Кафедра практичної психології
Психолого-педагогічний факультет

Орієнтовна тематика кваліфікаційних робіт

№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові Тема Науковий керівник Рецензент, консультант
Магістри денної форми навчання ПП-м-16
1 Кузіна (Бітко) Євгенія Ігорівна Соціально-психологічні закономірності впливу модних тенденцій на особистість

Доц., к.психол.н.,

Шаповал І.М.

Доц., к.психол.н. Шестопалова О.П.
2 Гардаш Оксана Володимирівна Психопрофілактика юнацького кібермобінгу

Доц., к.психол.н.,

Бондар К.М.

Доц., к.психол.н.,

Туркова Д.М.

3 Курятникова Лідія Олегівна Взаємозв’язок типу акцентуації характеру вчителя зі схильністю до професійного вигорання

Доц., к.пед.н.,

Остапчук О.Є.

Проф., д.психол.н., Мірошник З.М.
4 Мартиненко Наталія Володимирівна Соціально-психологічний вплив засобів масової комунікації на рівень агресії підлітків

Доц., к.пед.н.,

Остапчук О.Є.

Проф., д.психол.н., Мірошник З.М.
5 Полторацька Марина Володимирівна Оцінка ефективності використання мнемічних прийомів текстової реклами у навчальній діяльності студентів-психологів

Доц., к.психол.н.,

Туркова Д.М.

Доц., к.психол.н.,

Бондар К.М.

6 Конопацька Анна Павлівна Становлення життєвих стратегій та перспектив старшокласників у груповій психокорекції

Доц., к.психол.н.

Шестопалова О.П.

Доц., к.психол.н.,

Шаповал І.М.

Спеціалісти денної форми навчання ПП-с-16
1

Зуєнко

Ірина Анатоліївна

Психологічний супровід соціально-психологічної адаптації дітей із сімей внутрішньопереміщених осіб із зони АТО Доц., к.психол.н., Гергель Є.Л. Доц., к.психол.н. Шестопалова О.П.
Магістри денної форми навчання ПНП-м-16
1

Матвійчук Вікторія

Олегівна

Профілактика і корекція вікових варіантів прояву булінгу у молодшому шкільному віці

Проф., д.психол.н.,

Мірошник З.М.

Доц., к.пед.н.,

Остапчук О.Є.

Завідувач кафедри,

д.психол.н., проф.                                                                    З.М. Мірошник

877
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша