Кафедра педагогіки
Криворізький державний педагогічний університет

3 жовтня 2019 р. на засіданні кафедри педагогіки було розглянуто питання: «Про рекомендацію до захисту дисертаційної роботи аспірантки кафедри педагогіки Криворізького державного педагогічного університету Селищевої Ірини Анатоліївни на тему: «Розвиток історичної освіти в навчальних закладах України (кінець ХХ – початок ХХІ ст.)»; спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки». Науковий керівник: д-р пед. наук, професорка, завідувачка кафедри педагогіки КДПУ Дороніна Т.О.
3.10.19 Селищева

На початку захисту ректор КДПУ, д-р філол. наук, професор Шрамко Я.В., привітав викладачів кафедри педагогіки, особисто професорку Дороніну Т.О. з успішним проведенням І Східноєвропейського семінару з гендерної освіти: «Гендерний дискурс в освітній політиці: виклики сьогодення».
Далі із доповіддю про головні результати дослідження виступила Селищева І.А., яка представила ґрунтовний аналіз наукової роботи. Зауваження та свої пропозиції представили рецензенти: д-р. пед. наук., професор Коновал О.А. та канд. пед. наук, доцентка Щербина С.М.
В результаті обговорення висловлених під час аналізу дисертаційного дослідження пропозицій, присутні на засіданні дійшли узгодженого висновку щодо рекомендації дисертації Селищевої І.А. на тему: «Розвиток історичної освіти в навчальних закладах України (кінець ХХ – початок ХХІ ст.)»; спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки спеціалізованій вченій раді для попереднього розгляду та захисту.

Світлини за посиланням

8913
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша