Кафедра педагогіки
Криворізький державний педагогічний університет

18 жовтня, у гуртожитку № 1 зі студентами ІІІ курсу фізико-математичного факультету, гр. МІ-15, було проведено круглий стіл на тему "Фактори ризику розвитку серцево-судинних захворювань (куріння, алкоголь, надлишкова вага, недостатня рухливість)".
Мета даного заходу була з’ясувати: які найголовніші фактори ризику серцево-судинних захворювань у молоді. У ході круглого столу студенти розкрили вплив різних чинників на функціональний стан серцево-судинної системи; обґрунтували вплив здорового способу життя як одного з факторів зміцнення функціонального стану серцево-судинної системи. Підводячи підсумки даного заходу, студенти разом з викладачем кафедри педагогіки Волощук І.А., з’ясували, що зниження резервних можливостей організму у молодих людей, зокрема серцево-судинної системи спостерігається у студентів, які не дотримуються оптимального режиму харчування, ведуть малорухливий спосіб життя, мають шкідливі звички та надлишкову вагу.18.10.2017

3195

25 жовтня 2017 року відбувся виховний захід зі студентами ІІ курсу природничого та музично-педагогічного факультетів, спрямований на пропаганду здорового способу життя серед учнівської та студентської молоді. Бесіда зі студентами була проведена доцентом кафедри педагогіки С.М. Щербиною, старшим викладачем кафедри біології та методики її викладання М.О. Квітко та магістром природничого факультету Ю.В. Білік.
Доцент кафедри педагогіки С. М. Щербина зазначила, що пріоритетним завданням системи освіти є виховання людини в дусі відповідального ставлення до свого здоров’я та здоров’я оточуючих як до найвищої індивідуальної й суспільної цінності та залучила студентів до обговорення теми: «Здоров’язберігаюче навчання – пріоритет сучасної освіти».
Під час обговорення було з’ясовано, що в умовах шкільного навчання учні залучаються до діяльності, для якої характерні високий рівень психічних та фізичних навантажень. Усе це зумовлює збої в емоційному стані та негативно відображається на здоров’ї учнів, як фізичному, психічному, так і духовно-моральному. Під час бесіди було відмічено, що учні і студенти та їх здоров’я виступають найважливішими педагогічними цінностями, а отже, не молодь треба пристосовувати до освітнього процесу, а цей процес – до молоді.
С.М. Щербина акцентувала увагу майбутніх педагогів на тому, що саме вони мають забезпечити здоров’язберігаюче навчання учнів та нагадала педагогам-початківцям про необхідність дотримання здоров’язберігаючих компонентів уроку, серед них: динамічні паузи; оздоровчі хвилинки; чергування поз учнів під час уроку; ранжирування навчального матеріалу уроку за ступенем складності, новизни, актуальності; використання активних методів навчання: пошукового, діалогічного, ігрового, проектного, дослідницького тощо.
Жваве обговорення серед присутніх викликали представлені відеоматеріали, презентації, бесіда була для майбутніх педагогів актуальною та змістовною.

25.10.2017

3196

20 жовтня 2017 року з магістрантами географічного факультету та студентами гр. ГОЕ-14 до Всесвітнього дня психічного здоров’я (10 жовтня) та в рамках програми «Формування здорового способу життя у студентів і співробітників» (методист кафедри педагогіки - канд. пед. наук, доцент, О.С. Білоус) було проведено годину спілкування на тему: «Здоров’я нації у твоїх руках». Метою заходу було підвищення обізнаності студентства про проблеми не лише фізичного, але й психічного здоров’я, про захист інтересів та прав людей з особливими потребами. Психічне здоров’я має першочергове значення для особистого благополуччя, підтримки здорових людських відносин і здатності кожної людини зробити внесок в життя суспільства. У ході спілкування обговорені питання формування позитивного емоційного клімату; конфлікти, причини їх виникнення та способи подолання; окреслено шляхи підвищення толерантності до людей із психічними вадами.

 

20.10.2017

 

3193

14.11.17 р. зі студентами ІІ курсу факультету географії історії та туризму (історія) доцентом кафедри педагогіки В.В.  Івановою був проведений круглий стіл на тему «Виховання сучасного патріота – основне завдання сьогодення».
Виховний захід, присвячений патріотичному вихованню, мав донести до свідомості студентів, що формування особистості патріота України – одне з провідних завдань виховної роботи у ВНЗ. Громадянська позиція свідомого українця має полягати в активному обстоюванні традиційних для нашого менталітету чеснот: любові до рідної землі,працелюбності, товариськості, щирості, гостинності, цінності родинного життя, духовності, поважного ставлення до людей.
Наприкінці дискусії було підведено підсумки: національно-патріотичне виховання має охоплювати всіх учасників навчально-виховного процесу, сприяти формуванню у студентів національних та загальнолюдських цінностей, особистісних якостей, що притаманні громадянину України.

14.11.2017

3192

Здоровий спосіб життя

2442

26 травня 2017 р. у рамках виховної роботи зі студентським колективом канд. пед. наук, доцент Білоус О.С. зі студентами географічного факультету (ГТІ-14, ГТІ-13) відвілали екскурсію до геолого-мінералогічного музею ДВНЗ "КНУ" задля формування професійної спрямованості.

