Кафедра педагогіки
Криворізький державний педагогічний університет

 

 

 

Програма вивчення курсу «Педагогіка» є своєрідним путівником оволодіння студентами педагогічною теорією.

Її призначення – допомогти майбутнім учителям усвідомити значущість педагогічної науки та використовувати її положення у розвязанні практичних педагогічних проблем: поринути в процес збагнення складності, унікальності, краси й творчості педагогічної діяльності; побачити "себе в професії1" і "професію в собі"; зрозуміти роль власної перетворювальної діяльності у своєму професійному становленні, визначити оптимальні шляхи вдосконалювання рівня професіоналізму й педагогічної майстерності.

В основу навчальних занять покладені наступні підходи:

·       культурологічний, що допомагає осмислити ціннісні підстави педагогічної теорії й усвідомити педагогічну діяльність як сферу морального, світоглядного самовизначення майбутнього вчителя;

·       особистісно-діяльнісний, що забезпечує кожному студентові позицію суб'єкта діяльності й розвитку, персоналізацію навчання, сприйняття кожного цікавою особистістю;

·       діалогічний, що передбачає рівноправні суб'єкт-суб'єктні відносини в системі "викладач - студент", емоційну відкритість і взаємодовіру;

·       індивідуально-творчий, орієнтує на виявлення й розвиток творчих можливостей майбутнього вчителя, навчання способам самостійно рухатися до кінцевого результату.

 

725
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша