Кафедра початкової освіти
Психолого-педагогічний факультет

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 

Кафедра початкової освіти психолого-педагогічного факультету КДПУ проводить щорічний випуск збірника наукових праць викладачів та вчителів міста, області «Формування творчої особистості в умовах компетентнісної освіти». До друку приймаються  матеріали, в яких розглядається коло найрізноманітніших питань щодо формування творчої особистості засобами новітніх технологій навчання і виховання в дошкільних закладах освіти, у загальноосвітній (у тому числі й початковій) та вищій школі.

Перспективними видаються такі напрямки дослідження:

-      шляхи формування творчої особистості дітей дошкільного віку;

-      становлення творчої особистості учня початкової, основної та старшої школи;

-      розвиток творчої особистості майбутніх учителів;

-      можливості післядипломної освіти у розвитку творчої особистості вчителя загальноосвітньої школи;

-       перспективність і наступність становлення творчої особистості: дошкільний заклад – загальноосвітня (початкова, основна, старша) школа – вища школа;

-      розвиток якостей мислення (гнучкість, самостійність, критичність, логічність);

-      інтегрований підхід до формування творчої особистості в дошкільних, загальноосвітніх та вищих навчальних закладах;

-      розвиток мотиваційної, пізнавальної та соціальної сфер особистості учня;

-      розвиток естетичних смаків та художнього мислення;

-      розвиток образної пам’яті, уяви особистості;

-      формування творчої особистості у процесі вивчення шкільних дисциплін;

-      розвиток комунікативної компетентності;

-      розвиток інтелектуальної культури особистості;

-      розвиток пізнавальних інтересів;

-      формування інтересу учнів у здобутті нових знань;

-      компетентнісний підхід у навчанні і вихованні в освітніх закладах;

-      інтеграція змісту і форм навчання як важлива умова реалізації компетентнісного підходу у сучасній освіті;

-      особливості використання інтегрованих завдань у початковій школі, їх роль у формуванні мовних знань і мовленнєвих умінь молодших школярів;

-      методи і прийоми  розвитку навчально-інтелектуальних умінь учнів початкових класів під час використання змодельованих ситуацій тощо.

Статті приймаються до друку українською та російською мовами до 01.11.2017р. Електронний варіант тексту обсягом 6-8 сторінок у форматі А4, набраних у редакторі Word у вигляді комп’ютерного файлу з розширенням *doc, *rtf. Поля: ліве – 2 см, праве – 2 см, верхнє – 2 см, нижнє – 2 см. Шрифт тексту Times New Roman 14, абзац 1,25, міжрядковий інтервал 1,5; не виставляти примусові переноси, не архівувати, не накладати заборону на редагування. Список літератури – до 6.

Список літератури в алфавітному порядку оформлювати згідно з державним стандартом. Окремо подаються відомості про автора: ПІБ, посада, місце роботи: Кульбачна Антоніна Петрівна – учитель вищої категорії, учитель-методист КЗШ №41.

Автор статті відповідає за правильність і достовірність поданого матеріалу, точність цитування джерел та посилання на них. Потрібно розрізняти тире ( – ) і дефіс (-): відмінність полягає у розмірі і наявності пробілів до і після тире (цього дотримуватись і в списку літератури). Після слова перед розділовим знаком пробіл не робити.

Зразок оформлення статті

 

ІДЕЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА У СВІТЛІ ВИМОГ НОВОГО ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ ПОЧАТКОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ

О.А. Павлик

Література  (за алфавітом до 6 джерел)

  1. Бакум З. П. Теоретико-методичні засади навчання фонетики української мови в гімназії: [монографія] / З. П. Бакум. – Кривий Ріг: Видавничий дім, 2008. – 338 с.

Матеріали надсилати електронною поштою на адресу: sobol.olga062@gmail.com окремим файлом з назвою *doc. Орієнтовна ціна публікації – 25 грн. за сторінку.

За довідками звертатися за телефонами: (0564) 71-54-51 – кафедра початкової освіти або 0963463422 – Павлик Олена Анатоліївна, 0971571158 – Пруняк Володимир Васильович, 0963996131 – Соболь Ольга Віталіївна

2396
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Січень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31