Кафедра педагогіки
Криворізький державний педагогічний університет

1

2

9032

Відповідно до графіка проведення семінару молодих науковців, 28 березня 2019 р. відбулося чергове засідання, в якому брали участь: д-р пед. наук, професор Т.О. Дороніна, канд. пед. наук, доцент В.В. Іванова, канд. пед. наук, доцент І.Є. Макаренко, канд. пед. наук, доцент О.Б. Потапенко, канд. пед. наук, доцент С.М. Щербина, а також аспіранти та здобувачі кафедри педагогіки.
Перед присутніми виступила д-р пед. наук, професор Т.О. Дороніна, яка надала методичні поради молодим науковцям щодо грамотного визначення методології наукового дослідження; канд. пед. наук, доцент С.М. Щербина конкретизувала теоретичне визначення наукового апарату дослідження; канд. пед. наук, доцент І.Є. Макаренко котра ознайомила аспірантів та здобувачів із сучасними можливостями отримання грантів на наукове дослідження.

Семінар 28.03.2019

Із результатами роботи над дисертаційними дослідженнями виступили аспірантка ІІІ року навчання Т.І. Ховрякова (тема доповіді: «Поняття «педагогічна преса» у вітчизняному науковому дискурсі»). Аспірант ІІ року навчання К.Є. Ступак представив статтю, підготовлену до представлення до друку до наукового фахового видання України (тема статті: «Система освіти у Фінляндії та її особливості»).
Під час проведення семінару молодих науковців панувала ділова, дружня атмосфера та діалогічна взаємодія учасників. Наприкінці засідання було уточнено подальший плани роботи семінару, конкретизовано завдання та визначено перспективи наукового пошуку дисертантів.

Відповідальньна за роботу семінару молодих дослідників – доцент С.М. Щербина.

7340

21 лютого 2019 р. відбувся семінар молодих науковців, в якому взяли участь: д-р пед. наук, професор Т.О. Дороніна, канд. пед. наук, доцент І.А. Волощук, канд. пед. наук, доцент В.В. Іванова, канд. пед. наук, доцент А.М. Король, канд. пед. наук, доцент С.М. Щербина, а також аспіранти та здобувачі кафедри педагогіки.
Перед присутніми виступила д-р пед. наук, професор Т.О. Дороніна, яка надала методичні поради молодим науковцям щодо науково вививаженого визначення методологічної основи, підходів, методів наукового дослідження; наглосила на необхідності дотримуватися вимог українського наукового писемного мовлення.
Канд. пед. наук, доцент І.А. Волощук, котра ознайомила аспірантів та здобувачів з механізмами впливу емоційного інтелекту на успішність виконання наукового дослідження.

Семінар 21.02.19

Про результати роботи над другим розділом дисертації виступила аспірантка (PhD) 3-го року навчання В.К. Коваленко (тема доповіді: «Формування готовності майбутніх учителів образотворчого мистецтва до використання комп’ютерної графіки у професійній діяльності»).
Засідання семінару молодих відбулося в діловій, дружній атмосфері та діалогічній взаємодії досвідчених і молодих науковців. Наступна зустріч останнього четверга березня.

Відповідальньна за роботу семінару молодих дослідників – доцент С.М. Щербина.

7013

Відповідно до графіка проведення семінару молодих дослідників, 24 січня 2019 р. відбулося чергове засідання, в якому брали участь: д-р пед. наук, професор Т.О. Дороніна, канд. пед. наук, доцент І.А. Волощук, канд. пед. наук, доцент Н.І. Зеленкова, канд. пед. наук, доцент С.М. Щербина, а також аспіранти та здобувачі кафедри педагогіки.

