Кафедра практичної психології
Психолого-педагогічний факультет
П.І.Б викладача   Тематика магістерських робіт         Тематика кваліфікаційних завдань

Проф.

Мірошник З.М. 

 
 1. Психологічні засади дослідження ґенезису спілкування у дітей перших шести років життя.
 2. Психолого-педагогічні умови побудови рольових взаємин вчителя та учнів початкової школи.
 3. Психологічні особливості рольового розвитку особистості.
 4.  Особливості використання елементів гештальт-терапії у становленні особистості сучасного фахівця. 
       
 1. Шляхи моделюванні ролерам майбутніх психологів.
 2. Розробка та апробація системи заходів щодо розвитку рольового репертуару.
 3. Патологічний супровід набуття особистісної зрілості майбутнього психолога.
 Доц. Шестопалова О.П.  
 1. Інноваційні форми роботи з батьками, що виховують дітей з особливими освітніми потребами.
 2. Командний підхід у супроводі дітей із СДУГ.
 3. Інноваційні форми роботи практичного психолога в аспекті  профільного та професійного орієнтування учнів старших класів.
 4. 4.Світовий досвід та його відображення у становленні профорієнтаційної роботи в новій українській школі.
       

1.Становлення навичок асертивної поведінки та корекція неадаптивних реакцій підлітків  в ситуації конфліктів.

2.Становлення життєвих стратегій та  перспектив старшокласників (студентів) в контексті груп особистісного росту.

3.Психологічна допомога молодшим школярам з порушенням саморегуляції та низькою інтелектуальною активністю.

4.Вікова специфіка проведення тренінгів асертивності в підлітковому віці. 

 Доц. Остапчук О.Є.  
 1. Емпатична готовність майбутнього учителя до професійної діяльності в інклюзивному освітньому середовищі.
 2. Формування ціннісних орієнтацій підлітка в умовах ситуації морального вибору.
 3.  Соціально-психологічні чинники самореалізації креативних здібностей у підлітковому віці. 
       
 1. Вплив стилю педагогічної діяльності учителя на формування «Я-концепції» старшокласника.
 2. Мотиваційна готовність майбутнього психолога до професійно-творчої самореалізації.
 3.  Соціально-психологічна адаптація молодших школярів до інклюзивного навчання.
 Доц. Шаповал І.М.    
 1. Соціально-психологічні закономірності формування установок особистості щодо ... (обирається певна галузь життя).
 2. Комунікативна компетентність як передумова адаптивної поведінки особистості.
 3. Психологічне благополуччя особистості та його зв'язок з … (різними особистісними властивостями).
 4. Психологічні закономірності становлення професійної ідентичності психолога.
 5. Пізнавальна самостійність особистості як фактор успішності навчання (або професійної діяльності).
         
 1. Розробка та апробація засобів психологічного супроводу дітей груп ризику (з синдромом дефіциту уваги, труднощами спілкування тощо).
 2. Розробка та апробація засобів психологічного супроводу підготовки дитини до навчання у початковій школі (або у середній школі).
 3. Розробка та апробація засобів психологічного супроводу професійного вибору старшокласників.
 4. Розробка та апробація засобів психологічного супроводу адаптації студентів 1 курсу до навчання у ВНЗ.
 5. Розробка та апробація системи психологічних заходів просвіти батьків учнів-першокласників (або батьків учнів 5-го класу, батьків дітей з вадами чи затримкою розвитку тощо).
 6. Розробка та апробація системи психологічних заходів щодо профілактики труднощів у навчанні школярів певної вікової категорії.
 7.  Розробка та апробація системи психологічних заходів щодо профілактики суїцідальної (або віктимної, агресивної, адитивної тощо) поведінки дітей певної вікової категорії.

 

 Доц. Чаркіна О.А.    
 1. Особистість як об'єкт клініко-психологічного дослідження.
 2. Нейропсихологія лідерства: гендерний аспект.
 3. Сучасні підходи до корекції та терапії невротичних конфліктів.

