Кафедра початкової освіти
Психолого-педагогічний факультет

Тематика курсових робіт з методики навчання математики молодших школярів на 2016-2017 н.р.

Викладачі: Кисільова-Біла В.П., Денисенко Є.В.

Загальні питання методики навчання математики

в початкових класах.

1.          Особливості уроку математики в початкових класах у контексті технології компетентнісної освіти.

2.          Умови розвитку математичних компетенцій учнів (1, 2, 3, 4) класу. (Клас за вибором студента).

3.          Розвиток креативного мислення учнів початкових класів у процесі проективної діяльності на уроках математики.

4.           Навчання учнів каліграфічному письму математичних символів на основі формування узагальненого способу їх написання.

5.          Робота з довідниками та словниками з математики - засіб формування потреби до пошуку нової інформації в молодших школярів.

6.          Формування вміння вчитися на уроках математики (1, 2, 3, 4) класі. (Клас за вибором студента).

7.          Розвиток комбінаторного мислення молодших школярів у процесі вивчення математики.

8.          Комбінаторні задачі в початковому курсі математики.

9.          Відношення в початковому курсі математики.

10.     Структурні форми висловлень в початковому курсі математики.

11.     Операції над множинами - теоретична основа засвоєння арифметичних дій над цілими невід'ємними числами.

12.     Формування мотиваційної спрямованості молодшого школяра засобами навчально-творчих задач з математики.

13.     Оволодіння основами логіки у процесі вивчення математики в (1, 2, 3, 4) класі. (Клас за вибором студента).

14.     Формування соціальної компетентності на уроках математики в (1, 2, 3, 4) класі. (Клас за вибором студента).

15.     Методика роботи над засвоєнням математичних понять молодшими школярами.

16.     Розвиток пізнавального інтересу учнів до вивчення математики через  включення історичного матеріалу (на прикладі вивчення теми чи змістової лінії, які обираються студентами самостійно).

17.     Формування економічної культури молодших школярів на основі інтеграції математичних змісту і економічних понять.

18.     Узагальнення і систематизації математичних уявлень учнів першого класу на основі принципу наступності між довкіллям і початковою школою (на прикладі змісту навчального матеріалу - ознаки предметів).

19.     Розвиток просторових уявлень учнів першого класу.

20.     Навчання першокласників основним прийомам мислиннєвої діяльності на уроках математики (прийоми - порівняння, узагальнення, класифікація).

21.     Інтегровані уроки математика - початки інформатики на основі комп'ютерних технологій в початковій школі.

22.     Формування навчальної компетентності учнів в 1 (2, 3, 4) класу у процесі вивчення математики. (Клас за вибором студента).

Часткові питання методики навчання математики молодших школярів (за змістовими лініями програми з математики для 1-4 кл.)

1. Змістова лінія : «Числа, дії над числами».

1.    Наступність у вивченні нумерації і складу чисел в межах 10 в дошкільному навчальному закладі і школі.

2.    Оновлення методики вивчення нумерації чисел від 1 до 100 у першому класі (відповідно до змін у програмі).

3.    Формування поняття про число в першому класі.

4.    Формування обчислювальних навичок учнів 1 (2, 3, 4) класу на основі виокремлення обчислювальних прийомів. (Клас за вибором студента).

5.    Організація обчислювальної діяльності учнів на уроці математики як засіб формування їх обчислювальної компетентності (на прикладі .... Класу, клас за вибором студента).

6.    Підготовка учнів 2-го класу до вивчення табличних випадків множення і ділення

7.    Методика вивчення ділення з остачею у третьому класі.

8.    Вивчення позатабличних випадків множення і ділення у третьому класі.

9.    Методика вивчення алгоритмів письмового ділення в 3-4 класах.

10.                       Методика вивчення ознак подільності чисел в 3-4 класах.

11.                       Усні обчислення на уроках математики в 1 (2, 3, 4) класі і їх роль в формуванні обчислювальної компетентності учнів. (Клас за вибором студента).

2. Змістова лінія: «Величини».

1.                      Методичні прийоми формування швидкості та середньої швидкості руху на уроках математики в 4 класі.

2.                      Методика формування уявлень про масу тіл в початковому курсі математики.

3.                      Вимірювання і обчислення площі фігури в початковому курсі математики.

