доцент

У 1991р. отримала середню професійну освіту у ПТНЗ № 47 м. Кривого Рогу за кваліфікацією «Кравець легкого жіночого одягу» 4 розряду.

У 1997 р. закінчила факультет російської філології Криворізького державного педагогічного університету за спеціальністю «Російська мова та література».

Після навчання в аспірантурі Криворізького педагогічного університету (2003-2006)  за спеціальністю 13.00.09,  захистила кандидатську дисертацію з  теми „Формування в учнів основної школи вмінь і навичок самоконтролю в процесі навчання” у 2008 р.

У 2016 р. отримала кваліфікацію спеціаліста з напряму «Готельно-ресторанна справа» у Харківському торговельно-економічному інституті Київського національного торговельно-економічного університету.

На кафедрі педагогіки та методики технологічної освіти Серьогіна І.Ю. працює з 2006 р. та викладає такі дисципліни: організація готельного господарства, сервіс у готельно-ресторанному бізнесі, виробниче навчання готельно-ресторанних справ, основи харчових технологій, основи технологій, обладнання підприємств громадського харчування, технологія побутової діяльності тощо. Керує психолого-педагогічною практикою студентів 2-5 курсів, курсовими, магістерськими і кваліфікаційними проектами і роботами тощо.

Доцент кафедри педагогіки та методики трудового навчання з 2011 р.

Загальний науково-педагогічний стаж роботи – 27 років, має більш ніж 60 наукових робіт у фахових виданнях України, 4 навчально-методичних посібника. Наукові інтереси: розвиток готельно-ресторанного бізнесу в Україні та у світі, розвиток самоорганізації навчання викладачів та студентів ВНЗ, інноваційні методи та форми профорієнтаційної роботи тощо.

Серьогіна І.Ю. керує проблемною групою студентів “Психолого-педагогічні проблеми формування творчої особистості вчителя технології” та відповідає за науково-дослідну роботу студентів факультету, за профорієнтаційну роботу на кафедрі, є секретарем кафедри, куратором академічної групи тощо.

1020

ДрашкоОМ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Кандидат педагогічних наук, старший викладач

 

Працює в Криворізькому педагогічному університеті з 1989 року.

З 1981 року по 1983 рік навчалась в технічному училищі № 1 м. Кривого Рогу, отримала кваліфікацію кравець легкого жіночого одягу 5 розряду, закінчила з відзнакою.

З 1983 року по 1986 рік навчалась у Воронізькому індустріально – педагогічному технікумі, отримала кваліфікацію техніка – технолога, майстра виробничого навчання, закінчила з відзнакою.

У 1993 році закінчила Криворізький державний педагогічний інститут за спеціальністю «Загальнотехнічні дисципліни та праця» (спеціалізація обслуговуюча праця).

З 1999 по 2002 рік навчалась в аспірантурі даного закладу. В червні 2010 року захистила кандидатську дисертацію.

На даний час викладає дисципліни:  «Технологія швейного виробництва», «Обладнання швейного виробництва», «Матеріалознавство швейного виробництва», «Практикум у навчальних майстернях».

Має понад 33 наукових публікації, навчально – методичні видання.

1018

ВолковаНВкандидат педагогічних наук, доцент

У 1999 закінчила Криворізький державний педагогічний інститут  за спеціальністю: “Трудове навчання”.

Навчалася в аспірантурі Криворізького державного педагогічного університету  у  2003-2006 рр. Кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.04- теорія і методика професійної освіти захистила у 2009р. за темою «Формування інформаційної культури студентів індустріально-педагогічних факультетів у процесі фахової підготовки».

Доцент кафедри  педагогіки і  методики трудового навчання з 2011 року.

Другу вищу освіту отримала у магістратурі Харківського торговельно-економічному інституті КНТЕУ у 2017 році, спеціальність: «харчові технології».

На кафедрі працює з 2007 року. Має більше ніж 30 наукових публікацій у фахових виданнях. Викладає дисципліни: “Дизайн аксесуарів”, “Методика виховної роботи”, “Практикум з художньої обробки матеріалів” та ін. Працює над науковою проблемою інформаційної культури молоді. Волкова Н.В. куратор академічної групи, керує проблемною групою студентів. Організовує та проводить разом зі студентами виставки творчих робіт та проектів з різної тематики.

1017
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Травень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31