Кафедра педагогіки
Криворізький державний педагогічний університет

Баруліна Юлія Олександрівна
  здобувачка кафедри педагогіки (2013-2017 рр.)

 

Дисертацію захищено 27 лютого 2017 р. у спеціалізованій вченій раді Д.58.053.01 Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. (Автореферат).

Бугра Аліна Вікторівна
здобувачка кафедри педагогіки (2013-2017 рр.)

 Освіта:  Криворізький державний педагогічний університет, спеціальність – Педагогіка і методика середньої освіти. Математика.

Тема дослідження: Дидактичні засади індивідуалізації самостійної навчальної діяльності студентів технічних спеціальностей ВНЗ при вивчення математичних дисциплін. 

Спеціальність: 13.00.09 - теорія навчання.

Науковий керівник: д-р педагогічних наук, професор О.А.Коновал.

Дисертацію захищено 29 вересня 2016 р. у спеціалізованій вченій раді Д.58.053.01 Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. (Автореферат).

Василюк Тамара Григорівна
аспірантка кафедри педагогіки (2013-2016 рр.)

Освіта:  Криворізький деВасилюк Тамара Григорівнаржавний педагогічний інститут (2004р.).

Тема дослідження: Дидактичні засади формування соціальної компетентності студентів педагогічних університетів у процесі навчання гуманітарних дисциплін.

Спеціальність: 13.00.09-теорія навчання.

Науковий керівник: д-р педагогічних наук, професор О.В. Малихін.

 Дисертацію захищено 24 лютого 2017 р. у спеціалізованій вченій раді Д.58.053.01 Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. (Автореферат).

 

Волікова Марина Миколаївна
аспірантка кафедри педагогіки (2013-2016 рр.)

Освіта:  Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка, спеціальність "Історія та нородознавство", кваліфікація вчитель історії та народознавства.

Тема дослідження: Проблеми соціостатевого виховання в педагогічній спадщині А.С. Макаренка.

Спеціальність: 13.00.01-загальна педагогіка та історія педагогіки.

Науковий керівник: д-р педагогічних наук, професорка Т.О. Дороніна.

Дисертацію захищено 28 жовтня 2016 р. у спеціалізованій вченій раді Д.44.053.03 Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка. (Автореферат).

 

Кучерган Єлизавета Валеріївна
аспірантка кафедри педагогіки (2013-2016 рр.)

Освіта: Криворізький національний університет, природничий факультет, спеціальність "Біологія"; кваліфікація - викладач біології, вчитель екології та практичний психолог у навчальних закладах (2013 р.);

Тема дослідження: Формування валеологічної складової у змісті підготовки майбутніх учителів (друга половина XX- початок XXI століття).

Спеціальність: 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки.

Науковий керівник: д-р педагогічних наук, професорка Т.О. Дороніна.

 Дисертацію захищено 26 травня 2017 р. у спеціалізованій вченій раді Д.44.053.03 Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка. (Автореферат).

Малоіван Марина Вікторівна
    здобувачка кафедри педагогіки

Освіта:  Криворізький державний педагогічний університет, спеціальність: Педагогіка і методика середньої лсвіти. мава та литература (англійська); кваліфікація - "викладач мови англійської, вчитель мови німецької та зарубіжної літератури" (2008 р.).

Тема дослідження: Дидактичні умови індивідуалізації самостійної навчальної діяльності студентів філологічних спеціальностей засобами інформаційних технологій.

Спеціальність: 13.00.09 - теорія навчання. 

Науковий керівник: д-р педагогічних наук, професор О.В. Малихін.

Дисертацію захищено 17 листопада 2016 р. у спеціалізованій вченій раді Д.58.053.01 Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. (Автореферат). 

Польгун Катерина Вячеславівна
аспірантка кафедри педагогіки (2014-2017 рр.)

 

Освіта:  КриворПольгун Катерина Вячеславівнаізький державний педагогічний університет, фізико-математичний факультет, спеціальність  "Педагогіка і методика середньої освіти. Математика" (2011 р.).

Тема дослідження: Організація інклюзивного навчання фізико-математичних дисциплін студентів з обмкженими фізичними можливостями у вищих технічних навчальних закладах. 

Спеціальн​ість: 13.00.09 - теорія навчання.

Науковий керівник: д-р педагогічних наук, професорка З.П. Бакум.

 

 

Томіліна Анна Олександрівна 
    аспірантка кафедри педагогіки (2009-2012 рр.)

Освіта: Киворізький державний педагогічний університет, спеціальність «Педігогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)», кваліфікація магістр педагогічної освіти. Викладач мови (англійської), вчитель мови (німецької) та зарубіжної літератури.

Тема дослідження: Дидактичні умови контролю й оцінювання знань студентів з гуманітарних дисциплін із застосуванням інформаційних технологій.

Спеціальність: 13.00.09 - теорія навчання.

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Г.Б.Штельмах.

Дисертацію захищено  2014 р. у спеціалізованій вченій раді Інституту педагогіки НАПН України.

Цвіркун Людмила Олександрівна
    аспірантка кафедри педагогіки (2014-2017 рр.)

Освіта: Криворізький технічний університет, спеціальність "Професійне навчання", кваліфікація інженер-педагог з комп’ютерних технологій.

Тема дослідження: Дидактичні умови формування проектно-конструкторської компетентності майбутніх інженерів у процесі графічної підготовки.

Спеціальність: 13.00.09 - теорія навчання.

Науковий керівник: д-р педагогічних наук, професорка З.П. Бакум.

 

 

Хоцкіна Світлана Миколаївна
    аспірантка кафедри педагогіки

Тема дослідження: Формування комунікативної компетентності майбутніх економістів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін.

Спеціальність: 13.00.04 - теорія та методика професійної освіти.

Науковий керівник: д-р педагогічних наук, професорка З.П. Бакум.

Дисертацію захищено  2013 р. у спеціалізованій вченій раді Київського університету імені Бориса Грінченка.

 

 

Ейвас Лариса Феліксівна
здобувачка кафедри педагогіки (2013-2016 рр.)

Освіта:  Криворізький державний педагогічний інститут, спеціальність "Креслення, малювання і праця"; кваліфікація вчитель малювання, креслення і трудового навчання (1984 р.).

Тема дослідження: Розвиток системи підготовки вчителів декоративно-прикладного мистецтва в контексті гуманізації освіти (друга половина XX - початок XXI століття).

Спеціальність: 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки.

Науковий керівник: д-р педагогічних наук, доцент В.А. Гаманюк.

 Дисертацію захищено 23 березня 2017 р. у спеціалізованій вченій раді Д.70.145.01 Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. (Автореферат).

 

2387
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Березень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31