Семінар 22.09.19

Перед присутніми виступила д-р пед. наук, професор Т.О. Дороніна, яка надала методичні поради молодим науковцям щодо підготовки та публікації наукових статей з проблеми дослідження, а також канд. пед. наук, доцент Н.І. Зеленкова, котра ознайомила аспірантів та здобувачів з вимогами щодо захисту кандидатських дисертацій. З результатами роботи над дисертаційними дослідженнями виступили аспірантка ІІІ року навчання Г.І. Іванова (тема доповіді: «Суть поняття «Культура розумової праці». Тайм-менеджмент як педагогічна технологія формування культури розумової праці студентів») та аспірант ІІ року навчання К.Є. Ступак (тема доповіді: «Особливості системи освіти у Фінляндії). Під час проведення семінару молодих науковців панувала ділова, дружня атмосфера та діалогічна взаємодія учасників.

Відповідальньна за роботу семінару молодих дослідників – доцент С.М. Щербина.

 

 

 

6736

Звіт 10.01.19

6668

25.10

2910

Семінар 1

2435

Шановні аспіранти!

В атестаційному віснику МОН молоді та спорту України (2012, №5)

було опубліковано статтю «Права та обов’язки аспірантів».

Пропонуємо Вам її для ознайомлення.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АСПІРАНТІВ

     Діяльність у галузі підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів регламентується «Положенням про підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.1999 р. № 309. Виділяючи державне замовлення на підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів через аспірантуру, держава велику увагу приділяє раціональному використанню бюджетних коштів. Основним критерієм ефективної діяльності аспірантури є кількість захищених дисертацій здобувачами під час навчання в аспірантурі. У зв’язку з цим велика відповідальність полягає безпосередньо на аспірантів.

     Аспіранти мають право на:

1. Користування навчально-виробничою, науковою, культурно-спортивною, оздоровчою базою вищих навчальних закладів, наукових установ.

2. Отримання будь-якої відкритої наукової інформації і наукового консультування.

3. Участь у науковій діяльності кафедри, відділу, лабораторії.

4. Отримання державної стипендії встановленого розміру в разі зарахування на навчання: з відривом від виробництва за державним замовленням.

5. Переривання навчання з поважних причин з подальшим його продовженням. Тривалість і кількість переривань навчання, а також поважність причин визначаються вченою радою вищого навчального закладу, наукової установи.

6. Щорічні канікули тривалістю до двох календарних місяців, які включаються до загальною терміну навчання у разі зарахування на навчання з відривом від виробництва.

7. Участь у виборах до органів самоврядування вищого навчального закладу, наукової установи.

8. Роботу за сумісництвом відповідно до законодавства України (на підставі укладених договорів).

9. Безпечні та нешкідливі умови навчання і праці.

10. Забезпечення впорядкованим житлом у разі зарахування на навчання з відривом від виробництва за державним замовленням - на час навчання за умови оплати вартості користування житлом аспірантом (іногороднім).

11. Покладення вищими навчальними закладами, науковими установами на аспірантів обов’язків, не пов’язаних з підготовкою дисертації, забороняється.

Аспіранти зобов’язані:

1. Дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм поведінки.

2. Глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, під­вищувати загальний культурний рівень.

3. Опанувати методологію проведення наукових досліджень.

4. Виконувати індивідуальний план роботи над дисертацією. Індивідуальний план роботи аспіранта передбачає складання кандидатських іспитів із спеціальності, іноземної мови та філософії, а за потреби - додаткового іспиту, визначеного рішенням спеціалізованої вченої ради закладу, установи, де передбачається захист дисертації, і заліків з дисциплін, визначених рішенням вченої ради вищого навчального закладу, наукової установи з урахуванням профілю підготовки, а також педагогічної практики.

5. Звітувати про хід виконання дисертації на засіданні кафедри, відділу, лабораторії, вченої ради вищого навчального закладу, наукової установи.

6. У встановлений термін захистити дисертацію або подати її до спеціалізованої вченої ради.

7. Дотримуватися статуту і правил внутрішнього розпорядку вищого навчального закладу, наукової установи.

2390
919
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Листопад 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30