Кафедра практичної психології
Психолого-педагогічний факультет
Список робочих програм та силабусів 2021 кафедри практичної психології

спеціальності 014 Біологія

рівень вищої освіти: другий (магістерський) рівень

ступінь вищої освіти: магістр

   
Нормативна частина циклу професійної підготовки
 Практика діагностико-корекційної роботи в закладах освіти  Робоча програма Силабус
Сімейне консультування та психотерапія  Робоча програма  Силабус
 Кризова психологія  Робоча програма  Силабус
 Вибіркові освітні компоненти
Логопсихологія Робоча програма Силабус
АСПН Робоча програма Силабус
 Психотехніки особистісного розвитку  Робоча програма  Силабус
 Інноваційні технології роботи з дітьми з ООП  Робоча програма  Силабус
Психологія педагогічного спілкування Робоча програма Силабус
Психологія особистості Робоча програма Силабус
17719
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша