Кафедра педагогіки
Криворізький державний педагогічний університет

З 1992 року на кафедрі педагогіки діє аспірантура зі спеціальностей:

13.00.01 - теорія та історія педагогіки (загальна педагогіка та історія педагогіки);

13.00.04 - теорія та методика професійної освіти;

13.00.09 - теорія навчання.

З 2016 року на кафедрі діє аспірантура з підготовки

фахівців третього (освітньо-наукового) рівня

зі спеціальності 011 Науки про освіту

галузі знань 01 Освіта

dsc0435 4

     Метою діяльності аспірантури з часу започаткування було створення дієвої системи підготовки і формування корпусу наково-педагогічних працівників та здійснення через них ефективної наукової та освітньої політики.

   Організація і здійснення науково-дослідної роботи аспірантури мають давні й міцні традиції. Вагомих успіхів у підготовці науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації досягли: професори В.К. Буряк, Л.В. Кондрашова. Під їх керівництвом захищено понад 70 кандидатських дисертацій. Їх випускники зараз працюють на викладацьких посадах в нашому університеті та в інших навчальних закладах України, Росії, США, Фінляндії.

      Всього за роки існування аспірантури з педагогіки відбулося 26 випусків.

     За час функціонування до аспірантури було зараховано 173 особи, з яких більше 100 захистили кандидатські дисертації та здобули науковий ступень кандидата педагогічних наук. Більшість з випускників аспірантури (80 %) успішно виконують наукову та викладацьку діяльність в університеті. У 2013 р. на кафедрі педагогіки в аспірантурі навчалося 46 осіб; у 2015 р. – 34 особи (11 аспірантів; 19 здобувачів). Наукове керівництво аспірантами здійснюється 8 докторами педагогічних наук (Т.О. Дороніна, З.П. Бакум, В.А. Гаманюк, М.Б.Євтух, О.А. Коновал, Т.М.Мішеніна, О.О. Лаврентьєва, Л.О. Савченко) та 4 кандидатами педагогічних наук (О.С. Білоус, А.М.Король, Н.І. Зеленкова, С.М.Щербина). (Список аспірантів та здобувачів кафедри педагогіки за 2012-2018 рр., які навчалися в аспірантурі та захистили дисертації за посиланням).

     Під час навчання в аспірантурі молоді вчені спрямовують свою роботу на вирішення проблеми формування педагогічної творчості, оволодівають методами та засобами проведення наукових досліджень на сучасному рівні, вчаться самостійно здійснювати науковий пошук, педагогічну роботу, підвищуючи таким чином рівень науково-професійного складу.

      Дослідження здійснюються у межах наукових тем кафедри педагогіки: "Теоретико-методологічні засади підготовки майбутнього вчителя в умовах модернізації неперервної педагогічної освіти" (0119U102693); "Теорія та практика підготовки майбутніх учителів до реалізації ґендерного підходу в навчально-виховному процесі" (0119U102730).

     Науково-методична допомога аспірантам та здобувачам здійснюється назасіданнях семінару молодих дослідників кафедри педагогіки (керівник семінару – к.педн., доцент С.М. Щербина). На заняттях семінару молоді вчені вчаться висловлювати свої думки, обґрунтовуючи гіпотезу дослідження, мають можливість обговорити із колегами напрями власного наукового пошуку, звітують про результати констатувального та формувального експериментів тощо.

    Аспіранти кафедри педагогіки та здобувачі мають гарну нагоду публікувати свої здобутки з тем досліджень у періодичному  виданні кафедри "Педагогічне Криворіжжя".  Щорічно випускники аспірантури проходять передзахисти своїх дисертацій на засіданнях кафедри педагогіки та міжкафедральних семінарах.

      Отже, 26 років функціонування аспірантури є реальним показником ефективності роботи та широких перспектив у розвитку вітчизняної науки. Аспірантура кафедри педагогіки за напрямами підготовки та переліком спеціальностей повністю задовольняє потреби кафедр Криворізького державного педагогічного університету (та інших ЗВО) в спеціалістах вищої наукової кваліфікації.

У 2015 р. аспірантура із спеціальності 13.00.04 переведена на кафедру "Педагогіки і методики трудового навчання"

2386
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Квітень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30