Кафедра педагогіки
Криворізький державний педагогічний університет
 МН 02.10.20 3  

10 лютого 2020 року відбулося засідання секції молодих дослідників. Аспіранти (Т. Неваліхіна, О. Герасименко, Д. Шумська, К. Ступак) ознайомили присутніх зі змістом підготовлених ними до друку наукових статей. Відповідальна за роботу секції молодих дослідників С.М. Щербина звернула увагу молодих науковців на помилки, яких вони припускаються при підготовці наукових статей і нагадала вимоги до підготовки та публікації статей в журналах, що входять до науковометричних баз.

Також було проведено анкетування з метою виявлення проблем та труднощів, з якими стикаються молоді науковці при підготовці наукових досліджень та пошуку шляхів їх усунення. Робота секції відбулася в теплій, робочій атмосфері, а інформація, отримана молодими дослідниками, була для них важливою та корисною.

МН 02.10.20 2  МН 02.10.20 1 
10130

23 січня 2020 року відбулося чергове засідання секції молодих дослідників, на якому виступили аспіранти та здобувачі кафедри педагогіки та прозвітували про роботу над проблемою дослідження за перший семестр поточного навчального року. Представлені молодими науковцями звіти свідчать про їх плідну, кропітку роботу над науковим дослідженням. Перед молодими науковцями також виступила доцент кафедри А.М. Король, яка поінформувала та переконала молодих науковців у необхідності участі у науково-практичних конференція різного рівня задля їх подальшого професійного зростання та вдосконалення.

 

IMG 20200123 1503163 3

9950

24 листопада 2019 року відбулося чергове засідання секції молодих дослідників, на якому виступив з доповіддю аспірант кафедри педагогіки І.М. Дубель та представив результати роботи над другим розділом дисертації.

І.М. Дубель дав грунтовні відповіді на поставлені до нього запитання та переконав присутніх у тому, що він успішно здійснює дослідницьку роботу, результати якої представив у статті, поданій до друку у міжнародне наукове видання.

Перед молодими науковцями також виступила доцент кафедри  С.М. Щербина, яка ознайомила присутніх з вимогами до підготовки та публікації статей в журналах, що входять до науковометричних баз.

Робота секції відбулася в теплій, робочій атмосфері, а інформація, отримана  молодими дослідниками, була для них важливою та корисною.

24.11.2019 асп

9949

24 жовтня 2019 року відбулося чергове засідання секції молодих дослідників.

Здобувач кафедри педагогіки І.А. Коваленко представила результати роботи над дисертацією, відповіла на поставлені до неї запитання та переконала присутніх у гарній обізнаності з теми, яку досліджує.

9948

5 грудня 2019 р. відбулося чергове засідання методичного семінару молодих науковців кафедри педагогіки, в якому взяли участь аспіранти І-ІІІ років навчання. Відповідно до плану роботи семінару на ньому виступили аспірантка ІІІ року навчання В. Івченко (про особливості підготовки дизайнерів у країнах ЄС) та доцент кафедри педагогіки О.С. Білоус (про необхідність дотриманні академічної доброчесності під час наукових досліджень.

У роботі семінару взяла участь завідувач кафедри, професор Т.О. Дороніна, яка акцентувала увагу молодих дослідників на необхідності академічної мобільності шляхом залучення аспірантів міжнародних наукових (педагогічних) об’єднань (Association for Teacher Education in Europe - https://atee.education/), що сприяють їхній участі у міжнародних конференціях та публікації власних напрацювань у періодичних педагогічних виданнях (European Journal of Teacher Education).

Доцент кафедри С.М. Щербина акцентувала увагу на необхідності аспірантів ознайомитися із нормативною базою університету, що окреслює їхні права та обов’язки, наголосила на дотриманні викладачами принципу «студентоцентризму» та можливості побудови кожним/кожною здобувачем/здобувачкою освіти індивідуальної траєкторії професійного розвитку разом із науковоми керівниками та викладачами кафедри.

к п05.12.19

9511

1

2

 

2

Відповідальньна за роботу семінару молодих дослідників – доцент С.М.Щербина

9032

19 вересня 2019 р. на кафедрі педагогіки КДПУ відбулася атестація аспірантів І-ІІІ року навчання:
13.00.01 – теорія та історія педагогіки (загальна педагогіка та історія педагогіки);
13.00.09 – теорія навчання.

 

Кафедра аспіранти 19.0919

 

Метою діяльності аспірантури з часу її започаткування є створення дієвої системи підготовки і формування корпусу наково-педагогічних працівників та здійснення через них ефективної наукової та освітньої політики.
Перед молодими науковцями виступила д-р. пед. наук, професор Дороніна Т.О., яка детально зупинилася на особливостях роботи аспірантів за програмою докторів філософії, акцентувала увагу на сучасних вимогах до системності роботи аспірантів та своєчасності виконання етапів написання дисертації.

Аспіранти І-ІІІ років навчання, прозвітували щодо проведення наукового дослідження згідно з індивідуальним планом наукової роботи, в якому визначаються зміст, строки виконання та обсяг наукових робіт, а також запланований строк захисту дисертації протягом терміну підготовки в аспірантурі.
Під час обговорення звіту аспірантів було наголошено, що науково-методична допомога аспірантам здійснюється на засіданнях семінару молодих дослідників кафедри педагогіки (керівник семінару – канд. пед. наук, доцент Щербина С.М.). На заняттях семінару молоді вчені вчаться висловлювати свої думки, обґрунтовуючи гіпотезу дослідження, звітують про результати констатувального та формувального експериментів тощо.

