Кафедра практичної психології
Психолого-педагогічний факультет

 

Міністерство освіти і науки України

Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет»

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Інститут обдарованої дитини НАПН України 

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

 

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Криворізький державний педагогічний університет

Кафедра практичної психології

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 

 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас до участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції

«Предиктори успішної інклюзії: медико-психологічний та соціально-педагогічний аспекти»,

 

конференція відбудеться 22 листопада 2019 року на базі Криворізького державного педагогічного університету (50086, м. Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 79-а, кафедра практичної психології).

До участі в конференції запрошуються співробітники інклюзивно-ресурсних центрів, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, викладачі освітніх закладів різного рівня, вчені, громадські організації, засоби масової інформації.

Робота конференції планується у форматі пленарного засідання та участі у психологічних майстернях.

 

Основні напрямки роботи конференції

  1. Стратегії психологічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами та їх сімей.
  2. Професійно-психологічна підготовка суб’єктів інклюзії.
  3. Психодіагностика та психотехнології в інклюзії.
  4. Проектування і прогнозування розвитку дитини з особливими освітніми потребами.
  5. Медико-психологічні аспекти інклюзії.

Метою конференції є активізація науково-методичних розвідок з проблем інклюзії на різних етапах соціалізації людини.

Форми участі у конференції: очна/заочна; участь у психологічних майстернях; видання тез, наукової статті.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

До початку роботи конференції планується опублікувати (у формі збірника) тези доповідей.

 

 

Правила оформлення тез доповідей та умови їх видання

  1. Технічні вимоги: обсяг – 2-3 сторінки друкованого тексту мовою конференції, у форматі Microsoft Word *.doc або *.rtf, шрифт Times New Roman, кегль 12, набраним через 1 інтервал, абзацний відступ – 1 см.; поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2,0 см.
  2. Вимоги до структури тез: на першій сторінці у правому верхньому кутку – ініціали й прізвище автора (напівжирний), місто (курсив). Назву тез друкувати по центру великими літерами (шрифт напівжирний). Список літератури до тез подавати не потрібно, а посилання на праці інших авторів робити в тексті за зразком: (Горбачова О.Ю., 2016).

Тези надсилати на inclusion.kdpu@ukr.net до 25.10.2019. В назві файлу з тезами вказати прізвище та ініціали першого автора (Горбачова О.Ю._тези).

Заявка на участь у конференції

Прізвище, ім'я, по батькові.

 

Науковий ступінь, вчене звання

 

Навчальний заклад або місце роботи, посада

 

Напрям конференції, що входить в коло наукових інтересів

зазначити з пропонованого в інформаційному листі переліку

Характер участі у конференції

очна    

     заочна

Контакти

телефон

поштова адреса

електронна адреса

 

Організаційний внесок

Для часткового відшкодування витрат з організації і проведення конференції необхідно перерахувати організаційний внесок у розмірі 250 гривень.

Кошти перераховуються:

Номер карки: 5169360006093656 «ПриватБанк», МФО 305299, ОКПО 14360570, рахунок отримувача: 29244825509100. Призначення платежу: поповнення рахунку5169360006093656 Горбачова Ольга Юріївна, 3109318461 з коментарем «Організаційний внесок прізвище учасника за участь у конференції».

 

Подання документів для участі у конференції

Заявку, тези доповіді, а також копію квитанції про оплату названі прізвищем автора, необхідно надіслати на електронну адресу організаційного комітету до 25 жовтня 2019 року.

 

Контакти

Координатори Ольга Горбачова, Оксана Михайленко

т./ф. (056) 440 53 75

         (097) 588 04 08

E-mail: inclusion.kdpu@ukr.net

Проїзд, проживання та харчування здійснюються за рахунок учасників конференції.

Оргкомітет залишає за собою право не друкувати й не повертати матеріали, що оформлені з порушенням вимог або подані пізніше встановленого терміну.

Учасники конференції мають можливість надрукувати наукові статті з тематики конференції в науково-методичному журналі та збірнику наукових праць:

  1. Щоквартальний науково-методичний журнал «Освіта та розвиток обдарованої особистості», затверджений ДАК України (наказ МОН України № 893 від 04.07.2013 р. 893 (додаток № 6); наказ МОН України від 17.01.2014 р. № 41). Cвідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: Cерія КВ № 19047-7837Р від 2012 р.). Журнал входить до наукометричних і реферативних баз даних: Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського з 2014 р.; Бібліометрика української науки (Рейтинг наукових періодичних видань); Google Scholar з 2017 р.; Index Copernicus World of Journals з 2018 р.; POL.Index (Polska Bibliografia Naukowa) з 2018 р.; ResearchBib (Academic Resource Index) з 2018 р.; Ulrichsweb з 2018 р.; Реферативна база даних «Україніка наукова» з 2019 р. Журнал виходить друком чотири рази на рік (10 друк. арк.). Серія «Педагогіка» і «Психологія». ISSN 2309-3935 Веб-сайт видання: http://otr.iod.gov.ua
  2. Збірник наукових праць «Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи», затверджений ДАК України (наказ МОН України № 1081 від 29 вересня 2014 року). 682 ПР від 31.07.2014 р.», затверджений ДАК України (наказ МОН України № 1081 від 29 вересня 2014 року). Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: Серія КВ № 20882-10682 ПР від 31.07.2014 р. Видання входить до наукометричних і реферативних баз даних: Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського з 2014 р.; Бібліометрика української науки (Рейтинг наукових періодичних видань); Google Scholar з 2017 р.; Index Copernicus World of Journals з 2018 р.; POL.Index (Polska Bibliografia Naukowa) з 2018 р.; ResearchBib (Academic Resource Index) з 2018 р.; Ulrichsweb з 2018 р.; Реферативна база даних «Україніка наукова» з 2019 р. Видання виходить друком двічі на рік (10 друк. арк.). Серія «Педагогіка». ISSN 2413-4139.

 

8538
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Січень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31