 

IMG 4293 IMG 4287

2007

Людина зявляється на світ, щоб бути щасливою… Ми різної статі, маємо різні уподобання, здібності, прагнення, але ми повинні мати рівні права і можливості для навчання, отримання освіти, лікування, здобуття професії та отримання цікавої й високооплачуваної роботи. Все має залежати лише від нашої наполегливості у прагненні успіху, а не від того, жіночої ми чи чоловічої статі.

         На практичних заняттях зі спецкурсу «Гендерна педагогіка», які проходять у формі тренінгів, студенти ознайомлюються з теоретико-методичними засадами гендерної педагогіки, формують новий гендерний світогляд, розвивають професійні компетентності і формують навички здійснення гендерної освіти, виховання та інформаційно-просвітницької діяльності щодо забезпечення гендерної рівності на практиці.

         На фото: студенти 3 курсу факультету української філології (05.04.2017; 06.04.2017)

 Викладач: канд. пед. наук, Макаренко І.Є.

       IMG 5932     IMG 5964     

IMG 5969IMG 5967             

1673

У рамках проведення семінарських занять з дисципліни  "Методика виховної роботи", на факультеті іноземних мов, ІІІ курс, гр. АНФ-14-1, АНФ-14-2, НАФ-14, РАФ-14, з теми  "Методика виховної роботи педколективу з використанням національних традицій у сучасній школі" були проведені "Українські вечорниці".

Метою заняття було: виявити напрями роботи класного керівника з використання національних традицій, надати практичні навички студентам у реалізації сучасних виховних завдань національного виховання,  виховувати  у студентах  повагу та любов до традицій рідного народу, до української пісні, інтерес до вивчення минулого рідного краю, прагнення зберегти народні звичаї та обряди. Розкрити моральні устої українського народу через традиції та обряди. Розвивати творчі акторські здібності студентів.

На семінарському занятті студенти ознайомилися з давнім народним звичаєм проводити вечорниці, що є  однією з форм осінньо-зимових вечірніх   розваг сільської  молоді на Україні.  На вечорниці оповідали   казки, танцювали, поєднуючи   дозвілляз роботою. Здавна зібрання молодих відбувалося на вечорницях. Вечорниці починалися пізньої осені  і тривали до початку Великого посту.  

На вечорницях була присутня та скуштувала вареники з вишнями та картоплею викладач кафедри педагогіки Волощук І.А.

Bvlkarf3SLsVEfceOfNkuE

KIgmkYReYA8WLrycTIef68

 

 

1614
     IMG 20170307 110700      IMG 20170307 105546
 
07.03.17 зі студентами природничого факультету (БХ-15), був проведений круглий стіл на тему: «Здоров’я – найдорожчий скарб дарований людині природою». У сучасних умовах проблема збереження здоров'я людей надзвичайно важлива у зв'язку з різким зниженням відсотка здорових людей. В процесі дискусії зі студентами обговорювалась проблема збереження здоров’я. Була звернута увага студентів на те, що вони повинні виховувати у себе корисні звички як альтернативи звичкам шкідливим і формування установок на ведення здорового способу життя.Також в процесі обговорення вирішувались питання пошуку оптимальних засобів збереження та зміцнення здоров'я студентів, створення найбільш сприятливих умов для формування у студентів ставлення до здорового способу життя як до одного з головних шляхів у досягненні успіху. Наприкінці дискусії були підведені підсумки, а саме - тільки людина, що живе в гармонії з собою і зі світом, буде дійсно здорова, та зможе адекватно оцінювати своє місце і призначення в житті.
На заході була присутня викладач кафедри педагогіки канд. пед. наук, доцент Іванова В.В.
1439

     

 

Фото1   Фото2

Фото3   Фото4

 

    14 грудня 2017 р. у рамках програми «Участь у профорієнтаційній роботі та довузівській підготовки молоді», в КЗШ № 65 зі студентами природничого факультету (V курс, БПс-12) Вишнивецький О., Лещенко Г. для учнів 10-го класу, була проведена бесіда «за круглим столом», тема «Професія вчителя – найкраща під сонцем» та проведений тренінг «Вивчення готовності учнів до вибору майбутньої професії».

    Вибір професії – один з головних життєвих виборів, який здійснює людина в юному віці. Він має значення як для самої людини, так і для суспільства. Вибір професії – це по суті вибір життєвого шляху, вибір долі. Від вибору професії до душі у великій мірі залежить задоволення людини своєю долею.

   Виховний захід, який було присвячено професії учителя, мав на меті у доступній формі донести до свідомості учнів, що вчитель – одна з найшанованіших, найпочесніших та найвідповідальніших професій.

   Теми, які обговорювались, сприяють формуванню у молоді шанобливого ставлення до вчительської праці. Під час заходу звучали вірші, притчі, пісні, висловлювання видатних людей про вчителів.

     Методист кафедри педагогіки: канд. пед. наук, доцент Іванова В.В.

1190
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Квітень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30