 

Бажаємо аспірантам успіхів у навчанні та дослідницькій роботі!

8639
 

Відповідно до графіка проведення семінару молодих науковців,

28 березня 2019 р. відбулося чергове засідання, в якому брали участь: д-р пед. наук, професор Т.О. Дороніна, канд. пед. наук, доцент В.В. Іванова, канд. пед. наук, доцент І.Є. Макаренко, канд. пед. наук, доцент О.Б. Потапенко, канд. пед. наук, доцент С.М. Щербина, а також аспіранти та здобувачі кафедри педагогіки.
Перед присутніми виступила д-р пед. наук, професор Т.О. Дороніна, яка надала методичні поради молодим науковцям щодо грамотного визначення методології наукового дослідження; канд. пед. наук, доцент С.М. Щербина конкретизувала теоретичне визначення наукового апарату дослідження; канд. пед. наук, доцент І.Є. Макаренко котра ознайомила аспірантів та здобувачів із сучасними можливостями отримання грантів на наукове дослідження.

Під час засідання обговорювалося питання необхідності дотримання правил академічної доброчесності під час виконання наукових робіт. Було підкреслено можливості безкоштовного використанняпрограм Advego Plagiatus(http://advego.ru/plagiatus/) та Etxt Antiplagiat (http://www.etxt.ru/antiplagiat/) для самоперевірки.

 

Семінар 28.03.2019

Із результатами роботи над дисертаційними дослідженнями виступили аспірантка ІІІ року навчання Т.І. Ховрякова (тема доповіді: «Поняття «педагогічна преса» у вітчизняному науковому дискурсі»). Аспірант ІІ року навчання К.Є. Ступак представив статтю, підготовлену до представлення до друку до наукового фахового видання України (тема статті: «Система освіти у Фінляндії та її особливості»).
Під час проведення семінару молодих науковців панувала ділова, дружня атмосфера та діалогічна взаємодія учасників. Наприкінці засідання було уточнено подальший плани роботи семінару, конкретизовано завдання та визначено перспективи наукового пошуку дисертантів.

Відповідальньна за роботу семінару молодих дослідників – доцент С.М. Щербина.

7340

21 лютого 2019 р. відбувся семінар молодих науковців, в якому взяли участь: д-р пед. наук, професор Т.О. Дороніна, канд. пед. наук, доцент І.А. Волощук, канд. пед. наук, доцент В.В. Іванова, канд. пед. наук, доцент А.М. Король, канд. пед. наук, доцент С.М. Щербина, а також аспіранти та здобувачі кафедри педагогіки.
Перед присутніми виступила д-р пед. наук, професор Т.О. Дороніна, яка надала методичні поради молодим науковцям щодо науково вививаженого визначення методологічної основи, підходів, методів наукового дослідження; наглосила на необхідності дотримуватися вимог українського наукового писемного мовлення.
Канд. пед. наук, доцент І.А. Волощук, котра ознайомила аспірантів та здобувачів з механізмами впливу емоційного інтелекту на успішність виконання наукового дослідження.

Семінар 21.02.19

Про результати роботи над другим розділом дисертації виступила аспірантка (PhD) 3-го року навчання В.К. Коваленко (тема доповіді: «Формування готовності майбутніх учителів образотворчого мистецтва до використання комп’ютерної графіки у професійній діяльності»).
Засідання семінару молодих відбулося в діловій, дружній атмосфері та діалогічній взаємодії досвідчених і молодих науковців. Наступна зустріч останнього четверга березня.

Відповідальньна за роботу семінару молодих дослідників – доцент С.М. Щербина.

7013

Відповідно до графіка проведення семінару молодих дослідників, 24 січня 2019 р. відбулося чергове засідання, в якому брали участь: д-р пед. наук, професор Т.О. Дороніна, канд. пед. наук, доцент І.А. Волощук, канд. пед. наук, доцент Н.І. Зеленкова, канд. пед. наук, доцент С.М. Щербина, а також аспіранти та здобувачі кафедри педагогіки.

Семінар 22.09.19

Перед присутніми виступила д-р пед. наук, професор Т.О. Дороніна, яка надала методичні поради молодим науковцям щодо підготовки та публікації наукових статей з проблеми дослідження та необхідності дотримуватися правил академічної доброчесності. Завідувач повідомила аспірантів, що всі дисертаційні праці обов'язково проходять перевірку на антиплагіат. Канд. пед. наук, доцент Н.І. Зеленкова ознайомила аспірантів та здобувачів з вимогами щодо захисту кандидатських дисертацій. З результатами роботи над дисертаційними дослідженнями виступили аспірантка ІІІ року навчання Г.І. Іванова (тема доповіді: «Суть поняття «Культура розумової праці». Тайм-менеджмент як педагогічна технологія формування культури розумової праці студентів») та аспірант ІІ року навчання К.Є. Ступак (тема доповіді: «Особливості системи освіти у Фінляндії). Під час проведення семінару молодих науковців панувала ділова, дружня атмосфера та діалогічна взаємодія учасників.

Відповідальньна за роботу семінару молодих дослідників – доцент С.М. Щербина.

 

 

 

6736
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Квітень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30