Кафедра початкової освіти
Психолого-педагогічний факультет

                                                                                   

                                                                                        ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ

З МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

на 2016-2017 н. р.

Керівник: к. пед. н., доц. Павлик Олена Анатоліївна

1.      Розвиток літературно-творчих здібностей учнів 2 (3,4) класів на уроках літературного читання.

2.      Формування когнітивних умінь молодших школярів на уроках літературного читання.

3.      Вироблення в учнів 2(3,3) класу мотивації навчання української мови.

4.      Розвиток дитячої особистості засобами читацької діяльності.

5.      Формування читацької компетентності молодших школярів на уроках літературного читання в 2(3,4) класі.

6.      Художній текст як засіб інтелектуального розвитку молодших школярів на уроках літературного читання.

7.      Становлення і розвиток якостей дитини-читача на уроках літературного читання.

8.      Формування читацької самостійності молодших школярів засобами проектної технології.

9.      Розвиток інформаційної культури молодших школярів на уроках літературного читання.

10. Розвиток творчої діяльності учнів 3(4) класу на основі прочитаного.

11. Становлення творчої особистості молодших школярів у процесі вивчення основ фонетики (лексикології, будови слова, синтаксису) (на вибір).

12. Розвиток писемного мовлення учнів 3(4) класу на уроках української мови як другої в умовах компетентнісної освіти.

13. Формування усного мовлення школярів на уроках української мови як другої в умовах російсько-української двомовності.

14. Розвиток монологічного мовлення школярів на уроках літературного читання.

15. Удосконалення діалогічного мовлення школярів під час вивчення основ фонетики (лексикології, будови слова, морфології, синтаксису) в початкових класах.

16. Формування компетентності уміння вчитися на уроках української мови в 1 (2, 3, 4) класі.

17. Формування соціокультурної компетентності учнів 2 (3, 4) класу засобами ситуативного моделювання.

18. Формування ключової комунікативної компетентності молодшого школяра засобами інтерактивних технологій.

19. Реалізація міжпредметних зв'язків у процесі вивчення тексту (лексики, будови слова, частин мови, речення) на уроках рідної (або української) мови.

20. Формування творчої особистості молодшого школяра на уроках літературного читання в 2 (3,4) класі.

21. Проблемний підхід до вивчення української мови класі (у процесі вивчення певного розділу шкільної програми).

22. Формування соціокультурної компетенції молодших школярів у процесі вивчення тексту (частин мови, будови слова, основ лексикології, речення) в початкових класах.

23. Формування орфографічної пильності учнів 2 (3, 4) класів засобами інформаційних технологій.

24. Розвиток зв'язного мовлення молодших школярів засобами інтегрованого навчання.

25. Удосконалення комунікативно-мовленнєвих умінь молодших школярів засобами проектних технологій.

26. Формування в молодших школярів поняття про науково-популярну статтю (байку тощо) на уроках літературного читання.

27. Формування в учнів 2, 3 (4) класу вмінь удосконалювати написане.

28. Формування в учнів 1 (2,3,4) класу орфоепічних навичок.

29. Формування когнітивних умінь молодших школярів у процесі вивчення української мови.

30. Формування критичного мислення школярів у процесі навчання української мови в 3 (4) класі.

841
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Січень 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31