Кафедра педагогіки
Криворізький державний педагогічний університет
 

Учитель виховує насамперед своїм прикладом,

вчинками, знаннями. Щоб його інтелектуальні

 надбання стали часткою духовного світу учнів,

треба мати справжню освіченість, постійно її

поглиблювати і збагачувати

О. Захаренко

         На базі КГ №49 15 травня 2017 року відбулося засідання міського круглого столу “Використання новітніх педагогічних технологій в умовах модернізації сучасної освіти” викладачів кафедри педагогіки Криворізького державного педагогічного університету з творчо працюючими вчителями навчального закладу міста. Засідання  міського круглого столу ставило за мету:

- створювати позитивну мотивацію вчителів до креативної діяльності, творчого інноваційного пошуку ефективних шляхів збагачення змісту методичної роботи педагогів, популяризувати досвід вчителів шляхом публікацій;

- сприяти переорієнтації методичної роботи вчителів на впровадження перспективних моделей збагачення креативного науково-методичного інструментарію у зміст прIMG 6126едметів;

- формувати сучасний стиль креативного мислення освітян, якості вчителя — дослідника, здатного виховати гармонійно і всебічно розвинену особистість, з високими інтелектуально творчими й естетичними цінностями;

- презентувати практичний досвід роботи науковців кафедри педагогіки КДПУ та вчителів КГ №49, щодо ефективного впровадження новітніх педагогічних технологій в навчальний процес та їх вплив на модернізацію і підвищення якості освіти в умовах реалізації Концепції нової української школи.

         У обговоренні дискусійних питань засідання міського круглого столу брали участь:

         Дороніна Т.О., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки КДПУ; Тимофієва Л.Є., директор КГ № 49; Клименко С.В., керівник шкільного методичного об'єднання вчителів; Потапенко О.Б., к.п.н., доцент  кафедри педагогіки КДПУ; Сидоренко Н.Б., заступник директора з НМР; Динькова О.В., вчитель англійської мови; Щербина С.М. к.п.н., доцент  кафедри педагогіки КДПУ; Садова В.В.  к.п.н., доцент  кафедри педагогіки КДПУ; Кравченко Т.В., вчитель фізики та астрономії; Захарова В.А. вчитель географії; Білоус О.С.,  к.п.н., доцент  кафедри педагогіки КДПУ; Пянковська І.О., вчитель зарубіжної літератури; Волощук І.А. к.п.н., доцент  кафедри педагогіки КДПУ; Зеленкова Н.І. к.п.н., доцент  кафедри педагогіки КДПУ; Іванова В.В.  к.п.н., доцент  кафедри педагогіки КДПУ; Бабенко В.М. вчитель російської мови; Макаренко І.Є.  к.п.н., доцент  кафедри педагогіки КДПУ; Конельська І.М., практичний психолог; Іванова Г.І. аспірантка  кафедри педагогіки КДПУ Трусова А.М. аспірантка  кафедри педагогіки КДПУ та інші.IMG 4264

         Учасниками круглого столу були вироблені рекомендації для  творчо працюючих вчителів Криворізької гімназії № 49 з теми: «Використання новітніх педагогічних технологій  в умовах модернізації сучасної освіти»

Тенденції розвитку сучасного суспільства висувають нові вимоги до навчального процесу. З одного боку, змінюється зміст освіти, який збільшує навантаження на учня, з іншого боку, виникає необхідність якісно нових методик викладання, які дозволили б не тільки зібрати різноманітні знання в єдину систему, але й сформувати в учнів компетенції, необхідні для життя в сучасному світі.

Керуючись нормативно-правовими документами в галузі освіти та ознайомившись з перспективним досвідом викладачів кафедри педагогіки КДПУ та вчителів  КГ №49, учасники  круглого столу

рекомендують вчителям:

  • включити до змісту планування самоосвітньої діяльності вчителів напрями роботи з питань використання інноваційних педагогічних технологій;
  • з метою реалізації основних положень Концепції нової української школи відводити належне місце креативним методам навчання: диспутам, груповій роботі, рольовій грі, керованим дослідженням, проектам тощо;
  • поповнювати банки медіа-відеотеки, комп’ютерних програм, мультимедійних посібників та презентувати практичний досвід роботи з питань методично-технологічних аспектів ефективного впровадження сучасних  інноваційних технологій навчання;
  • висвітлювати педагогічний досвід із вищезазначеної проблеми в ЗМІ, мережі Інтернет, у фахових виданнях, наукових збірниках КДПУ.

IMG 4268

 

 

2006
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Січень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31