 

       

1. Програма псипрофілактики ноогенних неврозів .

2. Тренінг гендерної ідентичності для дівчат-студенток.

3. Психокорекційна робота з кривдниками (агресорами, булерами).

 Доц. Бондар К.М.    
 1. Соціодрама в роботі зі спільнотами (на вибір: в ситуації воєнного конфлікту, інтеграції мігрантів у спільноту, громадянської активності).
 2. Казкотерапія шкільного неврозу (на вибір: молодшого школяра, підлітка).
 3. Профорієнтація студентів-оптантів.
 4. Психодрама фантомної реальності дітей (на вибір: з розлучених сімей, у випадку депривації близькості у сім"ї).
 5. 5. Музикотерапія в роботі з тривожними станами вдошкільному віці.

 

         
 1. Психодрама та методи театралізації в роботі з національними стереотипами в юнацькому віці
 2. Арт-терапевтичний супровід підлітків з повоєнною травмою
 3. Когнітивно-поведінковий підхід в системі роботи з сім’ями з дітьми з особливими потребами
 4. Танце-рухова терапія в роботі з викривленнями самооцінки підлітка
 5. Психосемантика зв’язку сімейного стилю виховання та антиципації кар’єри в юнацькому віці.
 Доц. Гапоненко Л.О.    
 1. Розвиток індивідуального хронотипу в дитячій грі дошкільнят.
 2. Гендерні відмінності в розвитку дослідницької позиції старшокласників.
 3.  Психологічний супровід дивергентного мислення молодших (будь-яких) школярів.

 

         
 1. Дослідження емоцій підлітків засобами рисункових тестів.
 2. Аналіз особливостей ігрової діяльності сучасних дошкільнят (молодших школярів).
 3. Структурно-психологічний аналіз апатії.
 Доц. Горбачова О.Ю.    
 1. Психологічний аналіз предикторів стигматизації дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного освітнього простору.
 2. Психологічні особливості адаптивності як чинник дитячої емансипації.
 3.  Статева диференціація як детермінанта міжособистісного спілкування підлітків.

 

       
 1. Основні напрямки профілактики сегрегації дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзії.
 2. Корекція емоційних комплексів через малювання у дітей (дошкільного і молодшого шкільного віку).
 3.  Психолого-педагогічні умови розвитку мовлення дитини на ранніх стадіях онтогенезу.
Ст.викл. Михайленко О.Ю.  
 1. Психологічні особливості лихослів’я в молодшому шкільному віці.
 2. Казкотерапія як засіб профілактики та корекції психологічних проблем дошкільників (молодших школярів, підлітків).
 3.  Психологічні особливості знайомств в соціальних мережах.
       
 1. Порівняльний аналіз особливостей уявлень про шлюбного партнера студентів гуманітарних і технічних спеціальностей.
 2. Розробка та апробація системи психологічних заходів щодо підготовки жінки до пологів.
 3. Психологічні особливості системи цінностей дітей молодшого шкільного віку (підлітків), які відвідують недільну школу.
 4. 4. Розробка та апробація системи психологічних заходів щодо сексуальної просвіти підлітків.

 

Ст.викл. Великодна М.С.  

1. Психологічний супровід перинатальних втрат.

2. Психологічна допомога у подоланні дифузії ідентичності підлітків.

 

         
Асист. Шило О.С.  
 1. Соціально-психологічні основи збереження психічного здоров’я.
 2. Генезаобразу фізичного Я у підлітковому віці.
 3.  Психологічні фактори суб’єктивного неблагополуччя.
       
 1. Психологічна корекція агресивної поведінки у ранній юності засобами мистецтва.
 2. Формування фасилітативних навичок як засобу подолання вікової кризи у підлітків.
 3.  Тренінг розвитку толерантності як професійно важливої якості майбутніх психологів.
8628
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Жовтень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31