4.                      Формування вимірювальних навичок молодших школярів у процесі розв'язування задач з практичним змістом.

5.                      Формування креслярських умінь і навичок молодших школярів як складова частина геометричної компетентності.

6.                      Методика формування основних компетенцій у процесі вивчення довжини (площі, часу, місткості, вартості. Величина за вибором студента).

7.                      Основні групи трійок взаємопов'язаних величин: взаємозв'язок та залежність між ними.

8.                      Методика вивчення периметру многокутників у початковому курсі математики.

9.                      Формування в молодших школярів поняття про середнє значення величини.

 

3. Змістова лінія: «Математичні вирази, рівності, нерівності».

1.                      Вивчення математичних виразів у початковому курсі математики.

2.                      Алгебраїчний складник предметної математичної компетентності молодшого школяра та шляхи його формування.

3.                      Наступність у вивченні рівня з однієї змінною в початкових та 5-6 класах.

4.                      Уявлення про зміну в початковому курсі математики.

5.                      Елементи буквеної символіки як засіб узагальнення математичних знань молодших школярів.

6.                      Основні види рівнянь з однією змінною у початковому курсі математики та способи їх розв'язування.

7.                      основні способи розв'язання нерівностей з однією змінною, які доступні молодшим школярам.

8.                      Ознайомлення молодших школярів.

9.                      функціональна пропедевтика в початковому курсі математики.

 

4. Змістова лінія: «Сюжетні задачі».

1.                      Значення нової змістової лінії «Сюжетні задачі» в формуванні математичної компетентності учнів 1-4 класів.

2.                      Добір методичних прийомів у процесі навчання учнів розв'язувати:

-         прості задачі на додавання і віднімання;

-         прості задачі на множення і ділення;

-         складених задач у 2 класі;

-         складених задач у 3-4 класах. (Вибір виду задач за студентом).

3.                      Система формування загального уміння розв'язати складені задачі в 2 (3, 4) класі. (Вибір класу за студентом).

4.                      Методика роботи над задачами на спільну роботу, в яких продуктивність спільної праці знаходять дією віднімання.

5.                      Моделювання описаної в задачі ситуації за допомогою відрізків, графів, таблиць.

6.                      Різні види аналізу сюжетних задач та їх значення у формуванні в учнів узагальненого вміння розв'язувати задачі.

7.                      Основні задачі на побудову в початковому курсі математики.

8.                      Основні способи розв'язування задач на знаходження 4-го пропорційного у початковому курсі математики.

9.                      Практико-орієнтовані задачі та їх значення у формуванні математичної компетентності учнів.

10.                 Методичні прийоми у навчанні учнів розв'язувати задачі на знаходження частини (дробу) числа і числа за відомою його частиною.

11.                 Навчання учнів 2-го класу складанню і розв'язуванню обернених задач.

 

5. Змістова лінія: «Просторові відношення, геометричні фігури».

1.                      Формування уявлень учнів про геометричні фігури у просторі: куб, куля, циліндр, піраміда, прямокутний піпед, конус.

2.                      Розвиток просторових відношень в учнів 1-го класу.

3.                      Методика роботи над засвоєннями геометричних понять у 2-му класі.

4.                      Навчання учнів розв'язувати задачі на конструювання геометричних фігур.

5.                      Методика роботи над засвоєнням поняття многокутника та його елементів у 3-4-их класах.

6.                      Вивчення основних властивостей куба на основі виготовлення його розгортки.

7.                      Пропедевтика доведень геометричних тверджень у початковому курсі математики.

8.                      Методика проведення практичних робіт з учнями під час вивчення геометричного матеріалу.

 

6. Змістова лінія: «Робота з даними».

1.                      Роль змістової лінії «Робота з даними» у формуванні інформаційно-графічної компетентності молодших школярів.

2.                      Використання графів для моделювання відношень між елементами заданої множини.

3.                      Методика ознайомлення учнів 1-го класу з табличним способом подання інформації.

4.                      Використання таблиць для моделювання залежностей між двома величинами при постійній третій.

5.                      Навчання молодших школярів побудові і читанню графів.

6.                      Оволодіння учнів різними способами подання інформації та роботі з нею.

7.                      «Дерево можливих варіантів» - різновид графу для розв'язування комбінаторних задач в початковій школі.

842
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Січень 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31