Державний вищий навчальний заклад «Криворізький державний педагогічний університет»

Оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників:

Декана факультету географії, туризму та історії.

Вимоги до претендентів: науковий ступінь, та/або вчене (почесне)звання відповідно до профілю факультету; стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років.

Директора бібліотеки.

Вимоги до претендентів: спеціальна бібліотечна або інша вища освіта відповідно до профілю Університету; стаж бібліотечної роботи не менше 5 років.

Завідувача кафедри початкової освіти.

Вимоги до претендентів: науковий ступінь, та/або вчене (почесне)звання відповідно до профілю кафедри; стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років.

 

Кафедра англійської філології

– старшого викладача – 2 посади.

Кафедра англійської мови з методикою викладання

– доцента – 1 посада;

– старшого викладача – 1 посада.

Кафедра німецької мови і літератури з методикою викладання

– доцента –  1 посада.

Кафедра російської філології та зарубіжної літератури

– старшого викладача –  1 посада.

Кафедра зоології та методики навчання біології

– асистента – 1 посада.

Кафедра хімії та методики її навчання

– доцента – 1 посада;

– асистента – 1 посада.

Кафедра фізичної культури та методики її викладання

– доцента – 1 посада;

– викладача – 2 посади.

Кафедра історії України та правознавства

– доцента – 1 посада.

Кафедра всесвітньої історії

– доцента – 1 посада.

Кафедра педагогіки

– доцента – 1 посада.

Кафедра української мови

– доцента – 2 посади.

Кафедра української та світової літератур

– професора – 3 посади.

Кафедра фізичної географії, краєзнавства та туризму

– старшого викладача – 1 посада;

– асистента — 2 посади.

Кафедра економічної і соціальної географії та методики викладання

– доцента – 1 посада;

– старшого викладача – 1 посада;

– асистента – 1 посада;

Кафедра соціології та економіки

– доцента – 2 посади;

– старшого викладача – 1 посада.

Кафедра дошкільної освіти

– старшого викладача – 1 посада.

Кафедра педагогіки та методики технологічної освіти

– доцента – 2 посади.

Кафедра загальнотехнічних дисциплін та професійного навчання

– доцента – 1 посада;

– асистента – 1 посада.

Кафедра початкової освіти

– доцента – 2 посади.

Кафедра практичної психології

– доцента – 1 посада.

Кафедра загальної та вікової психології

– доцента – 1 посада;

– асистента – 1 посада.

Кафедра декоративно-прикладного мистецтва та дизайну

– старшого викладача – 2 посади.

Кафедра образотворчого мистецтва

– доцента – 1 посада;

– старшого викладача – 6 посад;

– викладача – 1 посада.

Кафедра методики музичного виховання, співу та хорового диригування

– доцента – 1 посада.

Кафедра музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки

– доцента – 1 посада;

– викладача – 1 посада.

Кафедра математики та методики її навчання

– доцента – 1 посада;

– асистента – 1 посада.

Кафедра інформатики та прикладної математики

– доцента – 1 посада;

– старшого викладача – 1 посада.

 

Вимоги до претендентів на посади професора: науковий ступінь доктора наук та/або вчене звання професора за відповідною або спорідненою спеціальністю; стаж науково-педагогічної роботи на посаді професора або доцента не менше 5 років; для осіб, які не мають вченого звання професора, – наявність не менше трьох наукових праць, опублікованих після захисту дисертації (на здобуття наукового ступеня доктора наук) у виданнях, що включені до міжнародних науковометричних баз, рекомендованих МОН. 

Вимоги до претендентів на посади доцента: науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) та/або вчене звання доцента за відповідною або спорідненою спеціальністю; стаж науково-педагогічної роботи на посаді доцента або старшого викладача не менше як 3 роки; для осіб, які не мають вченого звання доцента, – наявність не менше трьох наукових праць, опублікованих після захисту дисертації (на здобуття наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук)) у виданнях, що включені до міжнародних науковометричних баз, рекомендованих МОН. 

Вимоги до претендентів на посади старшого викладача: як правило, науковий ступінь та/або вчене звання за відповідною або спорідненою спеціальністю; стаж науково-педагогічної роботи на посаді старшого викладача або асистента не менше як 3 роки; при відсутності наукового ступеня і вченого звання – стаж практичної роботи за відповідною спеціальністю (дисципліною) не менше 10 років.

Вимоги до претендентів на посади асистента, викладача: вища освіта ступеня магістра або вища освіта, що прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра за відповідною або спорідненою спеціальністю; як правило, закінчена аспірантура за відповідною або спорідненою спеціальністю.

Заяви і документи для участі в конкурсі подаються до загального відділу Університету протягом 30 днів від дня публікації оголошення за адресою: пр. Гагаріна, 54, м. Кривий Ріг, 50086, тел.(0564) 71-68-66.

Для участі у конкурсі подаються такі документи:

Особами, які не є працівниками Університету:

– заява на ім’я ректора Університету про допуск до участі в конкурсі;

– заповнений особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою та автобіографія;

– копії документів про: вищу освіту, науковий ступінь, вчене (почесне) звання, підвищення кваліфікації за останні 5 років, – засвідчені нотаріально чи в іншому, встановленому законодавством порядку;

– копія паспорта громадянина України (с.1, 2 і 11), засвідчена особисто;

– копія трудової книжки, засвідчена кадровою службою за основним місцем роботи із зазначенням дати засвідчення. У разі, якщо претендент на момент подачі заяви не працює, він пред’являє оригінал трудової книжки для засвідчення копії при подачі заяви;

– список наукових праць та винаходів за період науково-педагогічної діяльності;

– згода на обробку персональних даних.

Працівниками Університету:

– заява на ім’я ректора Університету про допуск до участі в конкурсі;

– список наукових праць та винаходів за останні 5 років. Список має бути засвідчений претендентом;

– копія документа про підвищення кваліфікації за останні 5 років, засвідчена керівником підрозділу, у якому працює претендент.

Зразок заяви для працівників КДПУ

Зразок заяви для не працівників КДПУ

Згода на збір та обробку персональних даних

 

1330
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Лютий 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28