Кафедра педагогіки
Криворізький державний педагогічний університет

З 1993 року на кафедрі педагогіки діє аспірантура зі спеціальностей:

13.00.01 - теорія та історія педагогіки (загальна педагогіка та історія педагогіки);

13.00.04 - теорія та методика професійної освіти;

13.00.09 - теорія навчання.

З 2016 року на кафедрі діє аспірантура з підготовки

фахівців третього (освітньо-наукового) рівня

зі спеціальності 011 Науки про освіту

галузі знань 01 Освіта

dsc0435 4

     Метою діяльності аспірантури з часу започаткування було створення дієвої системи підготовки і формування корпусу наково-педагогічних працівників та здійснення через них ефективної наукової та освітньої політики.

   Організація і здійснення науково-дослідної роботи аспірантури мають давні й міцні традиції. Вагомих успіхів у підготовці науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації досягли: професори В.К. Буряк, Л.В. Кондрашова. Під їх керівництвом захищено понад 70 кандидатських дисертацій. Їх випускники зараз працюють на викладацьких посадах в нашому університеті та в інших навчальних закладах України, Росії, США, Фінляндії.

      Всього за роки існування аспірантури з педагогіки відбулося 24 випуски.

     За час функціонування до аспірантури було зараховано 173 особи, з яких більше 100 захистили кандидатські дисертації та здобули науковий ступень кандидата педагогічних наук. Більшість з випускників аспірантури (80 %) успішно виконують наукову та викладацьку діяльність в університеті. У 2013 р. на кафедрі педагогіки в аспірантурі навчалося 46 осіб; у 2015 р. – 34 особи (11 аспірантів; 19 здобувачів). Наукове керівництво аспірантами здійснюється 6 докторами педагогічних наук (Т.О. Дороніна, З.П. Бакум, В.А. Гаманюк, О.А. Коновал, О.О. Лаврентьєва, Л.О. Савченко) та 2 кандидатами наук (О.С. Білоус, Н.І. Зеленкова).

     Під час навчання в аспірантурі молоді вчені спрямовують свою роботу на вирішення проблеми формування педагогічної творчості, оволодівають методами та засобами проведення наукових досліджень на сучасному рівні, вчаться самостійно здійснювати науковий пошук, педагогічну роботу, підвищуючи таким чином рівень науково-професійного складу.

     Науково-методична допомога аспірантам та здобувачам здійснюється назасіданнях семінару молодих дослідників кафедри педагогіки (керівник семінару – к.педн., доцент С.М. Щербина). На заняттях семінару молоді вчені вчаться висловлювати свої думки, обґрунтовуючи гіпотезу дослідження, звітують про результати констатувального та формувального експериментів тощо.

    Аспіранти кафедри педагогіки та здобувачі мають гарну нагоду публікувати свої здобутки з тем досліджень у періодичному фаховому виданні «Педагогіка вищої та середньо школи». Щорічно випускники аспірантури проходять передзахисти своїх дисертацій на засіданнях кафедри педагогіки та міжкафедральних семінарах.

      Отже, 24 роки функціонування аспірантури є реальним показником ефективності роботи та широких перспектив у розвитку вітчизняної науки. Аспірантура кафедри педагогіки за напрямами підготовки та переліком спеціальностей майже повністю може задовольнити потреби кафедр університету в спеціалістах вищої наукової кваліфікації.

У 2015 р. аспірантура із спеціальності 13.00.04 переведена на кафедру "Педагогіки і методики трудового навчання"

2386
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Листопад 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30